Конфигуриране на RPC по HTTP в Exchange Server 2003

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия съдържа информация как да получите ръководство, което може да се използва като помощен материал при конфигуриране на функцията за отдалечено повикване на процедури (RPC) по HTTP в Microsoft Exchange Server 2003.

Exchange Server 2003 заедно с Microsoft Office Outlook 2003 и Microsoft Windows Server 2003 поддържат използването на RPC по HTTP за достъп до сървъри, работещи под Exchange Server. При използването на RPC по HTTP отпада необходимостта потребителите да използват VPN връзка за свързване с пощенски кутии в Exchange. Потребителите, работещи Outlook 2003 на клиентски компютри, могат през Интернет да се свързват с Exchange сървър, намиращ се в корпоративна среда. Функцията на Windows за RPC по HTTP позволява на поддържащ RPC клиент, като например Outlook 2003, да установява връзки през Интернет чрез тунелиране на RPC трафика по HTTP.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ръководството "Сценарии за разгръщане на RPC по HTTP за Exchange Server 2003" съдържа обща информация за RPC по HTTP. Освен нея ръководството съдържа подробни инструкции за правилно конфигуриране на RPC по HTTP. За да получите това ръководство, посетете следния уебсайт на Microsoft:Ръководството "Сценарии за разгръщане на RPC по HTTP за Exchange Server 2003" съдържа следните нови теми:
  • "Ново в Exchange Server 2003 Service Pack 1"
  • "Технически подробности за използването на RPC по HTTP за достъп до Exchange чрез Outlook клиент"
  • "Системни изисквания за RPC по HTTP за Exchange Server 2003"
  • "Препоръки за разгръщане на RPC по HTTP"
  • "Позициониране на прокси-сървъра на RPC и защитните стени (firewalls) в корпоративна среда"
  • "Сценарии за разгръщане на RPC по HTTP"
  • "Добавяне на вътрешен (Back-End) сървър към разгръщането на RPC по HTTP"
  • "Отстраняване на проблеми при RPC комуникации по HTTP"
БИБЛИОГРАФИЯ
За повече информация относно разгръщането на Exchange Server 2003 посетете следния уебсайт на Microsoft: За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
831050 Описание на опциите за конфигурация на функцията Exchange over the Internet ("Exchange по Интернет") в Outlook 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
826486 Не можете да използвате RPC по HTTP със скрипт за автоматично конфигуриране на прокси-сървъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
822178 Преглед на зависимостите и изискванията за функциите на Exchange Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация посетете следния уебсайт на Microsoft:
rpchttp gc exchange proxy settings
Свойства

ИД на статията: 833401 – Последен преглед: 12/03/2007 05:38:00 – Редакция: 19.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbhowtomaster KB833401
Обратна връзка