Как да накарате кошчето да се показва на работния плот в Windows Vista или в Windows XP?

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Отстраняване на проблема автоматично
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за другите езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Забележка Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела „Нека реша проблема самостоятелно“.
Следващи стъпки
Проверете дали проблемът е коригиран. Ако проблемът е коригиран, вие сте приключили с тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела Заобиколно решение.
Описание на проблема
Кошчето не се показва на работния плот в Windows Vista или в Windows XP. Затова не можете да използвате кошчето за извършването на задачи, като например възстановяване на изтрит файл. Тази статия ще ви помогне да накарате кошчето да заработи отново.
Нека реша проблема сам

За да разрешите този проблем в Windows Vista, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
 2. Щракнете върху Облик и персонализиране, щракнете върху Персонализиране, след което щракнете върху Смяна на иконите на работния плот.
 3. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Кошче, и след това щракнете върху OK.
Следващи стъпки
Проверете дали проблемът е коригиран. Ако проблемът е коригиран, вие сте приключили с тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела „Заобиколно решение“.

За да решите проблема в Windows XP, използвайте някой от следните методи:

Метод 1: Използвайте програмата, която е премахнала кошчето, за възстановяването му


Забележка Ако сте използвали TweakUI, за да скриете кошчето, изпълнете следните стъпки за възстановяване на кошчето на работния плот. Ако не сте използвали програмата TweakUI, вж. метод 2 или метод 3.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете архивно копие на системния регистър, преди да го промените. Така в случай на възникване на проблем ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на архивно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху ОК.
 2. Ако използвате стандартното меню „Старт” на Windows XP
  1. Намерете следния ключ на системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. В десния прозорец щракнете с десния бутон на мишката върху следната стойност на DWORD и след това щракнете върху Модифициране:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. В полето Данни за стойности въведете 0 и след това OK. (Помощната програма TweakUI задава стойността на 1, за да скрие иконата на кошчето.)
  Ако използвате класическото меню „Старт“ на Windows XP
  1. Намерете следния ключ на системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. В десния прозорец щракнете с десния бутон на мишката върху следната стойност на DWORD и след това щракнете върху Модифициране:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. В полето Данни за стойности въведете 0 и след това OK. (Помощната програма TweakUI задава стойността на 1, за да скрие иконата на кошчето.)
 3. Щракнете върху Изход, за да излезте от редактора на системния регистър.
Следващи стъпки
 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако проблемът е коригиран, вие сте приключили с тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела "Заобиколно решение".

Метод 2: Редактирайте системния регистър, за да възстановите Кошчето


Забележка Ако системният администратор е използвал настройка на груповите правила, за да скрие кошчето (или „Всички икони“) от работния плот, вж. метод 3.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете архивно копие на системния регистър, преди да го промените. Така в случай на възникване на проблем ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на архивно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За да редактирате системния регистър, така че иконата на Кошчето да се появи пак на работния плот, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Отваряне въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 3. Намерете следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. С десния бутон на мишката щракнете върху ключа на системния регистър, който сте намерили по време на стъпка 3, посочете с курсора Създаване, след което щракнете върху Ключ.
 5. Тип {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, след което натиснете ENTER.
 6. Щракнете върху новия ключ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, който сте създали при стъпка 5.
 7. В десния прозорец щракнете два пъти върху записа (По подразбиране).
 8. В диалоговия прозорец Редактиране на низ въведете Кошче в полето Данни за стойности и след това щракнете върху OK.
 9. Затворете редактора на системния регистър.
Следващи стъпки
Проверете дали проблемът е коригиран. Ако проблемът е коригиран, вие сте приключили с тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела „Заобиколно решение“.

Метод 3: Използвайте редактора на обекти с групови правила, за да възстановите кошчето

Ако системният администратор е използвал настройка на груповите правила, за да скрие кошчето или „Всички икони“ на работния плот, може да се наложи да се свържете със системния администратор, за да възстанови иконата на кошчето. Системният администратор може да използва редактора на обекти с групови правила (GPEDIT.msc) или ръчно да отстрани данните (създадени чрез редактора на обекти с групови правила) за кошчето от системния регистър, за да върне иконата Кошче на работния плот.

Забележка Следните процедури имат ефект само в Windows XP Professional. Ако системата ви не е Windows XP Professional, можете да изпробвате процедурата в раздела „Заобиколно решение“.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете архивно копие на системния регистър, преди да го промените. Така в случай на възникване на проблем ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на архивно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 • За да възстановите кошчето чрез редактора на обекти с групови правила:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете GPEDIT.MSC в полето Отваряне, след което щракнете върху OK.
  2. Под Потребителска конфигурация щракнете върху Административни шаблони, след което щракнете двукратно върху Работен плот.
  3. Щракнете двукратно върху Премахване на иконата „Кошче“ от работния плот.
  4. Щракнете върху раздела Настройка, след това върху Неконфигурирано и след това щракнете върху OK.
 • За да възстановите кошчето с помощта на редактора на системния регистър:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
  2. Намерете следния ключ на системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Щракнете върху ключа на системния регистър, намерен по време на стъпка 3, след което в десния прозорец щракнете върху следната стойност на параметъра от регистъра DWORD:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. В менюто Редактиране щракнете върху Изтриване, след което щракнете върху Да.
  5. Затворете редактора на системния регистър.
Следващи стъпки
Проверете дали проблемът е коригиран. Ако проблемът е коригиран, вие сте приключили с тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела „Заобиколно решение“.
Заобиколно решение
Ако не можете да възстановите кошчето чрез описаните в тази статия методи, заобиколете проблема, като създадете пряк път към кошчето:
 1. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху „Моят компютър“.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за папките.
 3. Щракнете върху раздела Изглед и щракнете, за да изчистите отметката от квадратчето Скрий защитените файлове на операционната система (Препоръчва се) .
 4. Щракнете върху Да, когато получите предупредителното съобщение, след което щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции за папките.
 5. Щракнете върху Папки на лентата с инструменти.

  Забележка Ако Папки не се вижда в лентата с инструменти, насочете мишката към Ленти с инструменти в менюто Изглед, след което щракнете върху Стандартни бутони.
 6. В левия навигационен екран, под Папки, намерете папката Кошче, след което плъзнете папката Кошче на работния плот.
 7. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за папките.
 8. Щракнете върху раздела Изглед и щракнете, за да поставите отметката в квадратчето Скрий защитените файлове на операционната система (Препоръчва се) . Щракнете върху OK.
Забележка Тази процедура не води до повторно създаване на първоначалната икона. Но тази процедура възстановява повечето функции на кошчето. Те са следните:
 • Изтриване на файл чрез плъзването му в иконата на Кошче на работния плот.
 • Възстановяване на изтрит файл чрез двукратно щракване на разположената на работния плот икона Кошче, последвано от щракване с десния бутон на мишката върху файла, който искате да изтриете, и накрая щракване върху Възстанови.
 • Изпразване на кошчето чрез щракване с десния бутон върху иконата Кошче на работния плот и щракване върху Изпразване на кошчето.
Забележка При използване на тези стъпки с цел заобикаляне на проблема няма да можете да щракнете с десния бутон на мишката върху прекия път Кошче, за да получите достъп до неговите свойства . За да зададете свойствата на кошчето, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете двукратно върху прекия път Кошче на работния плот. Отваря се папката „Кошче“.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Кошче в горния ляв ъгъл на папката на кошчето и изберете Свойства.

Ако тази процедура не реши проблема, може да се обърнете към отдела за поддръжка.
Причина
Причините за този проблем може да са няколко:
 • Кошчето е скрито от програма на трето лице.
 • Кошчето е скрито от програмата TweakUI.
 • Информацията за кошчето в системния регистър е изтрита.
 • Настройка на груповите правила е използвана за скриване на кошчето.

  Забележка Windows XP Home Edition не поддържа груповите правила.
Библиография
За помощ за обичайните задачи по поддръжката на системата в Windows Vista посетете следния уеб сайт на Microsoft:
решаване решете
Свойства

ИД на статията: 810869 – Последен преглед: 07/28/2016 13:50:00 – Редакция: 8.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Обратна връзка