В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

КАК ДА: Промените настройките за размера по подразбиране на максималната единица на предаване (MTU) за PPP връзки или VPN връзки

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия с инструкции "стъпка по стъпка" описва как се редактира системният регистър, за да се променят настройките по подразбиране за размера на максималната единица на предаване (MTU) за PPP връзки (Point-to-Point Protocol – Протокол " От точка до точка") или VPN връзки (virtual private network –виртуална частна мрежа).

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows XP използват фиксиран размер на MTU от 1500 байта за всички PPP връзки и използват фиксиран размер на MTU от 1400 байта за всички VPN връзки. Това е настройката по подразбиране за PPP клиенти, за VPN клиенти, за PPP сървъри или за VPN сървъри, на които се изпълнява маршрутизиране и отдалечен достъп.

PPP връзките представляват връзки например с модеми, ISDN връзки (Integrated Services Digital Network - Цифрова мрежа за интегрирани услуги) или директни кабелни връзки по сериен кабел null или по паралелен кабел. VPN връзките представляват PPTP връзки (Point-to-Point Tunneling Protocol – Тунелен протокол от точка до точка) или L2TP връзки (Layer 2 Tunneling Protocol – Тунелен протокол за слой две).

Забележка Използвайте методите в тази статия за редактиране на системния регистър, за да промените настройките за размера на MTU. Ако имате някакви проблеми или проблеми, свързани с производителността, след като промените настройките за размера на MTU, премахнете добавените от вас ключове в системния регистър.

обратно в началото

Промяна на MTU настройките за PPP връзки

За да променим MTU настройките за PPP връзки вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника на Fix it.
Забележки
 • Въведете желания размер на MTU между 1 и 1500, когато бъдете попитани в процеса на инсталиране.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема самЗа да промените MTU настройките за PPP връзки, добавете DWORD стойността за
ProtocolType
, за
PPPProtocolType
и за
ProtocolMTU
към следния ключ в системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
За целта изпълнете следните стъпки:

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. Добавете подключа
  Protocols
  (ако той вече не съществува). За целта:
  1. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  2. Въведете Protocols и натиснете ENTER.
 4. Въведете подключ
  0
  (нула) към подключа
  Protocols
  . За целта:
  1. Щракнете върху подключа
   Protocols
   т, който сте създали в стъпка 3.
  2. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  3. Въведете 0 (нула) и натиснете ENTER.
 5. Щракнете върху подключа
  0
  , който сте създали в стъпка 4.
 6. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 7. В полето Value data (Данни за стойността) въведете ProtocolType и след това щракнете върху OK.
 8. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 9. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 800, уверете се, че опцията Hexadecimal (Шестнадесетична) е избрана в Base (Основа), и след това щракнете върху OK.
 10. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 11. Въведете PPPProtocolType и натиснете ENTER.
 12. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 13. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 21, уверете се, че опцията Hexadecimal (Шестнадесетична) е избрана в Base (Основа), и след това щракнете върху OK.
 14. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 15. Въведете ProtocolMTU и натиснете ENTER.
 16. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 17. Под Base (Основа) щракнете върху Decimal (Десетична), въведете желания размер за MTU в полето Value data (Данни за стойността) и след това щракнете върху OK.
 18. Затворете редактора на системния регистър.
 19. Рестартирайте компютъра.
обратно в началото

Промяна на MTU настройките за VPN връзки

За да променим MTU настройките за VPN връзки вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника на Fix it.
Забележки
 • Въведете желания размер на MTU между 1 и 1500, когато бъдете попитани в процеса на инсталиране.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да промените MTU настройките за VPN връзки, добавете DWORD стойността за
ProtocolType
, за
PPPProtocolType
и за
TunnelMTU
към следния ключ в системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
За целта изпълнете следните стъпки:

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. Добавете подключа
  Protocols
  (ако той вече не съществува). За целта:
  1. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  2. Въведете Protocols и натиснете ENTER.
 4. Въведете подключ
  0
  (нула) към подключа
  Protocols
  . За целта:
  1. Щракнете върху подключа
   Protocols
   , който сте създали в стъпка 3.
  2. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  3. Въведете 0 (нула) и натиснете ENTER.
 5. Щракнете върху подключа
  0
  , който сте създали в стъпка 4.
 6. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 7. В полето Value data (Данни за стойността) въведете ProtocolType и след това щракнете върху OK.
 8. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 9. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 800, уверете се, че опцията Hexadecimal (Шестнадесетична) е избрана в Base (Основа), и след това щракнете върху OK.
 10. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 11. Въведете PPPProtocolType и натиснете ENTER.
 12. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 13. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 21, уверете се, че опцията Hexadecimal (Шестнадесетична) е избрана в Base (Основа), и след това щракнете върху OK.
 14. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 15. Въведете TunnelMTU и натиснете ENTER.
 16. В менюто Edit (Редактиране) щракнете върху Modify (Модифицирай).
 17. Под Base (Основа) щракнете върху Decimal (Десетична), въведете желания размер за MTU в полето Value data (Данни за стойността) и след това щракнете върху OK.
 18. Затворете редактора на системния регистър.
 19. Рестартирайте компютъра.
обратно в началото

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно MTU размера в Microsoft Windows NT 4.0 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
183229 RAS използва фиксиран размер за TCP/IP MTU
За повече информация за PPP вж. искане за коментари RFC 1548. За целта посетете следния сайт на специалната комисия за интернет разработки (Internet Engineering Task Force, IETF): обратно в началото
fixit fix it fixme
Свойства

ИД на статията: 826159 – Последен преглед: 09/11/2011 22:16:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbclientprotocols kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB826159
Обратна връзка
ody>l>c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>t=">/html>