В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Инструментът Disk Cleanup (Почистване на диск) престава да реагира при компресиране на стари файлове

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяване на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
СИМПТОМИ
При опит за компресиране на стари файлове инструментът Disk Cleanup (Почистване на диск) може да "замръзне" и да се появи следното съобщение:
Disk Cleanup is calculating how much space you will be able to free on (C:). ("Почистване на диска изчислява колко свободно пространство ще можете да освободите на (C:).")
This may take a few minutes to complete. ("Операцията може да отнеме няколко минути.")
Scanning: ("Сканиране:") Compress old files ("Компресиране на стари файлове")
ПРИЧИНА
Този проблем се появява при наличие в системния регистър на грешен запис, който се използва от помощната програма Disk Cleanup (Почистване на диск) за намиране на компресирани файлове.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
Предупреждение Ако използвате Registry Editor (редактора на системния регистър) неправилно, можете да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

Изпълнете следните стъпки, за да заобиколите проблема:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете regedit и натиснете ENTER.
 3. Намерете следния ключ в системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 4. В менюто File ("Файл") изберете Export ("Експортиране") и натиснете Desktop ("Работен плот"), въведете VolumeCaches в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").

  Забележка При тази стъпка се създава резервно копие на ключа на системния регистър VolumeCaches. Ако възникнат някакви проблеми след извършването на посочените в тази процедура стъпки, можете да използвате това резервно копие, за да възстановите първоначалното състояние на ключа VolumeCaches. За да възстановите ключа, щракнете двукратно върху файла VolumeCaches.reg на вашия работен плот и натиснете Yes ("Да").
 5. Разгънете следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 6. Изтрийте ключа на регистъра Compress old files ("Компресиране на стари файлове").
 7. Затворете редактора на системния регистър.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно инструмента Disk Cleanup (Почистване на диск) щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
310312 Описание на инструмента Disk Cleanup (Почистване на диска) в Windows XP
cleanmgr WinXPPro WinXPHome halts freezes crash
Свойства

ИД на статията: 812248 – Последен преглед: 12/08/2015 01:50:28 – Редакция: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbacwsurvey kberrmsg KB812248
Обратна връзка