Начини на получаване и инсталиране на драйвери за USB 2.0 в Windows XP Service Pack 1

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия описва наличието на поддръжка в Microsoft Windows XP Service Pack 1 на драйвер за универсална серийна шина (USB) 2.0.
Допълнителна информация
В Microsofr XP Service Pack 1 (SP1) е налична поддръжка на USB 2.0 за произволен, съвместим с EHCI (подобрен интерфейс за хост контролер) хост контролер. Ако скоро сте инсталирали Windows XP Service Pack 1, следвайте инструкциите на продукта, за да се сдобиете с най-новите драйвери на USB 2.0.

Как можете да определите дали трябва да извършите надграждане

Не е необходимо да надграждате поддръжката за USB 2.0 в случай на наличие на някое от следните условия:
 • Закупили сте нова система с възможности за USB 2.0, която се предлага заедно с инсталиран Windows XP Service Pack 1. Производителят на оригинално оборудване (ОЕМ) предлага системата с най-новия стек драйвери USB 2.0.
 • Вече имате инсталиран на компютъра Windows XP Service Pack 1. В случай, че добавите нова, съвместима с USB 2.0, PCI карта. При тази ситуация по време на инсталацията се избира автоматично най-новият Windows XP Service Pack 1 за USB 2.0.
 • В случай, че закупите и инсталирате Windows XP с включен в компакт диска Service Pack 1.
 • Ако закупите система от ОЕМ, която предварително се доставя и инсталира с Windows XP Service Pack 1. Грижата за инсталиране на подходящи драйвери за USB 2.0 на системата по време на инсталиране на GUI е на ОЕМ доставчика.

Начини за надграждане на USB 2.0 драйвер за подобрен хост контролер в Windows XP Service Pack 1

Ако компютърът поддържа USB 2.0 и имате предварително инсталиран драйвер за USB 2.0 от OEM доставчик, можете да продължите да използвате предварително инсталираните драйвери за USB 2.0. Можете да направите това, след като инсталирате Windows XP Service Pack 1.

За надграждане до драйвер за USB 2.0 подобрен хост контролер в Windows XP Service Pack 1 изпълнете следните стъпки:
 1. Уверете се, че е инсталиран Windows XP Service Pack 1. Уверете се, че сте рестартирали компютъра, ако сте получили съобщение да направите това.

  За допълнителна информация относно Windows XP Service Pack 1 посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 2. Отворете "Диспечер на устройствата". НамеретеDevices by Type ("Устройства по тип").

  За да отворите "Диспечер на устройствата", изпълнетеDevmgmt.msc в команден прозорец или изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете с десния бутон върху Моят компютър, след което щракнете върху Управление.
  2. Разширете System Tools ("Системни инструменти"), щракнете върху Device Manager ("Диспечер на устройствата") и щракнете върху Devices by type ("Устройства по тип") в менюто View ("Преглед").
 3. Щракнете с десен бутон върху USB 2.0 EHCI Host controller и натиснете Update Driver ("Актуализирай драйвера").

  Можете да намерите запис за USB хост контролера на някое от следните места:
  • Universal Serial Bus Controllers ("Контролери на универсалната серийна шина").
  • Други устройства

   Забележка На мястото в Other Devices ("Диспечер на устройствата") USB хост контролерът има етикет Universal Serial Bus controller ("Контролер за универсална серийна шина") с жълт удивителен знак.
 4. Щракнете върху Install the software automatically (Recommended) ("Инсталирай софтуера автоматично (препоръчително)") и натиснете Next ("Напред").
 5. Щракнете върху Finish ("Готово") след завършване на инсталацията.

  Забележка Възможно е да получите съобщение да рестартирате компютъра за завършване на инсталацията.

Начини за потвърждаване на версията на драйвера

Уверете се, че разполагате с най-новите драйвери за USB 2.0 в Windows XP Service Pack 1. Можете да го направите, като проверите версията на драйвера в следната таблица:
ДатаВерсияИме на файла
29 август 2002 г.5.1.2600.1106 или по-нови версииUsbport.sys
29 август 2002 г.5.1.2600.1106 или по-нови версииUsbhub.sys
29 август 2002 г.5.1.2600.1106 или по-нови версииHccoin.dll
29 август 2002 г.5.1.2600.1106 или по-нови версииUsbehci.sys
Забележка Когато инсталирате драйвери за USB 2.0 от Windows XP Service Pack 1, това води до презаписване на предоставените от други производители стекове драйвери за USB 2.0 за добавените PCI карти. Препоръчваме да премахнете тези драйвери, преди да инсталирате драйверите за USB 2.0 на Windows XP Service Pack 1.

Допълнителна информация

USB 2.0 представлява ревизия на спецификациите на оригиналните спецификации USB 1.1. Спецификацията USB 2.0 е одобрена през април 2000 г. Съответната спецификация EHCI е завършена през март 2002 г.

Windows XP не включва поддръжка за технологията USB 2.0 по следните причини:
 • По това време няма съвместими с EHCI 1.0 хост контролери с промишлено качество.
 • По това време няма достатъчно USB 2.0 устройства с промишлено качество, които да бъдат тествани.
Инсталаторът за Windows XP Service Pack 1 е създаден така, че да актуализира всички включени в Windows XP драйвери и файлове. Тъй като USB 2.0 драйверите не са включени в Windows XP, трябва да следвате стъпките в тази статия, за да получите най-новите драйвери, след като инсталирате Windows XP Service Pack 1.
Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
Библиография
За още информация относно най-новите статии, описващи USB, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 329632 – Последен преглед: 12/07/2015 12:45:51 – Редакция: 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632
Обратна връзка