Internet Explorer записва изображенията в растерен формат (.bmp файлове)

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Когато запаметявате изображение в Microsoft Internet Explorer, то се записва по подразбиране като растерно (в .bmp формат). Нямате възможност да запишете изображението с разширение, различно от .bmp. Това се случва, даже когато самото изoбражение е в друг формат (например .gif или .jpeg).

Например когато натиснете с десния бутон бърху изображение на уебстраница и след това изберете Save Picture As (Запиши изображението като...), името на файла, което се появява в полето File name (Име на файла) е Untitled, а типът на файла, излизащ в полето Save as type (Запиши като тип:) е Bitmap (*.bmp).
ПРИЧИНА
Подобна ситуация може да се случи, ако повреден програмен файл (например ActiveX или Java обект) е изтеглен и записан в папката SystemRoot\Downloaded Program Files на вашия твърд диск.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да отстраните този проблем, изтрийте цялото съдържание на папката Temporary Internet Files, след което изтрийте и файловете в папката Downloaded Program Files, които са класифицирани като Unknown (Непознат) или Damaged (Повереден). За целта:
 1. Стартирайте Internet Explorer (ако вече не е стартиран).
 2. Изтрийте съдържанието на папката Temporary Internet Files folder. За целта:
  1. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Internet Options (Интернет опции).
  2. Щракнете върху раздела General (Общи).
  3. Под Temporary Internet files (Временни Интернет файлове) натиснете бутона Delete Files (Изтриване на файловете).
  4. Когато се появи подкана да изтриете всички временни Интернет файлове, натиснете OK.
 3. В папката Downloaded Program Files изтрийте всички файлове, класифицирани като Unknown (Непознат) или Damaged (Повреден). За целта:
  1. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Internet Options (Интернет опции).
  2. Щракнете върху раздела General (Общи).
  3. Под Temporary Internet files (Временни Интернет файлове) натиснете Settings (Настройки).
  4. Натиснете View Objects (Разглеждане на обектите).

   Списък на програмните файлове, изтеглени и записани в папката SystemRoot\Downloaded Program Files на вашия твърд диск, се появява в прозореца Downloaded Program Files (Изтеглени програмни файлове).
  5. Забележете, че в колоната Status (Статус) файловете са описани като Unknown (Непознат) или Damaged (Повреден). Изтрийте тези файлове. За целта с десния бутон на мишката натиснете върху файла и изберете Remove (Премахни).
  6. Когато се появи подкана да потвърдите изтриването, натиснете Yes (Да).
  7. Затворете прозореца Downloaded Program Files и натиснете OK два пъти.
 4. Опитайте се да запишете някакво изображение, отворено в Internet Explorer, за да проверите дали проблемът е решен.

  Ако проблемът продължава да възниква след изтриването на всички изтеглени програмни файлове, класифицирани като Unknown (Непознат) или Damaged (Повреден), изтрийте и другите програмни файлове в списъка.

  Забележка: Следващият път, когато ви потрябва някой от файловете, които сте изтрили от папката Downloaded Program Files, в Internet Explorer ще се появи подкана да изтеглите файла на твърдия диск.
Ако изпълните тези стъпки и проблемът продължи да възниква, преместете папката Temporary Internet Files на ново място. За да преместите папката, изпълнете следната процедура:
 1. Стартирайте Internet Explorer.
 2. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Internet Options (Интернет опции).
 3. В раздел General (Общи) натиснете бутона Settings (Настройки) под Temporary Internet files (Временни Интернет файлове).
 4. Натиснете бутона Move Folder (Преместване на папката).
 5. В диалоговия прозорец Browse for Folder (Разглеждане на папки) изберете ново място за папката и натиснете OK.
 6. Натиснете OK за да затворите диалоговия прозорец Settings (Настройки).
 7. Когато получите следното предупредително съобщение, натиснете Yes (Да):
  Windows will now log you off to finish moving Temporary Internet Files. (Сега Windows ще затвори вашия потребителски профил, за да завърши преместването на временните Интернет файлове.)
  Do you want to continue? (Желаете ли да продължите?)
  (All other changes have been saved.) (Всички други промени са запаметени.)
  Windows автоматично ви изключва от системата.
 8. Влезте повторно в нея.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно разрешаването на подобен проблем натиснете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft, за да ги отворите:
260650 Internet Explorer не записва графичните файлове в правилния формат (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
250747 Натискането с десен бутон и избирането на 'Save Picture As' (Запиши изображението като) не записва изображението с правилно разширение (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 810978 – Последен преглед: 12/08/2015 01:44:12 – Редакция: 4.1

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive KB810978
Обратна връзка