Промени в размера, изгледа, иконата или позицията на папка са загубени

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Автоматична диагностика и поправяне на проблема
Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с файлове и папки в Windows може автоматично да отстрани проблема, описан в тази статия.Това отстраняване на неизправности отстранява много и различни проблеми. Научете повече

Изпълни сегаПрограмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с файлове и папки в Windows може автоматично да отстрани проблема, описан в тази статия. Тази програма за отстраняване на неизправности решава много и различни проблеми. Научете повече

Изпълни сега Забележка Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация
СИМПТОМИ
Промените в размера, изгледа, иконата или позицията на папка са загубени на компютър, на който работи Windows XP, Windows Vista или Windows 7.

Например можете да наблюдавате един или повече от следните проблеми:
 • Microsoft Windows не запомня настройките на Изглед за папка, когато отворите папката повторно.

  Забележка Настройките на Изглед включват "Миниатюри", "Мозайки", "Икони", "Списък", "Подробни данни" и други.
 • Windows не запомня размерите или позицията на прозорец на папка, когато отворите папката повторно.
 • Неправилно изображение на миниатюра се показва за папка.
 • Изображението на миниатюра не се появява за папка.


Забележка Този проблем може да възникне в Windows XP или в Windows Vista дори и ако отметнете квадратчето Запомни настройките на разглеждане за всяка папка под менюто Разширени настройки в раздела Изглед на Опции за папките в Контролен панел.
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, тъй като настройките в системния регистър за опциите за папките са неправилни.
Нека реша проблема сам
Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да отстраните този проблем, върнете в начално състояние настройките за папките в системния регистър. За целта изпълнете съответните стъпки за вашата операционна система:

Windows XP
 1. Изтрийте следните подключове от системния регистър:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. Създайте отново следните подключове от системния регистър:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. Създайте и след това задайте стойността от системния регистър BagMRU Size на 5000 в подключовете от системния регистър, който създадохте в стъпка 2.
Windows Vista или Windows 7
 1. Изтрийте следните подключове от системния регистър:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  За базирани на x64 версии на Windows Vista или Windows 7 изтрийте следните подключове от системния регистър:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. Създайте отново следните подключове от системния регистър:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  За базирани на x64 версии на Windows Vista или Windows 7 създайте отново следните подключове от системния регистър:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. Създайте и след това задайте стойността от системния регистър BagMRU Size на 5000 в подключовете от системния регистър, който създадохте в стъпка 2.
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация
Как работи MATS пакетът, за да реши този проблем
 1. MATS пакетът сканира вашия компютър и открива дали на него се изпълнява Windows XP, Windows Vista, или Windows 7.

  Ако на компютъра се изпълнява Windows XP, MATS пакетът проверява дали е вярно едно от следните условия:
  • Стойността от системния регистър BagMRU Size в следния подключ от системния регистър не съществува или е по-малка от 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • Най-високото число на подключ в следния подключ от системния регистър е по-голямо от 20% от стойността на BagMRU Size в системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags


   Забележка По време на този процес се показва диалогов прозорец. Този диалогов прозорец ви дава възможност да решите проблема автоматично (препоръчителната опция) или ръчно да изберете отделни проблеми, които да бъдат решени. Ако изберете ръчно отделни проблеми, които да бъдат решени, трябва да изберете опцията Персонализации на икони и папки или Други или не знам от диалоговия прозорец.


  Ако на компютъра се изпълнява Windows Vista или Windows 7, MATS пакетът проверява дали е вярно едно от следните условия:
  • Стойността от системния регистър NoSaveSettings в следния подключ от системния регистър не е равна на 1:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
   Освен това, стойността от системния регистър BagMRU Size в следния подключ от системния регистър не съществува или е по-малка от 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • Най-високото число на подключ в следния подключ от системния регистър е по-голямо от 20% от стойността на BagMRU Size в системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


   Забележка По време на този процес се показва диалогов прозорец. Този диалогов прозорец ви дава възможност да решите проблема автоматично (препоръчителната опция) или ръчно да изберете отделни проблеми, които да бъдат решени. Ако изберете ръчно отделни проблеми, които да бъдат решени, трябва да изберете опцията Персонализации на икони и папки или Други или не знам от диалоговия прозорец.
 2. MATS пакетът проверява настройките на системния регистър и персонализациите за папките са възстановени правилно.
Други проблеми, които решава MATS пакетът
2394521 Не може да се изпразни кошчето в Windows XP или Windows Vista
949109 Грешка "Файлът или папката не съществува" в Windows Vista
934160 Грешка в "мрежа или достъп до файл" или грешка "папката не съществува"
2394740 Не могат да се избират няколко елемента след надстройване от Windows XP до Windows Vista
2396571 Икони се променят неправилно в Windows
Свойства

ИД на статията: 813711 – Последен преглед: 02/29/2012 04:07:00 – Редакция: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB813711
Обратна връзка