В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Бележки към Windows XP Service Pack 2

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяването на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия е поместен списък от статии от базата знания на Microsoft, включени в бележките към Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) и Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Освен това в нея се съдържа списък на статии от базата знания на Microsoft, в които са документирани известни проблеми и друга информация относно Windows XP SP2 за бележките. Тези познати проблеми, както и друга информация досега не са били документирани в статии от базата знания на Microsoft.

Забележка Функциите и компонентите на Windows XP SP2 се съдържат в Windows XP Tablet PC Edition 2005.

За допълнителна информация относно отстранените в Windows XP SP2 проблеми щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
811113 Списък с корекции (fixes), включени в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
838079 Помощни инструменти на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За да разрешите този проблем, се снабдете с най-новия сервизен пакет за Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Потребители

Общи

838080 Инструменти за разгръщане на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Инсталиране

837783 Изискванията за свободно място на твърдия диск за Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
873153 Софтуерът на вашия екранен четец може да не функционира, ако инсталирате Windows XP Service Pack 2 с помощта на OOBE (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883609 При инсталирането на Windows XP Service Pack 2 се появява се съобщение за грешка "This Service Pack requires the machine to be on AC Power before setup starts" ("Сервизният пакет изисква машината да е на променливотоково захранване, преди да започне инсталирането") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Програми и устройства

883607 Неправилно функциониране на уеб сървъра след инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
878461 Изображенията се показват неправилно или се появява съобщение за грешка при отваряне на HTML файл на компютър, работещ под Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883613 Outlook Express автоматично изтегля външно съдържание при отговаряне на съобщение или при препращане на съобщение на компютър, работещ под Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
878451 Активиране на функцията за споделяне на отдалечен работен плот Remote Desktop Sharing на Windows NetMeeting в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883605 Нови функции на елемента Scheduled Tasks (Планирани задачи) на контролния панел, включени в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
884487 В някои WMV HD DVD дискове не се възпроизвежда раздел, когато щракнете върху него в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Корпоративни клиенти

Общи

838080 Инструменти за разгръщане на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883608 Появява се съобщение за грешка при добавяне на препратка към COM обект във Visual Studio .NET след инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
841625 Кумулативна актуализация на помощното съдържание за многоезичния потребителски интерфейсен пакет към Microsoft Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
884768 ГРЕШКА: Невъзможно е затварянето на прозорец на Internet Explorer с помощта на метода window.setTimeout(window.close,1) в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Инсталиране

837783 Изискванията за свободно място на твърдия диск за Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Програми и устройства

883603 Windows Movie Maker 2.1 е инсталиран на компютъра по време на инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Мрежи и комуникации

883611 Необходимо е да зададете определени настройки за Group Policy (Групови правила), преди да можете дистанционно да администрирате RSoP или да редактирате обекти на локалните Group Policy (Групови правила) в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
884020 Програми, осъществяващи връзка към IP адреси от диапазона на адресите за обратна връзка с машината, могат да функционират по непредвиден начин в Windows XP Service Pack 2

Сигурност

842933 При опит за модифициране или разглеждане на обекти на правилата за групи (GPO) в Windows Server 2003, Windows XP Professional или Windows 2000 се появява съобщение за грешка "Следният запис в раздела [strings] е прекалено дълъг, поради което е бил орязан"
872769 Невъзможно е да бъдат конфигурирани настройките на защитната стена на Windows на работещ под Windows XP Service Pack 2 клиентски компютър, който се намира в базирана на Windows Small Business Server 2003 мрежа (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно функционалните промените в Windows XP Service Pack 2 вижте документа "Функционални промени в Windows XP Service Pack 2". За преглед този документ, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 835935 – Последен преглед: 05/12/2007 21:38:00 – Редакция: 14.1

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935
Обратна връзка