В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Наличие на актуализацията SP1 USB 1.1 и 2.0 за Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
Кратко изложение
Microsoft издаде актуализация за включените в Windows XP Service Pack 1 (SP1) USB драйвери, насочена към решаване на следните проблеми:

Управление на захранването

 • Има възможност да не можете да използвате USB мишката (или да събудите компютъра с USB мишката) след спиране или хибернация на компютъра по време на продължително придвижване на USB мишката. При възникване на такъв проблем все още можете да събудите компютъра с бутона на захранването, без да губите функционалност. По принцип е най-добре да не движите USB мишката, докато компютърът не завърши операцията по спиране или хибернация дори след прилагане на актуализацията.
 • Компютърът рестартира автоматично, вместо да възстанови работата от хибернация, или се получава съобщение за сериозна грешка (STOP 0x000000A in Usbport.sys).
 • USB 2.0 контролерът не влиза в избрания режим за спиране. Поради това поведение процесорът не може да влезе в състояние на енергиен запас C3 (спрян часовник) след изключване на устройството от свързания към USB EHCI контролера концентратор на USB 2.0.

  Забележка При използване на функцията Selective Suspend ("Избирателно спиране") драйверите на USB устройствата могат избирателно да изключват устройствата, ако открият, че те не са активни. При следващо използване на устройството (например при придвижване на USB мишката) драйверът го включва отново. Това е особено важно за управлението на захранването на мобилните компютри.
 • USB устройството не работи след възстановяване от състояния на енергиен запас S1 или S3. Ако възникне такова поведение, компютърът може да спре да отговаря (да увисне) при рестартиране.

Plug and Play

 • Компютърът може да рестартира автоматично или да получите съобщение за сериозна грешка (STOP 0x0000007E in Usbhub.sys) при използване на помощната програма Safely Remove Hardware ("Безопасно премахване на софтуер"), след което незабавно да премахне директно свързаното към компютъра USB устройство за съхранение.

  Забележка Този проблем възниква само случайно.

Високоскоростни изохронни устройства

 • Едно високоскоростно изохронно USB устройство използва около 80% от централния процесор (CPU).
 • При видеопоток през високоскоростна изохронна USB 2.0 камера другите USB устройства могат да спрат да функционират или да работят лошо. Например може да спре аудиопотока през USB говорителите или свързаната към същия концентратор мишка да има променливо поведение. Ако спре потокът през камерата, потокът през говорителите може да се възстанови. В противен случай аудиото трябва да бъде рестартирано след спиране на потока през камерата. Това поведение възниква само когато всички устройства са включени към един и същ USB 2.0 концентратор.
 • Вграденият към високоскоростната изохронна USB 2.0 камера микрофон може да не работи. За повече подробности относно това поведение се обърнете към доставчика на хардуера.
Допълнителна информация

Информация в сервизния пакет

За да разрешите този проблем, вземете най-новия сервизен пакет за Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер, за да отворите съответната статия в базата знания на Microsoft:
322389 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows XP

Информация за изтегляне

От Центъра за изтегляния на Microsoft можете да изтеглите следния файл:
За допълнителна информация относно начините на изтегляне на файловете за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
119591 Начини за получаване на файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги
Файлът е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-новия наличен към датата на публикуване на файла софтуер за откриване на вируси. Файлът е записан на сървъри с допълнителна защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Информация за инсталиране

За да инсталирате тази актуализация, трябва да сте влезли като администратор и да използвате подходящи инсталационни превключватели.

За да проверите дали актуализацията е инсталирана на компютъра, сравнете версиите на файловете на актуализациите в него с тези на изброените в раздела "File information" ("Информация за файлове") в тази статия или проверете дали стойността DWORD е инсталирана със стойност на данните 1 в следния ключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Необходими условия

За да инсталирате тази актуализация, трябва да влезете като администратор и да изпълнявате Windows XP SP1. Windows XP Tablet PC Edition и Windows XP Media Center Edition вече включват SP1.

Изисквания за рестартиране

За да завършите инсталацията на тази актуализация, трябва да рестартирате компютъра.

Състояние на предишна актуализация

Тази актуализация не замества никакви други актуализации.

Инсталационни превключватели

Тази актуализация поддържа следните инсталационни превключватели:
 • /? Показва списъка на инсталационните превключватели.
 • /u Използва необслужван режим.
 • /f Принуждава останалите програми да се затворят при спиране на компютъра.
 • /n Не извършва резервно копиране на файловете, които ще бъдат премахнати.
 • /o Презаписва OEM файловете без подсказване.
 • /z Компютърът не рестартира при завършване на инсталацията.
 • /q Използване на "Тих режим" (липсва взаимодействие с потребителя).
 • /l Показва инсталираните поправки.
 • /x Извлечи файловете без да ги инсталираш.
Например, за да инсталирате актуализацията за x86 без каквото и да е взаимодействие с потребителя, използвайте следната команда:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
За да инсталирате актуализацията x86, без рестартиране на компютъра, използвайте следната команда:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Забележка Можете да комбинирате превключвателите в една команда.

Информация за файла

Англоезичната версия на тази актуализация има файлови атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следващата таблица. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента "Дата и час" на контролния панел.Следните файлове са инсталирани в %Windir%\System32 folder.

Windows XP SP 1

Date (Дата)     Time (Време)  Version (Версия)    Size (Размер)   File name (Име на файла)  Platform (Платформа)----------------------------------------------------------------- 03.07.2003 г. 17:53 5.1.2600.1243  28,160 Usbccgp.sys 03.07.2003 г.  17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 03.07.2003 г.  17:52 5.1.2600.1243  53,120 Usbhub.sys 03.07.2003 г.  17:51 5.1.2600.1243  16,000 Usbohci.sys 03.07.2003 г. 17:49 5.1.2600.1243 138,752 Usbport.sys 03.07.2003 г.  17:51 5.1.2600.1243  19,328 Usbuhci.sys 03.07.2003 г.  17:53 5.1.2600.1243 119,552 Usbccgp.sys IA64 03.07.2003 г.  17:50 5.1.2600.1243  86,528 Usbehci.sys IA64 03.07.2003 г.  17:53 5.1.2600.1243 206,976 Usbhub.sys  IA64 03.07.2003 г.  17:51 5.1.2600.1243  53,888 Usbohci.sys IA64 03.07.2003 г.  17:49 5.1.2600.1243 488,960 Usbport.sys IA64 03.07.2003 г.  17:51 5.1.2600.1243  68,992 Usbuhci.sys IA64 
Забележка Поради зависимостите между файловете и изискванията за инсталиране или премахване, тези актуализации могат да съдържат също още файлове.

Информация за премахване

За да премахнете актуализацията, използвайте инструмента Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") (или инструмента Add/Remove Programs ("Добавяне/премахване на програми") на контролния панел. Щракнете върху Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 и натиснете Remove ("Премахни").

Системните администратори могат да използват помощната програма Spunist.exe за премахване на актуализацията. Програмният файл на Spuninst.exe се намира в папката %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Тази помощна програма поддържа следните инсталационни превключватели:
 • /? Показвай списъка на инсталационните превключватели.
 • /u Използвай необслужван режим.
 • /f Принуждавай останалите програми да се затворят при спиране на компютъра.
 • /z Не рестартирай компютъра при завършване на инсталацията.
 • /q Използвай "Тих режим" (без взаимодействие с потребителя).

Все още неподдържани функции

 • Периодични изохронни преноси
  • Microsoft поддържа само периодичен изохронен звук за аудио вход. Microsoft са извършили тестове само с включения в Windows XP аудио драйвер.
  • Поддръжката за периодични изохронни преноси е ограничена до устройства с период от 8 или по-малко рамки.
  • Аудио драйверът на Microsoft поддържа само високоскоростни периодични изохронни устройства с период от 8 рамки.
 • Избирателно спиране на USB
  • Компютърът не може да достигне състояние на енергиен запас С3, ако има свързани едно или повече USB устройства или заредени драйвери, които не поддържат избирателно спиране. Всяко устройство в системата трябва да има поддръжка за избирателно спиране, за да може компютърът да влезе в състояние на енергиен запас С3.
 • Използване на пропускателната способност
  • Страницата за марки на USB хост контролери в "Диспечер на устройства" съдържа раздел Advanced ("Разширени"), който показва използваната от USB устройствата пропускателна способност на шината. Използваната от USB пропускателна способност, показвана за USB 2.0 Enhanced Host Controller, е неправилна. Бъдещата версия на операционната система Windows ще изчислява правилно използването на пропускателната способност за високоскоростните USB устройства.
  • Изчисленията на пропускателната способност за единични/мулти-TT концентратори ще бъдат адресирани в бъдещо издание на операционната система Windows.

Познати проблеми

За допълнителна информация относно познати проблеми, които биха могли да възникнат при инсталиране на добавката, щракнете върху номера на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
826959 Компютърът спира да отговаря (увисва), когато опитвате да възстановите работата от готовност или хибернация посредством USB устройство.
Забележка Основното преимущество на избирателното спиране на USB е като софтуерно избягване на проблеми в съвременните USB контролери, предотвратяващо влизането на CPU в състояние на енергиен запас С3, докато има USB устройства в състояние D0.
 • Потребителският интерфейс за USB на Windows XP не може да поддържа повече от 10 хост контролера.
 • Възможно е да не можете да събудите компютъра с USB устройство, ако спрете по време на движение на USB устройство. Това поведение обикновено възниква при свързване на мишката към външен USB концентратор. При възникване на такова поведение все още можете да събудите компютъра, без да губите функционалност след възстановяването на работата от бутона на захранването.
 • Възможно е да не можете да събудите компютъра с USB устройство, ако компютърът влезе в състояние на енергиен запас на системата (S1, S3 или S4), докато използвате устройството.

  Ако USB устройството генерира сигнали за възстановяване на работата по това време, хост контролерът, USB устройството или и двете могат да стигнат до състояние, при което повече не могат да разпознават и предизвикват събуждане на компютъра. За да разрешите проблема с това поведение, трябва да актуализирате BIOS на компютъра или друг компонент, поддържащ функционалността за GPE събуждане.
 • Търсенето на грешки през USB 2.0 порт в момента не се поддържа.
 • USB 2.0 Legacy BIOS в момента не се поддържа.
 • Функциите, добавени към EHCI (Enhanced Host Controller Interface Specification for Universal Serial Bus (ЕHCI)) след Version 0.96, не се поддържат. За още информация относно ЕНСІ посетете следния уеб сайт на Intel:
 • Свързаните с интерфейса дескриптори не се поддържат. За още информация относно свързаните с интерфейса дескриптори посетете следния уеб сайт на USB Implementers Forum:
 • Потребителският интерфейс за отчитане на пропускателната способност не се поддържа за високоскоростни хост контролери. Потребителският интерфейс (в раздела Advanced ("Разширени") на хост контролера в "Контролен панел") може да показва неправилно използване на пропускателната способност в Windows XP. Microsoft може да добави по-добър алгоритъм за изчисление на използването на пропускателната способност на изхода на EHCI контролера или на изхода на единичен/мулти-TT (Transaction Translator ("Преводач на транзакции") USB 2.0 концентратор (или и за двата) в бъдещите издания на операционната система.
 • Microsoft USB Natural Keyboard Elite не може да бъде разпозната след събуждане на компютъра от режим на готовност. Този сценарий понякога възниква с устройството IBM ThinkPad T23.
Microsoft предоставя информация за контакти с външни производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на тази информация за контакти с външни производители.
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 822603 – Последен преглед: 12/08/2015 03:05:25 – Редакция: 1.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kbdriver kbenv KB822603
Обратна връзка