Как да се намери времето на непрекъсната работа на Windows?

Автор: Yuval Sinay MVP
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА
MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ Й ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И СЪОТВЕТНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ЦЯЛАТА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. С НАСТОЯЩОТО MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ Й ДОСТАВЧИЦИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, РАБОТНО УСИЛИЕ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НАНАРУШЕНИЕ. ПО-СПЕЦИАЛНО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ Й ЩЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕТИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩАТА СТАТИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОРИ АКО MICROSOFT ИЛИ НЕЙНИ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.
РЕЗЮМЕ
Следната статия ще ви помогне да намерите времето на непрекъсната работа на компютъра
Съвети
Инструкции
 
Вариант 1:
 
    1.  Отидете на "Старт" -> "Изпълнение".
 
    2.  Напишете "CMD" и натиснете клавиша "Enter".
 
    3.  Напишете командата "net statistics server" и натиснете клавиша "Enter".
 
    4.  Редът, започващ със "Statistics since …", показва началното време на непрекъсната работа на сървъра.
 
  •   Вместо това може да се използва командата "net stats srv".
 
 
Вариант 2:
 
Инструментът Uptime.exe ви позволява да изчислите достъпността на сървъра с Windows NT 4.0 SP4 или по-нова версия
 
http://support.microsoft.com/kb/232243
 
 
 
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 555737 – Последен преглед: 08/08/2012 13:37:00 – Редакция: 1.0

  • kbpubtypett kbpubmvp kbpubtypecca kbhowto kb555737 KB555737
Обратна връзка