В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

След инсталиране на актуализация на защитата 811493 (MS03-013) е възможно да се понижи производителността на системата

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
Възможно е да възникне понижение на производителността след инсталиране на пакета за актуализация на защитата 811493 (MS03-013) на система, работеща под Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1), или след надграждане до SP1 на компютър, работещ под Microsoft Windows XP, на който актуализацията на защитата 811493 е вече инсталирана.
ПРИЧИНА
Вероятността за възникване на този проблем се увеличава, ако използвате някои функции на програми на други производители, например на антивирусни програми. Например проблемът може да се появи, ако вашата антивирусна програма е конфигурирана да сканира всички файлове при отваряне (или стартиране). Това понякога се нарича сканиране в "реално време".

Възникването на този проблем се дължи на грешка на регресията във версиите на файловете на ядрото за Windows XP SP1 (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe и Ntkrpamp.exe), които са били включени в първоначалната актуализация на защитата 811493. На 28 май 2003 г.- с цел да разреши този проблем - Microsoft издаде преработена версия на актуализацията на защитата 811493 за Windows XP SP1.

За допълнителна информация относно тази корекция на защитата щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
811493 MS03-013: Препълване на буфер при обработване на съобщенията на ядрото на Windows може да позволи получаването на по-високи от предвидените права за достъп (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Забележки

 • Първоначалната версия на актуализацията на защитата 811493 продължава да коригира проблема с уязвимостта на защитата на компютри под Windows XP (с или без SP1), свързан с локално повишение на правата за достъп, който се обсъжда в бюлетина за сигурността MS03-013.
 • Актуализацията на защитата 811493 за Windows XP е пакет с актуални/спешни корекции с два режима, съдържащ актуализирани файлове на ядрото както за първоначалната версия на Windows XP, така и за Windows XP SP1. (Windows XP SP1 включва Windows Media Center Edition и Windows XP Tablet PC Edition). Грешката на регресията в първоначалната актуализация на защитата 811493 засяга само файловете на ядрото на Windows XP SP1.

  За допълнителна информация относно пакетите с актуални (спешни) корекции за Windows XP с два режима щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  328848 Описание на пакетите с актуализации за Windows XP с два режима (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
РАЗРЕШЕНИЕ
Инсталирайте коригираната версия на актуализацията на защитата 811493, за да разрешите проблема.

За допълнителна информация относно получаването и инсталирането на коригираната версия на актуализацията на защитата 811493 щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
811493 MS03-013: Препълване на буфер при обработване на съобщенията на ядрото на Windows може да позволи получаването на по-високи от предвидените права за достъп (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
ЗАОБИКАЛЯНЕ
Забележка Microsoft препоръчва да инсталирате възможно по-скоро коригираната версия на 811493. Ако не можете да инсталирате незабавно тази версия на 811493, използвайте едно от следните временни заобиколни решения.

Метод 1: Премахнете временно първоначалната актуализация 811493

Прегледайте бюлетина за сигурността MS03-013, за да проверите дали трябва да инсталирате актуализацията на защитата 811493 конкретно във вашата среда. Ако вашето ниво на риска позволява да отложите инсталирането на корекцията, временно отстранете (деинсталирайте) оригиналната корекция.

Например ако сте единственият използващ компютъра потребител или ако всички негови потребители са с администраторски права на достъп (което включва членове на локалната група администратори), не е от голямо значение дали ще инсталирате тази актуализация. За допълнителна информация относно обхвата на тази уязвимост вижте бюлетина за сигурността MS03-013. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft: Ако прецените, че можете да отложите инсталирането на корекцията, отстранете временно първоначалната актуализация на защитата 811493, докато не инсталирате преработената й версия.

Забележка Ако използваните от вас файлове на ядрото на Windows се различават от версиите, посочени за първоначалната версия на актуализацията на защитата 811493 за Windows XP SP1, проблемите с производителността на вашия компютър не се дължат на обсъждания в тази статия проблем. В този случай не е необходимо да отстранявате актуализацията на защитата 811493.

Инструкции за отстраняване на първоначалната версия на актуализацията на защитата 811493:
 1. В Control Panel (Контролния панел) щракнете двукратно върху Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").
 2. Щракнете върху Change or Remove Programs ("Промяна или премахване на програми").
 3. Щракнете върху Windows XP Hotfix (SP1) Q811493 (или Windows XP Hotfix (SP2) Q811493) и натиснете Remove ("Премахни").
 4. Натиснете Next ("Напред"), след което натиснете Finish ("Готово"), за да рестартирате компютъра.
Системните администратори могат да използват помощната програма Spunist.exe за премахване на корекцията. Тя се намира в папката %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. Тази помощна програма поддържа следните параметри:
 • /? Показване на списъка на инсталационни параметри.
 • /u Използване на режима, който не изисква наблюдение.
 • /f Принуждаване на останалите програми да се затварят при изключване на компютъра.
 • /z След завършване на инсталацията компютърът да не се рестартира.
 • /q Use Quiet mode (no user interaction). ("Използване на "Тих режим" (без взаимодействие с потребителя).")
Например за да премахнете корекцията 811493 в режим без намеса на потребителя и без рестартиране на компютъра, използвайте следната команда:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Забележка В този случай е необходимо ръчно да рестартирате компютъра, за да отстраните напълно оригиналната актуализация на защитата 811493.

Метод 2: Временно спрете функцията за сканиране в реално време на използваната от вас антивирусна програма

За информация относно начините за изключване на сканирането в реално време на антивирусната програма вижте документацията към нея или се свържете с нейния производител.

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
49500 Списък на производители на антивирусен софтуер (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Забележка След изключване на сканирането в реално време вашата антивирусна програма вече няма да сканира автоматично файловете, когато ги отваряте или стартирате. Въпреки това ще имате възможност с нейна помощ да сканирате ръчно потенциално опасните файлове, преди да ги отворите.
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, засягащ първата версия на актуализацията 811493.
деактивиране реално време препълване на буфер обработване на съобщенията може да позволи получаването на по-високи от предвидените права за достъп бавно обхождане
Свойства

ИД на статията: 819634 – Последен преглед: 10/12/2007 14:43:00 – Редакция: 4.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • kbenv kbprb KB819634
Обратна връзка