В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Дисковете IDE ATA и ATAPI използват режим PIO след появяване на няколко CRC грешки или неколкократно изтичане на периода за изчакване

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
След неколкократно спиране и подновяване на работата на компютъра е възможно производителността на твърдия диск да се намали. Ако използвате Device Manager (Диспечер на устройствата) за разглеждане на свойствата на IDE канала, към който е включен дискът, разделът Advanced Settings ("Разширени настройки") може да покаже, че текущият режим на трансфер за диска е "PIO Mode" ("PIO режим").
ПРИЧИНА
Когато драйверът на Windows IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) получи общо шест CRC грешки или грешки, предизвикани от изтекло време за изчакване, той постепенно намалява скоростта на комуникациите (режимът за трансфер), преминавайки от най-бързия режим за директен достъп до паметта (Direct Memory Access; DMA) към по-бавни DMA режими. Ако тези грешки продължат да възникват, накрая драйверът ще намали режима на трансфер до най-бавния режим (PIO режим).
РАЗРЕШЕНИЕ

Windows Server 2003

Информация за актуалната (спешната) корекция

от Microsoft се предлага поддържана функция, която променя подразбиращото се поведение на продукта. Но тази функция е предназначена да промени само поведението, описано в тази статия. Приложете тази функция само за системи, в които възниква този конкретен проблем. Тази функция може да бъде подложена на допълнителни изпитания. Поради това, ако вашата система не е силно засегната от липсата на тази функция, препоръчваме да изчакате следващата софтуерна актуализация, която ще съдържа тази функция.

Ако тази функция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, обърнете се към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите функцията.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не се отнасят за тази конкретна функция, се таксуват по обичайните тарифи за поддръжка. За пълен списък на телефонните номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или за създаване на отделно искане за обслужване посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична функцията. Ако не виждате вашия език, това е защото функцията не е налична за този език.
Предварителни изисквания
Не е необходим сервизен пакет.
Изискване за рестартиране
За да приложите тази актуална/спешна корекция (хотфикс), е необходимо да рестартирате компютъра.
Информация относно замени с тази актуална/спешна корекция
Тази актуална/спешна корекция не заменя други подобни корекции.
Файлова информация
Англоезичната версия на тази актуална/спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информацията за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента "Дата и час" на контролния панел.
  Дата     Време Версия   Размер Име на файл Платформа  -------------------------------------------------------------  28 април 2003 г. 18:09 5.2.3790.10  91,136 Atapi.sys i386  28 април 2003 г. 18:09 5.2.3790.10 288,256 Atapi.sys IA64

Забележка За да отстраните проблема, след прилагането на тази актуална/спешна корекция е необходимо да модифицирате системния регистър според описаното в раздела "Допълнителна информация" на тази статия. Прилагането на актуалната/спешната корекция без промяна на системния регистър няма да доведе до отстраняване на проблема.

Windows XP

Информация за сервизния пакет

За да разрешите този проблем, вземете най-новия сервизен пакет за Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
322389 Как да получа на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Информация за спешната корекция (хотфикс)

от Microsoft се предлага поддържана функция, която променя подразбиращото се поведение на продукта. Но тази функция е предназначена да промени само поведението, описано в тази статия. Приложете тази функция само за системи, в които възниква този конкретен проблем. Тази функция може да бъде подложена на допълнителни изпитания. Поради това, ако вашата система не е силно засегната от липсата на тази функция, препоръчваме да изчакате следващата софтуерна актуализация, която ще съдържа тази функция.

Ако тази функция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, обърнете се към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите функцията.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не се отнасят за тази конкретна функция, се таксуват по обичайните тарифи за поддръжка. За пълен списък на телефонните номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или за създаване на отделно искане за обслужване посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична функцията. Ако не виждате вашия език, това е защото функцията не е налична за този език.
Предварителни изисквания
Windows XP Service Pack 1
Изискване за рестартиране
За да приложите тази актуална/спешна корекция (хотфикс), е необходимо да рестартирате компютъра.
Информация относно замени с тази актуална/спешна корекция
Тази актуална/спешна корекция заменя актуалните/спешните корекции 331958 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски) и 331895 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
Информация за файловете
Англоезичната версия на тази актуална/спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информацията за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") в инструмента Date and Time (Дата и час) на контролния панел.
  Дата     Време Версия   Размер Име на файл Платформа  ---------------------------------------------------------------  23 април 2003 г. 16:29 5.1.2600.1211  87,296 Atapi.sys i386  23 април 2003 г. 16:29 5.1.2600.1211 306,432 Atapi.sys IA64

Забележка За да отстраните проблема, след прилагането на тази актуална/спешна корекция е необходимо да модифицирате системния регистър според описаното в раздела "Допълнителна информация" на тази статия. Прилагането на актуалната/спешната корекция без промяна на системния регистър няма да доведе до отстраняване на проблема.

Windows 2000

Има налична поддържана актуална корекция от Microsoft. Тази актуална корекция обаче е предназначена да коригира само проблема, който е описан в тази статия. Приложете тази актуална корекция само за системи, които изпитват този конкретен проблем.

Ако тази актуална корекция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, изпратете запитване към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не се отнасят за тази конкретна актуална корекция, се таксуват по обичайните тарифи за поддръжка. За пълен списък на телефонните номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или за създаване на отделно искане за обслужване посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.
Предварителни изисквания
Windows 2000 Service Pack 2
Изискване за рестартиране
След като приложите тази актуална/спешна корекция (хотфикс), е необходимо да рестартирате компютъра.
Информация относно замени с тази актуална/спешна корекция
Тази актуална/спешна корекция заменя актуалните/спешните корекции 813908 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски), 323153 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски), 314695 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски), 305176 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски), 305098 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски), 304912 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски), 304572 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски) и 298505 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
Информация за файловете
Англоезичната версия на тази актуална/спешна корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информацията за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") в инструмента Date and Time (Дата и час) на контролния панел.
  Дата     Час  Версия    Размер Име на файл  ----------------------------------------------------  28-Apr-2003 17:38 5.0.2195.6741 86,896 Atapi.sys

Забележка За да отстраните проблема, след прилагането на тази актуална/спешна корекция е необходимо да модифицирате системния регистър според описаното в раздела "Допълнителна информация" на тази статия. Прилагането на актуалната/спешната корекция без промяна на системния регистър няма да доведе до отстраняване на проблема.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
За да възвърнете обичайния или по-бърз режим на трансфер на засегнатото устройство, е необходимо да:
 1. щракнете двукратно върху Administrative Tools ("Административни инструменти"), след което върху Computer Management ("Управление на компютъра").
 2. Щракнете върху System Tools ("Системни инструменти") и натиснете Device Manager ("Диспечер на устройствата").
 3. Разгънете възела IDE ATA/ATAPI Controllers ("IDE ATA/ATAPI контролери").
 4. Щракнете двукратно върху контролера, за който искате да възстановите нормалния режим за DMA трансфер.
 5. Щракнете върху раздела Driver ("Драйвер").
 6. Щракнете върху Uninstall ("Деинсталирай").
 7. Рестартирайте компютъра, когато процесът завърши. След рестартирането на Windows контролерът на твърдия диск ще бъде наново номериран и режимът на трансфер ще бъде инициализиран до значението по подразбиране за всяко устройство, свързано към контролера.
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".

Windows XP

Първата корекция на този проблем е реализирана в Microsoft Windows XP Service Pack 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Описаната в тази статия актуална/спешна корекция извършва следните промени:
 • Само в Windows 2000 се случва заявките за четене, отправени към ATA дискове, да се създават с интервал за таймаут, равен на 4 секунди. Това се случва, когато компютърът се връща в работно положение от режима на готовност. Това може да доиведе до изтичане на периода за изчакване на реакция на диска, защото за дисковете обикновено са необходими повече от 4 секунди за завъртане. Тази стойност за таймаут е сменена на 10 секунди.

  В Windows XP и Windows Server 2003 времето за изчакване преди таймаут е винаги 10 секунди.
 • За понижаване на режима на трансфер (от по-бързи към по-бавни DMA режими и накрая до PIO режима) при възникване на грешки след изтичане на периода на изчакване (таймаут) и CRC грешки е реализирано алтернативно правило с по-малка интензивност. Според текущото правило след произволни 6 кумулативни CRC грешки или грешки, предизвикани от изтичане на периода на изчакване, драйверът на IDE/ATAPI Port (Atapi.sys) понижава режима на трансфер. След реализиране на новото правило от тази корекция Atapi.sys понижава режима на трансфер само след 6 последователни CRC грешки или грешки, предизвикани от изтичане на периода на изчакване. Новото правило се реализира само ако е налична описаната по-долу в тази статия стойност на системния регистър.
За реализиране на алтернативното поведение (понижаване на режима на трансфер след 6 последователни CRC или таймаут грешки вместо след 6 кумулативни такива) е необходимо след прилагането на актуалната/спешната корекция да модифицирате системния регистър в съответствие с описаното по-долу.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа стъпки, които ви показват как да промените системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие, възстановите или промените системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


Изпълнете описаните по-долу стъпки и излезте от редактора на системния регистър:
 1. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 3. В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нова") и щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност").
 4. Въведете ResetErrorCountersOnSuccess и натиснете ENTER.
 5. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Modify ("Модифицирай").
 6. Въведете 1 и натиснете OK.
Изпълнете тези стъпки и излезте от редактора на системния регистър.
 1. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
 3. В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нова") и щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност").
 4. Въведете ResetErrorCountersOnSuccess и натиснете ENTER.
 5. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Modify ("Модифицирай").
 6. Въведете 1 и натиснете OK.
Забележка Фигуриращите по-горе номерирани подключове съответстват на първичния и вторичния IDE канали на компютър, съдържащ единствен IDE контролер. Ако вашият компютър е с два IDE контролера, номерираните подключове за първичния и вторичния IDE канали за всеки от двата контролера могат да са:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
За да се уверите, че сте намерили правилния подключ, проверете дали
DriverDesc
стойността на подключа съдържа низовата стойност "Primary IDE Channel" ("Първичен IDE канал") или "Secondary IDE Channel" ("Вторичен IDE канал").
Serial ATA SATA
Свойства

ИД на статията: 817472 – Последен преглед: 11/25/2008 14:40:50 – Редакция: 7.14

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB817472
Обратна връзка
html>