В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Може да възникнат временни грешки, свързани с връзката, когато използвате Windows Update или Microsoft Update

Когато използвате уеб сайта Windows Update или уеб сайта Microsoft Update, за да проверявате за нови актуализации и да ги инсталирате, може да получите някоя от грешките, изброени в секцията "Симптоми".

За да решите проблема, използвайте програмата за отстраняване на неизправности с Windows Update, която извършва систематична проверка и поправка.

Windows 8 или Windows 7

Microsoft fix it banner
Програмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми с Windows Update може автоматично да реши проблема, описан в тази статия. 

Този инструмент за отстраняване на неизправности коригира много проблеми.
научете повече
изпълни сега

Windows Vista или Windows XP

Microsoft fix it banner
Инструментът за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми с Windows Update може автоматично да коригира проблема, описан в тази статия.

Тази програма за отстраняване на неизправности коригира много проблеми.
научете повече
изпълнете сега
За да повече информация относно програмата за отстраняване на неизправности посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Важно В повечето случаи тези грешки са породени от кратки прекъсвания във връзката между компютъра, който актуализирате, и актуализацията, която трябва да се изтегли. Тези проблеми обикновено се разрешават от само себе си. Преди да опитате описаните в тази статия методи за отстраняване на проблеми, опитайте следните неща.
  • Излезте от Windows Update, изчакайте 10 до 15 минути и рестартирайте Windows Update, за да проверите за актуализации.
  • Включете автоматичното актуализиране на Windows, за да може актуализациите да се инсталират автоматично на всеки 24 часа.

Забележка Тези грешки може да настъпят дори да не са нанасяни промени в мрежовите настройки.
Симптоми
Когато използвате уеб сайта Windows Update или уеб сайта Microsoft Update, за да проверявате за нови актуализации и да ги инсталирате, може да получите един от следните кодове на грешки в съобщенията за грешки:
Шестнадесетичен код на грешката Десетичен код на грешкатаAPI описание на грешката
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
Причина
Тези грешки може да са предизвикани от някой от следните проблеми:
  • Програми или процеси, които си пречат с интернет комуникациите
  • Проблеми с ресурсите на компютъра
  • Висока интернет активност
  • Възстановими грешки на базата данни
Библиография
Ако информацията в настоящата статия не ви е помогнала, изберете една от следните препратки:
Свойства

ИД на статията: 836941 – Последен преглед: 01/31/2014 20:51:00 – Редакция: 37.0

Microsoft Update

  • kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941
Обратна връзка