Как да се публикува http://Companyweb в Интернет, използвайки ISA Server 2000 на сървър, работещ под Windows Small Business Server 2003, Premium Edition

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяването на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия описва как да се публикува вътрешният уебсайт на компанията (http://Companyweb) в Интернет, използвайки Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 на сървър, работещ под Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition, така че външни клиенти да могат да имат достъп до http://Companyweb пряко чрез https://FQDN:444, където FQDN е потребителският домейн в пълен вид на сървъра, работещ под Windows Small Business Server 2003. Същевременно http://Companyweb е достъпен за външни клиенти и чрез функцията Remote Web Workplace (Отдалечено работно място по Интернет) на SBS 2003 сървъра, използвайки https://FQDN/remote.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Разделът описва как да се конфигурира Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition, CompanyWeb с ISA Server 2000.

Преди да можете да публикувате http://CompanyWeb в Интернет посредством ISA Server 2000, трябва да създадете дефиниция за протокол и правило за публикуване от сървър. Освен това трябва да присвоите уеб сертификат на http://Companyweb, използвайки Internet Information Services (IIS), след което трябва да модифицирате настройките на системния регистър за функцията Remote Web Workplace на SBS 2003 сървъра, за да направите отдалеченото работно място достъпно от Интернет. Как се извършват тези модификации е обяснено в следващите четири процедури.
%

Конфигуриране на нова дефиниция за протокол в ISA Server 2000

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете с мишката Programs ("Програми"), след това Microsoft ISA Server и щракнете върху ISA Management ("Управление на ISA").
 2. В конзолата за управление на ISA разпънете Policy Elements ("Елементи на правилата"), щракнете с десен бутон върху Protocol Definitions ("Дефиниции на протоколи"), щракнете върху New ("Нов") и след това върху Definition ("Дефиниция").
 3. В страницата Welcome to the New Protocol Definition Wizard ("Добре дошли в програмата-съветник за дефиниране на нов протокол") въведете Companyweb Inbound 444 в полето Protocol definition name ("Име на дефиницията на протокола") и натиснете Next ("Напред").
 4. В страницата Primary Connection Information ("Информация за основната връзка") въведете 444 в полето Port Number ("Номер на порта"). Оставете настройката за Protocol type ("Тип на протокола") на TCP. В списъка Direction ("Направление") щракнете върху Inbound ("Входяща") и натиснете Next ("Напред").
 5. В страницата Secondary Connections ("Вторични връзки") оставете настройката Do you want to use secondary connections? ("Желаете ли да използвате вторични връзки?") на No ("Не"), натиснете Next ("Напред") и след това Finish ("Готово").

Публикуване на Companyweb с използване на ISA Server 2000

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете с мишката Programs ("Програми"), след това Microsoft ISA Server и щракнете върху ISA Management ("Управление на ISA").
 2. В конзолата за управление на ISA разпънете Publishing ("Публикуване"), щракнете с десен бутон върху Server Publishing Rules ("Правила за публикуане на сървъра"), натиснете New ("Ново") и след това Rule ("Правило").
 3. В страницата Welcome to the New Server Publishing Rule Wizard ("Добре дошли в програмата-съветник за нови правила за публикуване на сървъра") въведете име за новото правило (например Companyweb) и натиснете Next ("Напред").
 4. В страницата Address Mapping ("Назначаване на адреси"), под IP address of internal server ("IP адрес на вътрешния сървър"), въведете вътрешния IP адрес на сървъра, работещ под Windows Small Business Server 2003. (Например, въведете 192.168.16.2). След това под External IP address on ISA Server ("Външен IP адрес върху ISA сървъра") въведете съответстващия IP адрес за външния интерфейс на сървъра, работещ под Windows Small Business Server 2003, и натиснете Next ("Напред").

  Забележка Microsoft препоръчва да използвате статичен IP адрес за външния мрежов адаптер на компютъра, работещ под ISA Server 2000. Ако използвате динамичен IP адрес, трябва съответно да модифицирате правилото за публикуване на сървъра при всяка промяна на динамичния IP адрес.
 5. В страницата Protocol Settings ("Настройки на протокола") щракнете върху Companyweb Inbound 444 в списъка Apply the rule to this protocol ("Приложете правилото към този протокол") и натиснете Next ("Напред").
 6. В страницата Client Type ("Тип клиент") щракнете върху съответстващия тип клиент под Apply the rule to requests from ("Прилагай правилото към заявки от").

  Забележка Ако сървърът се използва от компютри, свързани с Интернет, най-добрият избор е Any request ("Всички заявки").
 7. Щракнете върху Next ("Напред"), след това върху Finish ("Готово").
 8. Рестартирайте защитната стена на ISA Server 2000. За тази цел изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете с мишката Programs ("Програми"), след това Microsoft ISA Server и щракнете върху ISA Management ("Управление на ISA").
  2. В конзолата за управление на ISA разпънете Servers and Arrays ("Сървъри и масиви"), разпънете ISAServerName ("Име на ISA сървъра"), след това Monitoring ("Следене") и щракнете върху Services ("Услуги").
  3. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Firewall ("Защитна стена") и натиснете Stop ("Спри").
  4. След като защитната стена се изключи, за да я рестартирате, щракнете с десен бутон върху Firewall ("Защитна стена") и след това върху Start.
Важно Ако вашият сървър е зад хардуерна защитна стена, TCP порт 444 в нея трябва да е отворен.

Присвояване на уеб-сървърен сертификат на http://CompanyWeb посредством IIS

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Administrative Tools ("Административни инструменти") и изберете Internet Information Services (IIS) Manager ("Диспечер на Интернет информационни услуги (IIS)").
 2. В левия панел на конзолата на Диспечера на IIS щракнете върху името на вашия сървър.
 3. В десния панел щракнете два пъти върху Web Sites ("Уебсайтове").
 4. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Companyweb и натиснете Properties ("Свойства").
 5. Щракнете върху Directory Security ("Сигурност на директориите") и след това върху Server Certificate ("Сървърен сертификат").
 6. На страницата Welcome to the Web Server Certificate Wizard ("Добре дошли в програмата-съветник за уеб-сървър сертификати") щракнете върху Next ("Напред").
 7. На страницата Server Certificate ("Сървърен сертификат") щракнете върху Assign an existing certificate ("Присвояване на съществуващ сертификат") и после върху Next ("Напред").
 8. На страницата Available Certificates ("Налични сертификати") щракнете върху този от инсталираните сертификати, който искате да присвоите на уебсайта, след което натиснете Next ("Напред"). Проверете дали името на сертификата съответства на това, което сте задали, когато сте стартирали програмите Configure E-mail (Конфигуриране на E-mail) и Internet Connection Wizard (Съветник за свързване с Интернет). Не щракайте върху publishing.InternalDomain.local, където InternalDomain.local е вашият вътрешен DNS домейн.

  Сертификатът publishing.InternalDomain.local е само за вътрешна употреба. Сертификатът, който присвоявате на сайта Companyweb, трябва да съответства на URL адреса, въвеждан от потребителите, за да се свържат със сървъра от Интернет.
 9. На страницата SSL Port ("SSL порт")въведете 444 в полето SSL port this web site should use ("SSL порт, който трябва да се използва от този уебсайт"), след което натиснете Next ("Напред").
 10. В страницата Certificate Summary ("Обща информация за сертификата") прегледайте информацията за сертификата, след което натиснете Next ("Напред").
 11. На страницата Completing the Web Server Certificate Wizard ("Завършване на програмата-съветник за уеб-сървър сертификати") натиснете Finish ("Готово"), след което натиснете OK.
Важно Ако вашият сървър е зад хардуерна защитна стена, TCP порт 444 в нея трябва да е отворен.

Конфигуриране на Remote Web Workplace (Отдалечено работно място по Интернет)

За да публикувате http://Companyweb в Remote Web Workplace в Интернет, трябва да промените някои стойности в системния регистър. За целта изпълнете следните стъпки:

Предупреждение Ако използвате Registry Editor (редактора на системния регистър) неправилно, можете да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете regedit в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. В редактора на системния регистър намерете и щракнете върху следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\AdminLinks
 3. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху HelpDesk и натиснете Modify ("Модифицирай").
 4. В полето Value data ("Данни за стойността") въведете 1.
 5. Намерете и щракнете върху следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\AdminLinks
 6. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху STS и натиснете Modify ("Модифицирай").
 7. В полето Value data ("Данни за стойността") въведете 1.
 8. Повторете стъпките от 5 до 7 за следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\KWLinks
 9. Затворете редактора на системния регистър.

  Важно След като направите промените, описани в стъпки от 1 до 9, ако стартирате програмите Configure E-mail (Конфигуриране на E-mail) и Internet Connection Wizard (Съветник за свързване с Интернет) в Windows Small Business Server 2003, Premium Edition, променените от вас стойности в системния регистър ще бъдат върнати от 1 на 0. Следователно, ако използвате някоя от посочените програми, след приключване на работата с нея стартирайте наново редактора на системния регистър и променете пак стойностите на 1.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
816794 КАК ДА: инсталирате импортирани сертификати на уеб сървър в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
283284 Страницата е празна или не може да бъде показана, когато разглеждате SSL сайтове през ISA сървър (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
CEICW
Свойства

ИД на статията: 838304 – Последен преглед: 12/03/2007 06:16:00 – Редакция: 1.3

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbhowto KB838304
Обратна връзка