В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Определение на ограниченията на Microsoft Project

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Всеки тип ограничение в Microsoft Project може да се дефинира чрез формула, като се използват следните условни означения:
  ES = по-ранно стартиране на дейността  LS = по-късно стартиране на дейността  EF = по-ранно приключване на дейността  LF = по-късно приключване на дейността  SS = планирано стартиране на дейността  SF = планирано приключване на дейността  CD = дата на ограничение				
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Следват определенията на ограниченията на Microsoft Project.
 • Възможно най-късно: Планира задачата възможно най-късно, без това води до отлагане на последващите задачи. Не използвайте дата на ограничение.
  ES=(изчислено)LS
 • Възможно най-скоро: Планира задачата така, че да започне възможно най-рано. Не използвайте дата на ограничение.
  (планирано)ES=(изчислено)ES + закъснение
 • Приключване, не по-рано от: Планира задачата така, че да приключи на или след датата на ограничение.
  EF=CD (if Date<EF)
 • Приключване, не по-късно от: Планира задачата така, че да приключи на или преди датата на ограничение.
  LF=CD (if Date<LF)
 • Трябва да приключи на: Планира задачата така, че да приключи на датата на ограничение. След като бъде избрана, задачата няма да може да бъде премествана в индикатора на времевия период.
  EF,LF,SF=CD
 • Трябва да започне на: Планира задачата така, че да започне на датата на ограничение. След като бъде избрана, задачата няма да може да бъде премествана в индикатора на времевия период.
  ES,LS,SS=CD
 • Започване, не по-рано от: Планира задачата така, че да започне на или след датата на ограничение.
  ES=CD(if Date<ES)
 • Започване, не по-късно от: Планира задачата така, че да започне на или преди датата на ограничение.
  LS=CD(if Date<LS)
За повече информация относно ограниченията вижте "Справка за Microsoft Project за Windows" или изпратете запитване на:
winproj и ограничение
prj2000 1.0 3.0 PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Свойства

ИД на статията: 74978 – Последен преглед: 09/18/2011 00:28:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 for Macintosh, Microsoft Project 4.0 for Macintosh, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbinfo kbother KB74978
Обратна връзка