В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Конфигуриране на клиентски настройки на прокси сървър с помощта на файл на системния регистър

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия описва как се създава файл на системния регистър на Windows за конфигуриране на настройки на прокси сървър на компютър клиент, който работи с Microsoft Internet Explorer или Windows Internet Explorer.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Можете автоматично да конфигурирате настройките на прокси сървъра на компютър клиент, като актуализирате системния регистър на компютъра клиент. За да направите това, създайте файл на системния регистър, който да съдържа настройките на системния регистър, които искате да актуализирате, след което го разпределете към компютъра клиент с помощта на пакетен файл или скрипт за влизане.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа стъпки с информация за промяна на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Как да направите резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP
За конфигуриране на настройките на прокси сървъра на компютър клиент създайте следния .reg файл за попълване на системния регистър с информация за прокси сървъра:
Regedit4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"MigrateProxy"=dword:00000001"ProxyEnable"=dword:00000001"ProxyHttp1.1"=dword:00000000"ProxyServer"="http://ProxyServername:80""ProxyOverride"="<local>"
В този файл ProxyServername е името на вашия прокси сървър.

Можете също така да използвате администраторски пакет за Internet Explorer (IEAK) за конфигуриране на настройките на прокси сървъра на компютри клиенти. За допълнителна информация относно IEAK посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 819961 – Последен преглед: 04/28/2010 14:43:47 – Редакция: 1.13

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

  • kbisa2004yes kbinfo KB819961
Обратна връзка
>