Как се променя стойността по подразбиране на времето на изчакване на поддържане на активност в Internet Explorer

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия описва как се променя стандартната HTTP стойност за поддържане на активност в Microsoft Internet Explorer.

Когато Internet Explorer установи постоянна HTTP връзка с уеб сървър (с помощта на горните колонтитули "Връзка: поддържане на жизнеспособност"), Internet Explorer използва повторно същото TCP/IP гнездо, което е било използвано за получаване на първоначалното запитване, докато гнездото не остане неактивно за една минута. След като връзката остане неактивна за една минута, Internet Explorer възстановява връзката. Ново TCP/IP гнездо се използва за получаване на допълнителни запитвания. Може да поискате да промените HTTP стойността KeepAliveTimeout в Internet Explorer.

Ако клиентският браузър (Internet Explorer) или уеб сървърът имат по-ниска KeepAlive стойност, тя е ограничаващият фактор. Например, ако клиентът има време за изчакване от две минути, а уеб сървърът има време за изчакване от една минута, максималното време за изчакване е една минута. Ограничителният фактор може да е както клиента, така и сървъра.

По подразбиране Internet Explorer има
KeepAliveTimeout
стойност от една минута и допълнителен ограничителен фактор (
ServerInfoTimeout
) от две минути. Всяка една от двете настройки може да накара Internet Explorer да нулира гнездото.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Важно Този раздел, метод или задача съдържа стъпки с информация за промяна на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Как да направите резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP


Може да трябва да увеличите стойността на времето за изчакване по подразбиране за постоянни HTTP връзки в Internet Explorer, ако използвате уеб програма, която трябва да комуникира с Internet Explorer през същото TCP/IP гнездо след една неактивна минута. За да промените стойността по подразбиране на времето за изчакване за постоянни HTTP връзки в Internet Explorer, добавете DWORD стойност на име
KeepAliveTimeout
към следния ключ на системния регистър, след което задайте данните за стойността й на времето (в милисекунди), което искате Internet Explorer да чака, преди да възстанови неактивна връзка:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
  2. Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. В менюто Редактиране посочете към Нова, след което щракнете върху DWORD стойност.
  4. Въведете KeepAliveTimeout, след което натиснете ENTER.
  5. В менюто Редактиране щракнете върху Промени.
  6. Въведете съответната стойност на времето за изчакване (в милисекунди), след което щракнете върху OK. Например, за да настроите стойността на времето за изчакване на две минути, въведете 120000.
  7. Рестартирайте Internet Explorer.
Ако настроите стойността
KeepAliveTimeout
на по-малко от 60 000 (една минута), може да имате проблеми с комуникирането с уеб сървърите, които изискват постоянни HTTP връзки. Например, може да получите съобщение за грешка "Страницата не може да бъде показана".

Ако трябва да имате
KeepAliveTimeout
стойност, която да е по-висока от 120 000 (две минути), вие трябва да създадете допълнителен ключ на регистъра и да настроите неговата стойност да е равна на
KeepAliveTimeout
стойността, която искате. Допълнителният ключ на системния регистър е
ServerInfoTimeout
. Това е DWORD със стойност (в милисекунди) и в същото местоположение като
KeepAliveTimeout
.

Например, за да използвате триминутна
KeepAliveTimeout
стойност, вие трябва да създадете следните ключове на системния регистър:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD стойност от 180 000 (в милисекунди)
ServerInfoTimeout DWORD стойност от 180 000 (в милисекунди)
По подразбиране HTTP 1.1 е позволен в Internet Explorer освен ако не установите HTTP връзка през прокси сървър. Когато HTTP 1.1 е позволен, HTTP връзките остават отворени (или постоянни) по подразбиране, докато връзката не остане неактивна за една минута или докато стойността, която е посочена от
KeepAliveTimeout
стойността в системния регистър, не се достигне. Можете да промените HTTP 1.1 настройките в Internet Explorer с помощта на раздела Разширени в диалоговия прозорец Опции за интернет.
Свойства

ИД на статията: 813827 – Последен преглед: 04/28/2010 14:43:47 – Редакция: 3.5

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo KB813827
Обратна връзка