Разрешаване на проблеми в Windows XP, свързани с влизане в MSN или зареждане на защитени чрез SSL (128-битово кодиране) уебсайтове чрез Internet Explorer

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия се описват начините за разрешаване на проблеми, възникващи в Windows XP, при които Microsoft Internet Explorer не може да зарежда сайтове (https://), защитени чрез SSL (128-битово кодиране).

Забележка Преди да предприемете тези стъпки, потърсете информация за конкретния проблем с вашата система в базата знания на Microsoft. В случай, че появява съобщение за грешка или системата функционира по непредвиден начин, потърсете повече информация за съответния проблем в базата знания на Microsoft чрез търсене по текста на съобщението или по описанието на проблема (респективно поведението на системата). За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уебсайт на компанията: Ако Internet Explorer не може да зарежда сайтове, защитени чрез SSL (128-битово кодиране), използвайте следните методи за разрешаване на проблема, спазвайки последователността, в която са представени. След прилагане на всеки метод направете опит с Internet Explorer да заредите някой уебсайт, защитен със SSL (128-битово кодиране), за да определите, дали дали проблемът е разрешен. Ако зареждането на защитения с SSL (128-битово кодиране) уебсайт премине успешно, значи не е нужно да прилагате останалите процедури. В случай че проблемът остане, продължете към следващия метод.

Обратно в началото

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Изтриване на временните Интернет файлове

За да изтриете временните Интернет файловете, следвайте следните стъпки:
 1. Стартирайте Internet Explorer.
 2. В меню Tools ("Инструменти") щракнете върху Internet Options ("Опции за Интернет"), след което натиснете раздела General ("Общи").
 3. Под Temporary Internet files ("Временни Интернет файлове") натиснете бутона Delete Cookies ("Изтриване на бисквитки").
 4. Когато се появи подкана да потвърдите премахването, натиснете бутона ОК.
 5. Натиснете Delete Files ("Изтриване на файлове").
 6. Когато се появи подкана да потвърдите премахването, натиснете бутона ОК.
 7. Под History ("Хронология") щракнете върху Clear History ("Изтрий хронологията").
 8. Натиснете Yes ("Да"), когато се появи подкана за изтриване на хронологията с посетените уебсайтове.
 9. Натиснете OK.
Обратно в началото

Конфигуриране на разширените настройки и настройките за сигурност и съдържание в Internet Explorer

За да конфигурирате разширените настройки и настройките за сигурност и съдържание в Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:
 1. Конфигурирайте настройките за сигурност за зоната с надеждни сайтове в Internet Explorer. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Tools ("Инструменти") на Internet Explorer щракнете върху Internet Options ("Опции за Интернет") и след това върху раздела Security ("Защита").
  2. Щракнете върху Trusted sites ("Надеждни сайтове"), след това върху Default Level ("Ниво по подразбиране").
  3. Добавете защитения със SSL технология (128-битово кодиране) сайт към зоната с надеждни файлове. За целта щракнете върху Sites ("Сайтове"), въведете URL адреса на сайта в полето Add this Web site to the zone ("Добави този уебсайт в зоната"), натиснете Add ("Добави"), след това натиснете OK, последвано от Apply ("Приложи").
 2. Изтрийте хронологията на SSL състояния и AutoComplete ("Автоматично попълване"). За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху раздела Content ("Съдържание").
  2. Под Certificates ("Сертификати") щракнете върху Clear SSL State ("Изчисти SSL състоянието").
  3. Натиснете OK, когато се появи съобщението за успешно изтриване на SSL кеша.
  4. Под Personal information ("Лични данни") натиснете AutoComplete ("Автоматично попълване").
  5. Под Clear AutoComplete history ("Изчистване на хронологията на автоматично попълване") щракнете върху Clear Forms ("Изчисти формулярите"), след което натиснете OK, когато се появи подкана за потвърждение на операцията.
  6. Щракнете върху Clear Passwords ("Изчисти паролите"), натиснете OK, когато се появи подкана да изтриете всички запаметени преди пароли, след което натиснете пак OK два пъти.
 3. Проверете, дали Internet Explorer е конфигуриран да използва SSL 2.0 и SSL 3.0. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени").
  2. Под Security ("Защита") в полето Settings ("Настройки") поставете отметки в квадратчетата Use SSL 2.0 ("Използвай SSL 2.0") и Use SSL 3.0 ("Използвай SSL 3.0") (в случай, че те липсват), след което натиснете OK.
Обратно в началото

Проверка на правилността на зададените настройки на компютъра за дата и час

За да проверите, дали вашият компютър съдържа правилни настройки за дата и час, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 2. Щракнете върху Date, Time, Language, and Regional Options ("Дата, час, език и регионални опции"), след което натиснете Date and Time ("Дата и час").
 3. Натиснете раздела Date & Time ("Дата и час").
 4. Уверете се, че настройките за дата и час са точни, след което натиснете OK.

Проверка на използването на 128-битово шифроване от компютъра

За да се уверите, че компютърът използва 128-битово шифроване, направете следното:
 1. Стартирайте Internet Explorer.
 2. В менюто Help ("Помощ") изберете About Internet Explorer ("За Internet Explorer").
 3. Степента на шифроване на компютъра се показва до думите Cipher Strength ("Степен на шифроване"). Уверете се, че стойността на Cipher Strength ("Степен на шифроване") е 128-bit ("128-битово").
 4. Натиснете OK.
Обратно в началото

Използване на функцията за възстановяване на системата за връщане на предишно състояние на компютъра

Функцията на Windows XP за възстановяване на предишно състояние на системата прави "моментна снимка" (snapshot) на критично важните системни файлове и някои програмни файлове и съхранява тази информация във вид на "точки за възстановяване" (restore points). Можете да използвате тези "точки за възстановяване", за да върнете Windows XP към предишно състояние.

За допълнителна информация относно използването на точки за възстановяване с цел връщане на предишно състояние на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
306084 Как да възстановите предишно състояние на операционната система в Windows XP
Обратно в началото

Проверка на конфигурацията на вашата защитна стена или антивирусна програма на друг производител

Уверете се, че инсталираните на вашия компютър защитни стени или антивирусни програми на други производители са конфигурирани правилно и не предотвратяват вашия достъп до уебсайтове с повишено ниво на защита. За повече информация вижте документацията към продукта или се свържете с производителя на програмата.

За информация как да се обърнете към производителя на софтуера щракнете върху номера на съответната статия от базата знания на Microsoft (вижте списъка по-долу):
65416 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

60781 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

60782 Информация за контакти с други производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази контактна информация може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на контактната информация на други производители.
Обратно в началото

Използване на инструмента за проверка на системните файлове (Sfc.exe) за сканиране на всички файлове, защитени от WFP

Използвайте инструмента за проверка на системните файлове с параметъра /scannow, за да сканирате всички системни файлове, защитени от WFP, и определите техните версии. Ако инструментът за проверка на системните файлове открие, че някой от тези файлове е бил презаписан, той извлича правилната версия на файла от папката на кеша (Systemroot\System32\Dllcache) или от оригиналните инсталационни файлове на Windows и заменя грешния файл. Той също проверява и обновява съдържанието на папката на кеша. За да стартирате инструмента за проверка на системните файлове, е необходимо е да сте влезли в системата като администратор или като член на групата "Администратори".

За да заредите инструмента за проверка на системните файлове с параметъра /scannow, изпълнете следните действия:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете cmd и щракнете върху OK.
 3. В командния ред въведете sfc /scannow и натиснете клавиша ENTER:
За допълнителна информация относно инструмента за проверка на системните файлове щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
310747 Описание на инструмента за проверка на системните файлове (Sfc.exe) в Windows XP и Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Обратно в началото

Проверка дали е стартирана услугата "Криптографски услуги на Microsoft"

За да проверите дали е стартирана услугата "Криптографски услуги" или да я стартирате, изпълнете следните операции:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете cmd и щракнете върху OK.
 3. В командния ред въведете net start cryptsvc и натиснете клавиша ENTER:
 4. Въведете exit, за да затворите командния ред.
Обратно в началото

Пререгистране на .dll файловете

Пререгистрирайте следните .dll файлове:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
За да пререгистрирате тези файлове, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете cmd и щракнете върху OK.
 3. В командния ред въведете следните команди, като натискате ENTER след всеки ред:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Натиснете OK, когато се появи съобщението, че операцията DllRegisterServer в име_на_файла приключи успешно.
 5. Въведете exit.
Обратно в началото

Създаване на нов потребителски профил

Възможно е да не откривате защитените със SSL (128-битово кодиране) уебсайтове, ако вашият потребителски профил в Windows е увреден. За да разрешите този проблем, влезте в системата като друг потребител и се опитайте да заредите защитен със SSL (128-битово кодиране) уебсайт. Ако успешно зареждате сайтове, защитени със SSL (128-битово кодиране), когато сте в системата под името на друг потребител, значи вашият потребителски профил вероятно е увреден. За да разрешите този проблем, направете резервно копие на информацията и настройките във вашия профил, които искате да съхраните (например на папките My Documents ("Моите документи") и Favorites ("Предпочитани")), след което изтрийте увредения профил.

За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в системата като администратор или член на групата администратори.
 2. Щракнете върху Start ("Старт") и след това върху Control Panel ("Контролен панел").
 3. Щракнете върху Performance and Maintenance (Производителност и поддръжка), след което върху System ("Система").
 4. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени") и под User Profiles ("Потребителски профили") натиснете върху Settings ("Настройки").
 5. В списъка Profiles stored on this computer ("Профили, съхранявани на този компютър") щракнете върху потребителския профил, който искате да изтриете, след което натиснете Delete ("Изтрий").
 6. Когато се появи подкана да потвърдите премахването, натиснете Yes ("Да").
 7. Натиснете OK два пъти и след това излезте от контролния панел.
 8. Излезте от системата като администратор и влезте в нея с данните на потребителя.

  Windows създава нов профил за потребителя.
Забележка Алтернативният вариант е да създадете нов потребител и след това да копирате данните от вашия стар профил в профила на новия потребител.

За да получите допълнителна информация как да постигнете това, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
811151 Копиране на данни от увреден потребителски профил в нов
Обратно в началото
Свойства

ИД на статията: 813444 – Последен преглед: 09/14/2006 13:50:40 – Редакция: 2.6

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444
Обратна връзка