В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да предотвратя свързването на потребители към USB устройство за съхранение?

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Описание на проблема
Да предположим, че искате да предотвратите свързването на потребители към USB устройство за съхранение, свързано към компютър, на който се изпълнява Windows XP, Windows Server 2003 или Windows 2000. В тази статия се разглеждат два метода, които можете да използвате за целта.
Решение
За да предотвратите свързването на потребители към USB устройство за съхранение, използвайте една или няколко от следните процедури според това, какво е подходящо в конкретната ситуация.

Ако на компютъра още не е инсталирано USB устройство за съхранение

Ако на компютъра още не е инсталирано USB устройство за съхранение, присвоете на потребителя или групата и на локалния акаунт SYSTEM разрешение Откажи за следните файлове:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Когато направите това, потребителите няма да могат да инсталират USB устройство за съхранение на компютъра. За да присвоите на потребител или група разрешение "Откажи" за файловете Usbstor.pnf и Usbstor.inf, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте Windows Explorer и след това намерете папката %SystemRoot%\Inf.
 2. Щракнете с десния бутон върху файла Usbstor.pnf и след това щракнете върху Свойства.
 3. Щракнете върху раздела Защита.
 4. В списъка Имена на потребители или групи добавете потребителя или групата, за които искате да зададете разрешения Откажи.
 5. В списъка Разрешения за име_потребител или име_група щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Откажи до Пълен контрол.

  Забележка Добавете също и системния акаунт към списъка Откажи.
 6. В Имена на потребители или групи изберете акаунта SYSTEM.
 7. В списъка Разрешения за име_потребител или име_група щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Откажи до Пълен контрол, и после щракнете върху OK.
 8. Щракнете с десния бутон върху файла Usbstor.inf и след това щракнете върху Свойства.
 9. Щракнете върху раздела Защита.
 10. В списъка Имена на потребители или групи добавете потребителя или групата, за които искате да зададете разрешения Откажи.
 11. В списъка Разрешения за име_потребител или име_група щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Откажи до Пълен контрол.
 12. В Имена на потребители или групи изберете акаунта SYSTEM.
 13. В списъка Разрешения за име_потребител или име_група щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Откажи до Пълен контрол, и после щракнете върху OK.

Ако на компютъра вече е инсталирано USB устройство за съхранение


Ако на компютъра вече е инсталирано USB устройство за съхранение, можете да промените системния регистър, за да сте сигурни, че устройството няма да работи, когато потребителят се свърже към компютъра. За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако държите да го решите сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем


За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника.

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
Ако на компютъра вече е инсталирано USB устройство за съхранение, задайте 4 за стойността на Start в следния ключ от системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Когато направите това, USB устройството за съхранение няма да работи, когато потребителят го свърже към компютъра. За да зададете стойността на Start, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.
 2. В полето Отвори въведете regedit и натиснете OK.
 3. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. В екрана "По-подробно" щракнете двукратно върху Start.
 5. В полето Данни за стойността въведете 4, щракнете върху Шестнадесетична (ако вече не е избрано) и след това щракнете върху OK.
 6. Затворете редактора на системния регистър.

Това реши ли проблема?

Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете тази статия по-нататък. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
Допълнителна информация
Свържете се с доставчика на вашето USB устройство за по-нов драйвер. За информация относно производителя на хардуер посетете следния уеб сайт:Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
решаване решете
Свойства

ИД на статията: 823732 – Последен преглед: 06/10/2013 02:33:00 – Редакция: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732
Обратна връзка
html>