Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Отстраняване на неизправности в реагирането на безжична клавиатура или мишка

ВЪВЕДЕНИЕ
Когато използвате един от продуктите, изредени в раздела "Отнася се за":
 • Възможно е безжичната клавиатура да не работи или да работи с прекъсвания.
 • Възможно е безжичната мишка да не работи или да работи с прекъсвания.
 • Възможно е функцията за хоризонтално превъртане, ако е налична, да не работи по очаквания начин.
Допълнителна информация
Забележка Тази статия ще ви помогне да решите проблеми, отнасящи се до много безжични мишки и клавиатури на Microsoft, които не са Bluetooth. Безжичните устройства не са Bluetooth устройства. Безжичните устройства са обозначени със символ на USB конектора/приемника или на самия хардуер. Символът за безжично устройство изглежда като клон на дърво, както е показано тук:
Снимка на екрана, показваща символ за безжично устройство)
За отстраняване на проблеми с безжични клавиатури и мишки на Microsoft, използвайте следните методи в последователността, в която са показани.

Метод 1: Повторно синхронизиране на устройството с приемника

За да синхронизирате отново мишката или клавиатурата с приемника, изпълнете следните стъпки.
Забележка Когато синхронизирате мишката или клавиатурата с приемника, поставете устройството в близост до приемника и поставете всички други безжични клавиатури и мишки най-малко на 6 фута разстояние.
 1. Натиснете бутона на приемника и след това проверете дали индикаторът на приемника започва да мига.

  забележка Някои по-нови устройства на Microsoft са свързани завинаги със своя приемник и не могат да бъдат нулирани. Ако устройството ви няма бутон, отидете направо на метод 2.
 2. Ако след няколко секунди на екрана се показва диалогов прозорец, следвайте инструкциите, които се показват на екрана. В противен случай преминете към следващата стъпка.
 3. Натиснете и отпуснете бутона за свързване към канал от долната страна на мишката или клавиатурата.
 4. Проверете зеления индикатор на приемника. Непрекъсната зелена светлина означава, че синхронизирането е успешно. Ако проблемът не е отстранен, изпробвайте стъпки от 1 до 4.
 5. За безжичната мишка на преносим компютър: Този проблем може да възникне, ако микропревключвателят от долната страна на мишката не е освободен. Използвайте карфица или химикал, за да се опитате да освободите бутона, ако е натиснат.
В следващия пример са показани бутоните, които трябва да се натиснат, за да се синхронизира безжично хардуерно устройство:

ПриемникДолна страна на мишката: Бутон за свързване към канал Различен вид приемник
Снимка на екрана, показваща бутона на приемникаСнимка на екрана, показваща бутона на мишкатаСнимка на екрана, показваща бутона на алтернативен приемник

Метод 2: Изпробване на различни портове

За да определите дали проблемът се дължи на портовете на компютъра, използвайте само двата кабела, предоставени с безжични настолен приемник, или единия кабел, предоставен с мишката.

USB клавиатура и USB мишка

Ако в момента USB кабелът е свързан към USB концентратор, изключете устройството от концентратор и след това го свържете към USB порт на компютъра. Ако устройството вече свързано към USB порт на компютъра, опитайте да го свържете към различен USB порт, ако има такъв.

Забележка Необходима е само една USB връзка към компютъра дори ако устройството ви има два USB извода. Ако проблемът не е отстранен, прекъснете връзката на другите USB устройства и включете само USB извода от приемника към USB порт на компютъра.

PS/2 устройства

Предупреждение Ако трябва да промените PS/2 връзка, изключете компютъра, направете промените и след това рестартирайте компютъра. Не включвайте PS/2 устройство в PS/2 порт, докато компютърът работи.
Ако устройствата ви са свързани към PS/2 портове на компютъра, проверете дали имате следните конфигурации:
 • Проверете дали USB изводът за мишката в свързан към зеления адаптер USB-към-PS/2 и дали този адаптер е включен в PS/2 порта за мишка на компютъра. Възможно е PS/2 портът за мишка на компютъра също да е зелен. Ако не сте сигурни кой PS/2 порт е PS/2 портът за мишка, направете справка в документацията.
 • Проверере дали USB изводът за клавиатурата е свързан към лилавия адаптер USB-към-PS/2 и дали този адаптер е включен в PS/2 порта за клавиатура на компютъра. Възможно е PS/2 портът за клавиатура на компютъра също да е лилав. Ако не сте сигурни кой PS/2 порт е PS/2 портът за клавиатура, направете справка в документацията.
Ако трябва да промените вашата конфигурация, изключете компютъра, направете промените и след това рестартирайте компютъра. Ако вашата мишка или клавиатура има както USB, така и PS/2 връзки, опитайте да използвате другата връзка.

PS/2 клавиатура и USB мишка

Ако използвате безжична мишка с USB конектор и PS/2 клавиатура, проверете дали USB мишката е включена в USB порт на компютъра и дали лилавият PS/2 извод на клавиатурата е свързан към лилавия PS/2 порт на компютъра. Ако трябва да промените PS/2 връзката, изключете компютъра, направете промените и след това рестартирайте компютъра.

Метод 3: Извадете и поставете отново батериите или поставете нови батерии

Безжичните клавиатури и мишки разчитат на алкални AA батерии за захранването си. Извадете батериите и след това ги поставете отново. Ако проблемът не е отстранен, поставете нов комплект батерии в устройството, с което имате проблеми.

Метод 4: Проверка за смущения

Предмети като безжични маршрутизатори, радиоустройства, клетъчни телефони, настолни вентилатори, флуоресцентни лампи и големи метални обекти като кутии на компютър и метални мебели могат да доведат до смущения в сигнала на клавиатурата. Опитвайте се да държите такива предмети на разстояние от клавиатурата и проверете дали се променя поведението й.

Не поставяйте мишката или приемника в близост до електрически устройства, особено предаватели като безжични или клетъчни телефони или до други безжични мишки или приемници. Препоръчително е да с е спазва разстояние най-малко 8-12 инча. Не поставяйте мишката или приемника на метални повърхности или предмети, особено дълги метални греди или кабели. Препоръчително е да спазвате разстояние най-малко 3 фута между мишката и клавиатурата и металните предмети.

Метод 5: Инсталиране на най-новия софтуер

Изтеглете и инсталирайте най-новия софтуер Microsoft IntelliPoint и/или IntelliType. За повече информация посетете следния сайт на Microsoft:

Метод 6: Изпробване на продукта на друг компютър

За да ви е по-лесно да определите дали проблемът се дължи на компютъра или устройството, изпробвайте мишката или клавиатурата на друг компютър.

Ако устройството работи на друг компютър, то работи, както трябва. Ако устройството не работи на друг компютър и сте изпробвали всички стъпки за отстраняване на неизправности в тази статия, свържете се с отдела за поръчки на Microsoft на номер (800) 360-7561, за да ви бъде подменено устройството. Ако сте извън САЩ, свържете се с дъщерната компания на Microsoft, отговаряща за вашия регион. За да намерите дъщерната компания, посетете уеб сайта на Microsoft за целия свят:
Erratic movement Stops not responding resync sluggish slow performance sporadically blinking
Vlastnosti

ID článku: 838398 - Poslední kontrola: 04/02/2014 11:30:00 - Revize: 7.0

Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 1.0, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Multimedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

 • dftsdahomeportal kbhowto KB838398
Váš názor
); /script>