В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

След инсталиране на Windows XP Service Pack 2 опитите за инсталиране на Bluetooth устройство завършват неуспешно

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
След инсталиране на Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) се появяват следните симптоми:
 • Не можете да инсталирате Bluetooth адаптер и са налице един или няколко от следните симптоми:
  • Ако инсталирате Bluetooth устройство, инсталацията му изглежда протича по правилен начин. Въпреки това при разглеждане на устройствата, показващи се под Bluetooth radios ("Bluetooth радиоустройства") в Device Manager ("Диспечер на устройствата"), забелязвате, че устройството е неправилно разпознато.
  • Ако се опитате да конфигурирате устройството, се появява съобщение за грешка, сходно със следното съобщение:
   Device not found. ("Устройството не е намерено.")
 • Ако извършите интегрирано надграждане на Windows XP SP2 с помощта на Winnt32.exe, наличните Bluetooth устройства могат да престанат да функционират правилно. Например е възможно някои функции на Bluetooth устройство вече да не функционират.
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако са налице следните условия:
 • Инсталирате Windows XP SP2 на компютър с инсталиран Bluetooth адаптер, при което драйверът на производителя на този адаптер все още не е инсталиран. Или извършвате интегрирано надграждане на Windows XP SP2 на компютър с вече налично инсталирано Bluetooth устройство, използващо драйвери на друг производител.
 • Bluetooth адаптерът има Vendor ID (идентификатор на производителя; VID) или продуктов идентификатор (PID), който съвпада с Bluetooth стека на производителя и Bluetooth стека, включен в Windows XP SP2.
Този проблем се дължи на това, че Windows XP SP2 автоматично инсталира драйвера за устройство, включен в Windows XP SP2, вместо драйвера на производителя, който искате да инсталирате. По време на интегрирано надграждане Windows XP SP2 заменя наличния Bluetooth драйвер на друг производител с драйвера на устройството, включен в Windows.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
За да заобиколите този проблем и да инсталирате успешно драйвера на вашия Bluetooth адаптер, произведен от друга компания (не Microsoft), използвайте един от методите, описани в разделите по-долу.

Метод 1: Преименувайте файла Bth.inf

Преименувайте файла %WINDIR%\inf\Bth.inf на Bth.bak, преди да инсталирате или преинсталирате устройството или стека на друга компания-производител. Чрез преименуване на файла вие предотвратявате възможността Windows Plug and Play PNP да използва този INF файл за инсталиране на включения в Windows XP SP2 Bluetooth драйвер. За да преименувате файла, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни), въведете %windir%\inf в полето Open ("Отвори") и натиснете OK.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху Bth.inf и изберете Rename ("Преименувай").
 3. Преименувайте Bth.inf на Bth.bak и натиснете ENTER.
 4. Инсталирайте Bluetooth драйвера на другата компания-производител..

Метод 2: Актуализирайте Bluetooth драйвера в Device Manager ("Диспечер на устройствата")

За да замените инсталацията на Bluetooth стека от Windows XP SP2, актуализирайте драйвера в Device Manager ("Диспечер на устройствата"). При това действие е необходимо да посочите драйвера на другия производител. За да актуализирате драйвера в Device Manager ("Диспечер на устройствата"), изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете devmgmt.msc в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
 2. Намерете устройството.
 3. С десния бутон на мишката щракнете върху него и изберете Update Driver ("Актуализирай драйвера").
 4. Следвайте стъпките, показващи се на екрана в Hardware Update Wizard (Съветника за актуализиране на хардуер), за да посочите драйвера на другия производител за Bluetooth устройството.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
При инсталиране на Windows XP SP2 на компютър с вече инсталиран драйвер за Bluetooth адаптер Windows XP SP2 не заменя този драйвер. Изключение на това поведение е случаят, когато извършвате интегрирано надграждане на Windows XP SP2. Ако инсталирате Windows на компютър, на който няма инсталиран драйвер на друг производител, или ако извършвате интегрирано надграждане, Windows инсталира включения в Windows XP SP2 драйвер за Bluetooth адаптер.

Опитът за инсталиране на драйвер на друга компания-производител завършва неуспешно, защото драйверът на Windows XP за Bluetooth адаптера е подписан. Тъй като версията на този драйвер за Windows XP SP2 е подписана, Windows я третира по-високо в схемата на Plug and Play в сравнение с неподписани драйвери и подписани драйвери на други компании-производители.
winxpsp2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 840635 – Последен преглед: 12/08/2015 06:58:13 – Редакция: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbperformance kbhardware kbsetup kbprb kb3rdparty kbdriver KB840635
Обратна връзка