В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Откриване на проблеми с цифрови подписи в Windows XP

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
Възможно е да изпитате един или няколко от следните проблеми с цифрови подписи по време на работа с Microsoft Windows XP:
 • Когато използвате инструмента System Information (Системна информация) за преглед на инсталираните на вашия компютър подписани драйвери (в инструмента System Information (Системна информация), щракнете върху Software Environment ("Софтуерна среда"), след това върху Signed Drivers ("Подписани драйвери")), нито едно от устройствата в списъка не е отбелязано като подписано. Запис от вида No ("Не") или Not Available ("Не е наличен") се показва за всяко устройство в колоната Signed ("Подписани").
 • При опит за използване на Microsoft Internet Explorer за посещение на Microsoft Windows Update (сайта за актуализация на Windows) (http://update.microsoft.com) могат да се появяват следните съобщения за грешки:
  Software Update Incomplete ("Актуализацията на софтуера не е завършена")

  The Windows Update software did not update successfully. ("Програмата Windows Update не успя да извърши успешна актуализация.")

  Send error number to Microsoft (0x800B0004) ("Изпратете номера на грешката в Microsoft (0x800B0004)")

  Software Update Incomplete ("Актуализацията на софтуера не е завършена")

  The Windows Update software did not update successfully ("Софтуерът Windows Update не успя да извърши успешна актуализация.")

  Send error number to Microsoft (0x800b0001) ("Изпратете номера на грешката в Microsoft (0x800b0001)")
 • Не можете да заредите в браузъра защитени уеб сайтове. При опит да заредите подобен сайт в прозореца на браузъра се появява следното съобщение за грешка:
  The page cannot be displayed ("Страницата не може да бъде показана")
 • При инсталиране на нови драйвери или програми, използващи цифрови подписи, във файла Setupapi.log се записва следното съобщение за грешка:
  FileName will be installed (policy=ignore). ("Име_на_файла ще бъде инсталиран (правило=игнориране).")
  Error 0x800b0003: ("Грешка 0x800b0003:") The form specified for the subject is not one supported or known by the specified trust provider. ("Посочената за субекта форма не се поддържа или е непозната за посочения осигурител на надеждност.")
 • При рестартиране на компютъра след преинсталиране на Microsoft Internet Explorer 6, извършено с помощта на описаната в следната статия от базата знания процедура, се появява съобщение за грешка, уведомяващо, че Internet Explorer няма цифров подпис:
  318378 Как да преинсталирате или поправите Internet Explorer или Outlook Express в Windows XP
 • При получаването на вашите електронни съобщения има вероятност да не можете да влезете в Windows Messenger или в MSN Explorer. Също така е възможно да изтече интервалът за изчакване на MSN Explorer, предизвиквайки съобщение за грешка.
 • В полето Notes ("Бележки") на разделите Sound ("Звук") и Display ("Дисплей") на DirectX Diagnostic Tool (инструмента за диагностика на DirectX) могат да се появяват записи, подобни на следните:
  The file FileName is not digitally signed. ("Файлът име_на_файла не е с цифров подпис.") This means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. ("Това означава, че той не е преминавал тестове от Лабораториите на Microsoft за тестване на работещ с Windows хардуер.") You may be able to receive a signed driver from the manufacturer of the hardware device. ("Възможно е да успеете да получите подписан драйвер от производителя на хардуерното устройство.")
 • При опит за инсталиране на Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) или по-късна версия може да се появи следното съобщение за грешка:
  Service Pack 1 Setup could not verify the integrity of the file Update.inf. Make sure the Cryptographic service is running on this computer. ("Инсталационната програма на Сервизен пакет 1 не успя да провери целостта на файла Update.inf. Уверете се, че на този компютър е стартирана услугата за криптография.")
 • При опит да активирате Plus! DME (Digital Media Edition) през Интернет се появява следното съобщение за грешка:
  Microsoft Plus! Activation was not able to activate Microsoft Plus! ("Microsoft Plus! Активацията на Microsoft Plus!") Digital Media Edition for the following reason: ("Digital Media Edition премина неуспешно поради следната причина:")

  Microsoft Plus! Digital Media Edition cannot be activated at this time because the Microsoft Plus! Activation Wizard is unable to transmit information to the Microsoft product activation service. ("Microsoft Plus! Digital Media Edition не може да бъде активирана в момента, защото Съветникът за актуализация на Microsoft Plus! не може да изпрати информация на услугата на Microsoft за активиране на продукти".) Verify that your computer is connected to the internet, and then try again. ("Уверете се, че компютърът е свързан към Интернет и опитайте отново.")
ПРИЧИНА
Възникването на тези проблеми може да се дължи на повреждане на компонент на Windows XP, обработващ цифрови подписи.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите проблема, пререгистрирайте файловете Softpub.dll, Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll и Cryptdlg.dll. За тази цел изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете cmd и щракнете върху OK.
 3. В командния ред въведете regsvr32 softpub.dll и натиснете клавиша ENTER.
 4. Натиснете OK, когато се появи съобщението, че регистрацията на Softpub.dll в DllRegisterServer е приключила успешно.
 5. Повторете стъпките от 1 до 4 за следните файлове: Wintrust.dll, Initpki.dll, Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll и Cryptdlg.dll.
 6. Въведете exit и натиснете ENTER, за да напуснете командния ред.
SSL
Свойства

ИД на статията: 813442 – Последен преглед: 12/08/2015 01:56:12 – Редакция: 6.1

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB813442
Обратна връзка