В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Получавате съобщение "Отварянето на това ще изпълни следната SQL команда" при отваряне на основен циркулярен документ на Word, който е свързан с източник на данни

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.


Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да понижите настройките за защита или как да изключите функциите за защитата на компютъра. Можете да направите тези промени, за да заобиколите конкретен проблем. Препоръчително е да оцените рисковете, които са свързани с изпълнението на това решение във вашата конкретна работна среда, преди да направите тези промени. Ако решите да реализирате заобиколно решение, вземете подходящи допълнителни мерки за защита на системата.
Симптоми
Когато отворите основен циркулярен документ в Microsoft Office Word, възниква един от следните симптоми:
 • Получавате следното съобщение:
  Отварянето на документа ще изпълни следната SQL команда:
  SELECT * FROM вашия източник на данни
  Данните от вашата база данни ще бъдат поставени в документа. Искате ли да продължите?
  Забележка Ако щракнете върху Да, основният циркулярен документ ще се отвори, като източникът на данни ще бъде прикачен към него. Ако щракнете върху Не, основният циркулярен документ ще се отвори, като източникът на данни няма да бъде прикачен към него.

  В Microsoft Office Word 2007 изпълнете следното действие, докато подканата е показана:
  • За да определите уникалния номер, свързан с полученото от вас съобщение, натиснете клавишите CTRL+SHIFT+I. Следният номер се появява в долния десен ъгъл на това съобщение:
   201235
 • Към основния циркулярен документ, който е отворен чрез Microsoft Visual Basic за приложения (VBA), не е прикачен източникът на данни.
Забележка Възможно е да използвате програма, например Microsoft Access или Microsoft Visual FoxPro, за да отворите програмно файл на основен циркулярен документ, когато възникнат симптомите от тази статия.
Причина
Подканата, която е описана в секцията "Симптоми", е проектирана.

Подканата съществува във всички по-нови версии на Microsoft Office и беше въведена в Office XP Service Pack 3. Тази подкана беше добавена в продуктите, които са изброени в секцията "Важи за", за да направи циркулярните документи по-сигурни. Ако щракнете върху Да, когато получите подканата, разрешавате изпълнението на код на компютъра си. Възможно е злонамерен потребител да изгради SQL заявка, която е проектирана за кражба или унищожаване на данни, до които имате достъп. Ако щракнете върху Не, когато получите подканата, не разрешавате изпълнението на код.

Забележка Настройката DisplayAlerts=none през VBA забранява подканата, когато файлът е отворен чрез VBA, но използва опцията НЕ, за да отвори документа, и към основния циркулярен документ не се прикачват никакви данни.
Заобикаляне
Предупреждение Това заобиколно решение може да направи вашия компютър или вашата мрежа по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или злонамерен софтуер, например вируси. Не препоръчваме това заобиколно решение, но предоставяме тази информация, за да можете да се възползвате от него по своя преценка. Използвайте това заобиколно решение на свой собствен риск.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


Ако прочетете и разберете отказите от отговорност, които са предоставени в тази статия, и ако документите, които отваряте чрез циркулярните документи, са от надежден източник, може би ще искате да заобиколите поведението, което е описано в секцията "Симптоми".

За да заобиколите това поведение, забранете подканата за защита, като използвате ключа
SQLSecurityCheck
от системния регистър.

За да забраните подканата за защита, като използвате ключа
SQLSecurityCheck
от системния регистър, следвайте съответните стъпки за своята версия на Microsoft Word.

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options 


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
 3. В менюто Редактиране посочете Ново и след това щракнете върху Стойност на дв. дума.
 4. Под Име въведете:

  SQLSecurityCheck
 5. Щракнете двукратно върху SQLSecurityCheck.
 6. В полето Данни за стойности въведете:

  00000000
 7. Щракнете върху OK.

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options  


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. В менюто Редактиране посочете Създай и след това щракнете върху Стойност на дв. дума.
 4. Под Име въведете:
  SQLSecurityCheck
 5. Щракнете двукратно върху SQLSecurityCheck.
 6. В полето Данни за стойности въведете:
  00000000
 7. Щракнете върху OK.

Word 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. В менюто Редактиране посочете Създай и след това щракнете върху Стойност на дв. дума.
 4. Под Име въведете:
  SQLSecurityCheck
 5. Щракнете двукратно върху SQLSecurityCheck.
 6. В полето Данни за стойности въведете:
  00000000
 7. Щракнете върху OK.

Word 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 3. Щракнете върху Редактиране, посочете Създай и след това щракнете върху Стойност на дв. дума.
 4. Под Име въведете:
  SQLSecurityCheck
 5. Щракнете двукратно върху SQLSecurityCheck.
 6. В полето Данни за стойности въведете:
  00000000
 7. Щракнете върху OK.

Word 2002 Service Pack 3

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000

За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете следния ключ на системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
 3. В менюто Редактиране посочете Създай и след това щракнете върху Стойност на дв. дума.
 4. Под Име въведете:
  SQLSecurityCheck
 5. Щракнете двукратно върху SQLSecurityCheck.
 6. В полето Данни за стойности въведете:
  00000000
 7. Щракнете върху OK.
Статус
Това поведение е проектирано по този начин.
WD2002 WD2003 WD2007 WD2010
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
Свойства

ИД на статията: 825765 – Последен преглед: 02/26/2013 14:34:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Service Pack 2

 • kbofficealertid kbexpertisebeginner kbinfo KB825765
Обратна връзка