Печат от виртуална машина, работеща под Windows, във Virtual PC

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се обсъждат различните режими, които можете да използвате за печат от виртуална машина, работеща под Microsoft Windows, във Virtual PC.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Режими за печат за Virtual PC

Virtual PC 5.0 и по-късни версии на тази програма имат три режима, които можете да използвате за печат:
 • Емулиран печат
 • Мрежов печат
 • Печат чрез универсалната серийна шина (USB)
При използване на емулиран печат Windows изпраща вашия документ на виртуален принтер. След това Virtual PC използва печатната система на Apple Mac OS за разпечатване на документа от подразбиращия се принтер на компютър Macintosh.

При използване на мрежов печат Windows изпраща вашия документ на работещ под Windows мрежов принтер с помощта на драйвери, предназначени за Windows. Мрежовият печат използва всички функции за печат на принтера.

При използване на печат през USB Windows изпраща вашия документ директно на принтера, или чрез USB, или по мрежата. USB печатът използва всички функции за печат на принтера.

Следните методи обясняват как да конфигурирате и инсталирате различните опции за печат за Virtual PC, версии 5 и 6.

Метод 1: Конфигуриране на емулиран печат в Windows

Ако сте инсталирали собствено копие на Windows, е необходимо да използвате съветника за добавяне на принтер (Add Printer Wizard) в Windows, за да инсталирате съответния принтер за Macintosh.

Инсталиране под Mac OS

Ако никога не сте печатали на принтера си от Macintosh програма, трябва да инсталирате съответните драйвери за принтери на Macintosh (ако те все още не са инсталирани) и изберете вашия принтер в Chooser на Apple Mac OS 9 или в Printer Center ("Център за принтери") на Apple Mac OS X като принтер по подразбиране. Потърсете съответната тема в Help Center ("Център за помощ") на Apple Mac OS допълнителна информация относно инсталирането и конфигурирането на драйвери за принтери.Бележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да извършите тези стъпки.

Инсталиране в работеща под Windows виртуална машина

Инсталирайте Macintosh Printer (Inkjet) Driver (Драйвер за (мастиленоструен) принтер Macintosh)
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и изберете Printers ("Принтери").
 2. Щракнете двукратно върху Add Printer ("Добавяне на принтер").
 3. Щракнете върху Next ("Следваща").
 4. Щракнете върху Local printer attached to this computer ("Локален принтер, свързан към този компютър").
 5. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Automatically detect and install my Plug and Play Printer ("Открий автоматично и инсталирай моя Plug and Play принтер").
 6. Щракнете върху Next ("Следваща").
 7. Изберете LPT1 port ("LPT1 порт") и натиснете Next ("Следваща").
 8. В полето Manufacturers ("Производители") изберете Epson.
 9. В полето Printers ("Принтери") щракнете върху Epson AP-3260 и натиснете Next ("Следваща").
 10. Под Printer Name ("Име на принтера") въведете Mac Printer (Inkjet) ("Mac принтер (мастиленоструен").
 11. Под Do you want to use this printer as the default printer ("Искате ли да използвате този принтер като принтер по подразбиране") щракнете върху Yes ("Да").
 12. Щракнете върху Next ("Следваща") и след това върху Do not share this printer ("Не споделяй този принтер").
 13. Щракнете върху Next ("Следваща") и натиснете No ("Не") под Do you want to print a test page ("Желаете ли да отпечатате тестова страница").
 14. Щракнете върху Next ("Следваща"), след това върху Finish ("Готово").
Инсталирайте Macintosh Printer (PostScript) Driver (Принтерен (PostScript) драйвер за Macintosh)
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и изберете Printers ("Принтери").
 2. Щракнете двукратно върху Add Printer ("Добавяне на принтер").
 3. Щракнете върху Next ("Следваща").
 4. Щракнете върху Local printer attached to this computer ("Локален принтер, свързан към този компютър").
 5. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Automatically detect and install my Plug and Play Printer ("Открий автоматично и инсталирай моя Plug and Play принтер").
 6. Щракнете върху Next ("Следваща").
 7. Изберете LPT1 port ("LPT1 порт") и натиснете Next ("Следваща").
 8. В полето Manufacturers ("Производители") изберете Apple.
 9. В полето Printers ("Принтери") щракнете върху Apple LaserWriter II NT и натиснете Next ("Следваща").
 10. Под Printer Name ("Име на принтера") въведете Mac Printer (PostScript) ("Mac принтер (PostScript)").
 11. Под Do you want to use this printer as the default printer ("Искате ли да използвате този принтер като принтер по подразбиране") щракнете върху Yes ("Да").
 12. Щракнете върху Next ("Следваща") и след това върху Do not share this printer ("Не споделяй този принтер").
 13. Щракнете върху Next ("Следваща") и натиснете No ("Не") под Do you want to print a test page ("Желаете ли да отпечатате тестова страница").
 14. Щракнете върху Next ("Следваща"), след това върху Finish ("Готово").

Метод 2: Конфигуриране на мрежов печат

Ако печатате на принтер, свързан към мрежа, базирана на Windows, изпълнете следните стъпки:

Инсталиране за Mac OS

Не е необходимо инсталиране под Mac OS. Мрежовият печат не използва печатната система на компютъра Macintosh.

Инсталиране за работеща под Windows виртуална машина

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и изберете Printers ("Принтери").
 2. Щракнете двукратно върху Add Printer ("Добавяне на принтер").
 3. Щракнете върху Next ("Следваща").
 4. Натиснете Network printer ("Мрежов принтер") и след това Next ("Следваща").
 5. Щракнете върху Browse ("Преглед"), за да намерите споделения принтер в мрежата.
 6. Натиснете OK, след това Next ("Следваща").
 7. Задайте името на принтера. Щракнете върху Next ("Следваща").
 8. Отпечатайте тестова страница и натиснете Finish ("Готово").
 9. Windows конфигурира вашия принтер и копира принтерния драйвер по мрежата.

Метод 3: Конфигуриране на USB печат

За да се възползвате максимално от USB функциите за печат на принтера, трябва да конфигурирате Windows с конкретна информация за вашия принтер.За да използвате USB печат, вашият принтер трябва да бъде пряко свързан с Macintosh компютъра посредством USB кабел. Ако вашият принтер използва адаптер за преход от USB към сериен порт или от USB към паралелен порт, е необходимо да използвате емулиран печат.

USB печатът също изисква USB принтерен драйвер за Windows. При по-ранните версии на Windows (Microsoft Windows 95 и Windows NT) не може да се използва USB печатът, защото тези операционни системи не включват поддръжка за USB устройства.Ако използвате виртуална машина, конфигурирана за USB печат, принтерът ще е недостъпен за Mac OS и другите виртуални машини.

Инсталиране за Mac OS

Не е необходимо инсталиране под Mac OS. USB печатът не използва печатната система на компютъра Macintosh.

Инсталиране за Virtual PC

 1. Стартирайте Virtual PC.
 2. Натиснете Settings ("Настройки") в диалоговия прозорец Virtual PC List ("Списък на Virtual PC").
 3. Щракнете върху USB.
 4. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Enable USB ("Активирай USB")
 5. Поставете отметка в квадратчето на USB принтера, които искате да използвате.
 6. Натиснете OK.
Бележка Когато активирате USB във Virtual PC, фактически се "премахва връзката" между принтера и USB порта на компютъра Macintosh и се "осъществява връзка" между принтера и виртуалния USB порт на витуалната машина. Докато работи виртуалната машина, принтерът е недостъпен за Mac OS. Ако Mac OS се опита да използва принтера, докато работи базираната на Windows виртуална машина, Mac OS функционира по начин, сякаш връзката с принтера е физически прекратена и генерира съобщение за грешка.

Обикновено контролът над принтера се връща автоматично на Mac OS, когато затворите прозореца на виртуалната машина или когато напуснете Virtual PC. Понякога принтерът може да не се показва в Mac OS, след като Virtual PC го освободи. Ако този проблем възникне, физически изключете принтера, отстранете неговия USB кабел, включете принтера и след това поставете обратно кабела.

Инсталиране за работеща под Windows виртуална машина

Процедурата за инсталиране на Windows USB принтер за виртуална машина е същата като процедурата, която изпълнявате за реален компютър. Ако сте запазили компактдиска, предоставен заедно с принтера, следвайте инструкциите, описани в документацията към него. Ако сте изтеглили драйвера за принтер от сайта на производителя му, следвайте инструкциите, описани в документацията към него. Спазвайте стриктно инструкциите на производителя. Последователността на изпълняване на стъпките може да е от огромно значение.

Бележка Принтерите Epson изискват специални инструкции за инсталация.

За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
824613 Използване на USB принтери на Epson с Virtual PC (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация как да печатате от Virtual PC 6.0 вижте темата Печат с Virtual PC:
 • В менюто Help ("Помощ") щракнете върху How To Print with Virtual PC ("Печат с Virtual PC").
За допълнителна информация как да печатате от Virtual PC 5.0 вижте помощната тема Относно печата:
 1. В менюто Help ("Помощ") щракнете върху Virtual PC Help ("Помощ за Virtual PC").
 2. Щракнете върху Help Topics ("Помощни теми"), след което щракнете върху Printing ("Печат").
Можете да осъществите достъп до помощната тема за Virtual PC от Help Center ("Център за помощ") чрез следните действия:
 1. В менюто Help ("Помощ") щракнете върху Mac Help ("Помощ за Mac").
 2. В панела Help Center ("Центъра за помощ") щракнете върху Virtual PC Help ("Помощ за Virtual PC").
 3. Щракнете върху Help Topics ("Помощни теми"), след което щракнете върху Printing ("Печат").
Свойства

ИД на статията: 824366 – Последен преглед: 12/08/2015 03:44:30 – Редакция: 2.2

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition, Connectix Virtual PC for Mac 6.0, Connectix Virtual PC for Mac 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprint kbhowto KB824366
Обратна връзка