Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Конфигуриране на сървър за точно време в Windows Server

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
Windows Server включва W32Time – инструмент на услугата за време, изискван от протокола за удостоверяване Kerberos. Услугата за време на Windows се уверява, че всички компютри в организацията, изпълняващи операционната система на Microsoft Windows 2000 Server или по-късни версии, използват точното време.

За да се гарантира използването на съответното точно време, услугата използва йерархично отношение, контролиращо източника, и не позволява възникването на цикли. По подразбиране работещите под Windows компютри използват следната йерархия:
 • Всички клиентски настолни компютри номинират удостоверяващия домейн контролер за свой партньор, предоставящ данни за точното време.
 • Всички сървъри-членове следват същия процес като клиентските настолни компютри.
 • Всички домейн контролери в даден домейн номинират собственика на операциите на основния домейн контролер (PDC) за свой партньор, предоставящ данни за точното време.
 • Всички собственици на операции на PDC следват йерархията на домейните при избора на източник за данни за точното време.
В тази йерархия собственикът на операции на PDC, намиращ се в корена на гората, става сървър за точно време в организацията. Настоятелно се препоръчва да конфигурирате сървъра за точно време да получава данните за точно време от хардуерен източник. Ако конфигурирате сървъра за точно време да се синхронизира с източник на данни за точното време в интернет, удостоверяване няма да има. Препоръчително е също да намалите настройките за корекция на часа за вашите сървъри и самостоятелни клиенти. Тези препоръки осигуряват по-висока точност на данните за точно време и по-добра защита на вашия домейн.

Конфигуриране на услугата за време на Windows да използва вътрешен хардуерен часовник

За да конфигурираме услугата за време на Windows да използва вътрешен хардуерен часовник вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Този съветник може да се прилага само за английски версии. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да конфигурирате PDC собственика, без да използвате външен източник на време, променете флага за съобщаване на PDC собственика. PDC собственик е сървърът, който държи ролята на PDC собственик на корена на гората за този домейн. При тази конфигурация PDC собственикът трябва да се самообяви за надежден източник на време и да използва вградения CMOS часовник. За да конфигурирате PDC собственика чрез вътрешен (хардуерен) часовник, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. В десния екран щракнете с десния бутон на мишката върху AnnounceFlags и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
 4. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете A в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.
 5. Затворете редактора на системния регистър.
 6. В командния ред въведете следната команда, за да рестартирате услугата за точно време на Windows, след което натиснете клавиша Enter:
  net stop w32time && net start w32time
Забележка Не бива да конфигурирате PDC собственика да се синхронизира сам със себе си. За повече информация защо PDC собственикът не трябва да се конфигурира да се синхронизира със себе си вж. Молба за коментар (RFC) 1305.Ако PDC собственикът се конфигурира да се синхронизира със себе си, следните събития се регистрират в дневника на системата:

Тип на събитието: Информация
Източник на събитието: W32Time
Категория на събитието: Няма
ИД на събитие: 38
Компютър: Име_на_компютъра
Описание: NtpClient на доставчика на информация за точно време не може да се свърже или в момента получава неправилни данни за точно време от NTP_сървър_IP_адрес. За допълнителна информация посетете центъра за помощ и поддръжка на адрес http://support.microsoft.com.

Тип на събитието: Предупреждение
Източник на събитието: W32Time
Категория на събитието: Няма
ИД на събитие: 47
Компютър: Име_на_компютъра
Описание: NtpClient на доставчика на информация за точно време: Не е получен отговор от ръчно конфигурираното крайно устройство NTP_сървър_IP_адрес след 8 опита за установяване на контакт. Данните от това крайно устройство като източник на време ще бъдат отхвърлени и NtpClient ще се опита да открие ново крайно устройство с това DNS име. За допълнителна информация посетете центъра за помощ и поддръжка на адрес http://support.microsoft.com.

Тип на събитието: Грешка
Източник на събитието: W32Time
Категория на събитието: Няма
ИД на събитие: 29
Компютър: Име_на_компютъра
Описание: NtpClient на доставчика на данни за точно време е конфигуриран да получава информация за точно време от един или повече източници, но нито един от тези източници не е достъпен в момента. През следващите 15 минути няма да има опит за връзка с източник. NtpClient няма източник на данни за точно време. За допълнителна информация посетете центъра за помощ и поддръжка на адрес http://support.microsoft.com.

Когато PDC собственикът работи, без да използва външен източник на време, в регистрационния файл на приложенията се записва следното събитие:

Тип на събитието: Грешка
Източник на събитието: W32Time
Категория на събитието: Няма
ИД на събитие: 12
Описание: NtpClient на доставчика на информация за точно време: Тази машина е конфигурирана да използва йерархията на домейна, за да определи източника на време, но тя е PDC емулаторът за домейна в корена на гората, така че в йерархията на домейна няма друга машина над нея, която да бъде използвана за източника на време. Препоръчително е да конфигурирате надеждна услуга за време в главния домейн или ръчно да конфигурирате PDC така, че да се синхронизира с външен източник на време. В противен случай тази машина ще функционира като източник на точно време в йерархията на домейна. Ако за този компютър не е конфигуриран или използван външен източник на време, можете да изберете да забраните NtpClient.

Този текст е напомняне за използване на външен източник на време и може да се игнорира.

Конфигуриране на услугата за време на Windows да използва външен източник на време

За да ви помогнем в конфигурирането на вътрешен сървър за време, който да се синхронизира с външен източник на време, отидете на раздела Решете моя проблем. Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".


Забележки
 • Този съветник може да се прилага само за английски версии. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.
 • Когато изпълните Fix it за конфигуриране на външен източник на време, ще трябва да укажете името на вашия NTP сървър. Fix it ще има имена на контейнерите на Server1 и Server2. Заместете тези имена на контейнерите с името на вашия NTP сървър, след което добавете „,0x1”. Например SRV1.Contoso.com,0x1. Не е нужно да указвате повече от един сървър, но се препоръчва да го направите за всеки случай. Ако направите няколко записа, те трябва да бъдат отделени с интервали.
 • Мерната единицата за време за настройките SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrectionи MaxNegPhaseCorrection е секунда.

Нека реша проблема сам

За да конфигурирате вътрешен времеви сървър, който да се синхронизира с външен времеви източник, изпълнете следните стъпки:
 1. Променете типа на сървъра на NTP. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
  2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. В десния екран щракнете с десния бутон върху Type (Тип) и след това изберете Modify (Модифицирай).
  4. В Edit Value (Редактиране на стойността) въведете NTP в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.
 2. Задайте AnnounceFlags на 5. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху AnnounceFlags и след това изберете Modify (Модифицирай).
  3. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете 5 в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.

   Забележки
   • Ако сървър за точно време, който е конфигуриран да използва стойност на AnnounceFlag, която е 0x5, не се синхронизира със сървър за време в права посока, когато синхронизацията на времето между сървъра за точно време и сървъра за време в права посока бъде подновена. Следователно, ако имате лоша мрежова връзка или други съображения, поради които може да бъде предизвикана неизправност в синхронизацията между сървъра за точно време и сървъра за време в права посока, задайте стойността на AnnounceFlag да бъде 0xA, а не 0x5.
   • Ако сървър за точно време е конфигуриран да използва стойност 0x5 за AnnounceFlag и да се синхронизира със сървър за време в права посока през фиксиран интервал от време, който е указан в SpecialPollInterval, може сървър на клиента да не се синхронизира правилно със сървъра за точно време, след като последният се рестартира. Следователно, ако конфигурирате сървър за точно време да се синхронизира с NTP сървър за време в права посока през фиксиран интервал, който е указан в SpecialPollInterval, задайте стойността на AnnounceFlag да бъде 0xA, а не 0x5.
 3. Разрешете NTPServer. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху Enabled (Разрешено) и след това изберете Modify (Модифицирай).
  3. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете 1 в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.
 4. Задайте източниците на време. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху NtpServer и след това изберете Modify (Модифицирай).
  3. В Edit Value (Редактиране на стойността) въведете Peers (Крайни устройства) в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.

   Забележка Peers е контейнер на списък, съдържащ разделени с интервали крайни устройства, от който вашият компютър получава клеймо за време. Всяко DNS име в списъка трябва да е уникално. Трябва да добавите ,0x1 към края на всяко DNS име. Ако не добавите ,0x1 към края на всяко DNS име, промените, направени в стъпка 5, няма да влязат в сила.
 5. Изберете интервала между запитванията. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху SpecialPollInterval и след това изберете Modify (Модифицирай).
  3. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете TimeInSeconds (Време в секунди) в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.

   Забележка TimeInSeconds е контейнер за желания интервал в секунди между всяко запитване. Препоръчителната стойност е 900. Тази стойност конфигурира сървъра за време така, че да изпраща запитвания на всеки 15 минути.
 6. Конфигурирайте настройките за корекция на часа. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху MaxPosPhaseCorrection и след това изберете Modify (Модифицирай).
  3. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) щракнете, за да изберете Decimal (Десетична) в полето Base (Основа).
  4. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете TimeInSeconds (Време в секунди) в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.

   Забележка
   • TimeInSeconds е контейнер за разумна стойност, като например 1 час (3600) или 30 минути (1800). Стойността, която избирате, зависи от интервала между запитванията, мрежовите условия и външния източник на време.
   • Стойността по подразбиране на MaxPosPhaseCorrection е 48 часа в Windows Server 2008 R2 или по-новите версии.
  5. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. В десния екран щракнете с десния бутон върху MaxNegPhaseCorrection и след това изберете Modify (Модифицирай).
  7. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) щракнете, за да изберете Decimal (Десетична) в полето Base (Основа).
  8. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете TimeInSeconds (Време в секунди) в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.

   Забележка
   • TimeInSeconds е контейнер за разумна стойност, като например 1 час (3600) или 30 минути (1800). Стойността, която избирате, зависи от интервала между запитванията, мрежовите условия и външния източник на време.
   • Стойността по подразбиране на MaxNegPhaseCorrection е 48 часа в Windows Server 2008 R2 или по-новите версии.
 7. Затворете редактора на системния регистър.
 8. В командния ред въведете следната команда, за да рестартирате услугата за точно време на Windows, след което натиснете клавиша Enter:
  net stop w32time && net start w32time

Забележка За списък на наличните сървъри за време вж. статията в Базата знания на Microsoft 262680: Списък на сървърите за време на SNTP протокола (Simple Network Time Protocol), които са налични в интернет

Отстраняване на неизправности

За да функционира правилно услугата за време на Windows, мрежовата инфраструктура трябва да функционира правилно. Най-често срещаните проблеми, които оказват влияние върху услугата за време на Windows, са следните:
 • Има проблем с TCP/IP свързването, като например неактивен шлюз.
 • Услугата за преобразуване на имена не работи правилно.
 • В мрежата има закъснения поради предаване на данни с голям обем, особено когато се извършва синхронизиране по WAN връзки с големи закъснения.
 • Услугата за време на Windows се опитва да се синхронизира с неточни източници на време.
Препоръчваме ви да използвате помощната програма Netdiag.exe за отстраняване на проблеми, свързани с мрежата. Netdiag.exe е част от пакета с инструменти за поддръжка на Windows Server 2003. Вж. помощната информация на инструмента за изчерпателен списък на параметрите за команден ред, които можете да използвате с Netdiag.exe. Ако вашият проблем все още не е решен, можете да включите регистрационния файл за грешки на услугата за време на Windows. Тъй като регистрационният файл за грешки съдържа много подробна информация, ви препоръчваме да се свържете със Службата за клиентска поддръжка на Microsoft, когато включите регистрационния файл за грешки на услугата за време на Windows.

За цялостен списък на телефонните номера на Службите за клиентска поддръжка на Microsoft и информация относно таксите за поддръжка посетете Свържете се с уеб сайта на Microsoft.

Забележка В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за свързани с поддръжката разговори, могат да бъдат отменени, ако професионалистът по поддръжка на Microsoft определи, че проблемът може да бъде решен със специфична актуализация. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към съответната актуализация. WAZOO.


WinXP Time Server Win2k Win2k3 W32Time fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 816042 - Poslední kontrola: 06/24/2014 08:22:00 - Revize: 5.0

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" " src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >