В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да смените продуктовия ключ по време на активирането

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Кратко изложение
Тази статия описва как да активирате Windows XP, като използвате продуктов ключ, различен от този, който сте използвали по време на инсталирането на Windows XP.
Разрешение
Когато инсталирате или активирате Windows XP, трябва да въведете уникален продуктов ключ. Ако инсталирате Windows XP на втори компютър, като използвате оригиналния компактдиск и след това закупите второ копие на Windows XP или втори лиценз, трябва да смените продуктовия ключ, за да можете да активирате продукта. За да промените продуктовия ключ по време на активирането, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, посочете към Всички програми, посочете към Принадлежности, посочете към Системни инструменти и щракнете върху Активиране на Windows.
  2. Щракнете върху Да, искам да се обадя на представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирам Windows и след това щракнете върху Напред.
  3. Щракнете върху Промяна на продуктовия ключ, въведете новия продуктов ключ и щракнете върху Актуализирай.
  4. Щракнете върху Телефон, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите активирането.
Допълнителна информация
При активирането на продукт се проверява дали продуктовият ключ на софтуера или продуктовият идентификатор (изискван като част от инсталацията на продукта) не е използван на повече компютри, отколкото позволява лицензът на софтуера. Можете да използвате същия продуктов ключ за активиране на същия компютър неограничен брой пъти. Активирането на продуктите намалява разпространението на пиратски софтуер, като ограничава броя активирания с един продуктов ключ на различни компютри.

За повече информация относно активирането на Windows посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx
  

За допълнителна информация относно технологията за активиране на продукти на Microsoft щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
302806 Описание на технологията за активиране на продукти на Microsoft
code invalid
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 810892 – Последен преглед: 12/08/2015 01:43:25 – Редакция: 1.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc KB810892
Обратна връзка