Остаряла антивирусна програма може да предизвика грешки, когато се опитате да отворите документ на Office или да стартирате Outlook

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва съобщение за грешка, което получавате в Microsoft Office и което гласи, че отварянето на файл е възпрепятствано от антивирусна програма. Можете да получите това съобщение за грешка по следните причини:
  • Налице е проблем със съвместимостта между антивирусната програма и Office.
  • Файлът, който се опитвате да отворите, е заразен с вирус, който вашата антивирусна програма не е успяла да премахне.
  • Файлът, който се опитвате да отворите, е повреден.
За да решите първите два проблема, трябва да актуализирате антивирусната програма. За да разрешите третия проблем, трябва да се опитате да възстановите файла. Тази статия ще ви покаже как да направите това.
СИМПТОМИ
При опит за отваряне на файл на Microsoft Office е възможно да получите следното съобщение за грешка:
Вашият антивирусен софтуер е блокирал файла, който се опитвате да отворите.

Трябва да се уверите, че антивирусният софтуер е актуален, и да се опитате да отворите отново файла. Важно е да с отбележи, че блокираният файл може да съдържа вирус, който антивирусният софтуер не е успял да премахне. В такъв случай трябва да боравите внимателно с файла.

Забележка Антивирусните програми спомагат за защита на компютъра ви от вируси. За да не се сблъсквате с вируси, никога не трябва да изтегляте или да отваряте файлове от източници, на които нямате доверие, да посещавате уеб сайтове, на които нямате доверие, или да отваряте прикачени имейл файлове, когато антивирусната ви програма е забранена.

За допълнителна информация относно компютърните вируси щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
129972 Компютърни вируси: описание, предпазване и възстановяване
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, когато вашият антивирусен софтуер и неговите файлове с описания на известни вируси са остарели, когато файлът, който се опитвате да отворите, е заразен с вирус и когато файлът е повреден.
РАЗРЕШЕНИЕ
Решението на този проблем зависи от това дали вашият антивирусен софтуер и неговият файл с описания на известни вируси не са остарели, дали файлът не е заразен с вирус и дали не е повреден.

За да проверите дали вашият антивирусен софтуер и неговият файл с описания на известни вируси не са остарели

За да се поддържа актуална информация за новосъздадените вируси, доставчиците на антивирусни програми периодично предоставят актуализиран файл с описания на известни вируси, който можете да изтеглите от интернет.

Ако този проблем се появи на компютър, на който наскоро сте инсталирали нова версия на антивирусен софтуер от компактдиск, препоръчваме да се свържете към интернет възможно най-скоро и да изтеглите най-новите актуализации, предоставяни от доставчика на вашия антивирусен софтуер.
49500 Списък на доставчици на антивирусен софтуер
Може да се наложи да закупите нова антивирусна програма.

За повече информация относно начините за използване на програми от Office заедно с добавката за Office на Norton AntiVirus щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
329820 Използване на програми от Office заедно с добавката за Office на Norton AntiVirus
За повече информация относно съобщението за грешка на Norton AntiVirus 2005, уведомяващо за това, че коригиращата функция не се поддържа, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
904427 При стартиране на програма от Office 2003 се появява съобщение: "Norton AntiVirus 2005 does not support the repair feature" ("Norton AntiVirus 2005 не поддържа коригиращата функция")
За информация от Microsoft относно защитата от вируси посетете следния уебсайт на компанията:

За да проверите дали файлът ви не е заразен с вирус

Ако този проблем се появи на компютър, на който има най-новата версия на вашия антивирусен софтуер, който има актуални файлове с описания на известни вируси и на който можете да отворите всички файлове с изключение на този, е вероятно файлът да е заразен с вирус.

Ако файлът ви е заразен с вирус, трябва да изтриете файла от вашата система. След изтриването на файла можете да го създадете отново или да го възстановите от архивен файл, ако има такъв.

Ако файлът е повреден

Ако файлът е повреден, той не може да се обработва правилно нито от антивирусния софтуер, нито от съответната програма от Office. Затова, за да можете да използвате отново файла, трябва да се опитате да го възстановите. За указания как да направите това вж. статиите в списъка за програмата от Office, която сте използвали при възникването на проблема.

Забележка Не всички програми имат възможност за възстановяване на файлове.

Microsoft Excel

За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:
827298 Възстановяване на загубена работна книга или загубена версия на работна книга в Excel 2007 и Excel 2003
820741 Възстановяване на данни от повредени работни книги в Excel 2002 и Excel 2003
179871 Методи за възстановяване на данни от увредени работни книги на Excel 2000

Microsoft PowerPoint

За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:
927477 Отстраняване на неизправности с презентация в PowerPoint 2007
826810 Поправяне на повредени презентации в PowerPoint 2003 или в PowerPoint 2002
207377 Поправяне на повредени презентации в PowerPoint 2000

Microsoft Word

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
918429 Поправяне на повредени документи в Word 2007
826864 Поправяне на повредени документи в Word
norton officeav.dll XL2007 Groove2007 IP2007 OneNote2007 OL2007 PPT2007 PRJ2007 PUB2007 SPD2007 VSO2007 WD2007 PSVR2007 MOSS2007 WSSv3 OFF2007
Свойства

ИД на статията: 835404 – Последен преглед: 09/16/2011 20:02:00 – Редакция: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbproductlink kbresolve kbtshoot kbopenfile kberrmsg KB835404
Обратна връзка