Получаване на съобщение за грешка "Access is denied" ("Достъпът е отказан") при опит за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 или Windows Server 2003 Service Pack 1

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.Важно Тази статия съдържа информация относно начините за модифициране на системния регистър. Уверете се, че сте направили резервно копие на системния регистър преди да го модифицирате. Уверете се, че знаете как да възстановите системния регистър, ако възникне проблем. За повече информация относно начините на резервно копиране, възстановяване и модифициране на системния регистър, щракнете върху следния номер, за да видите статията в базата данни на Mcrosoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
СИМПТОМИ
При опит за инсталиране на Microsoft XP Service Pack 2 (SP2) или Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) възниква някой от следните проблеми:
 • Не можете да инсталирате сервизния пакет.
 • Получавате следното съобщение за грешка:
  Service Pack setup has failed. ("Инсталирането на сервизния пакет е неуспешно".) Access is denied ("Достъпът е отказан")
 • Файлът Svcpack.log съдържа следното съобщение за грешка:
  DoRegistryUpdates failed ("DoRegistryUpdates завърши неуспешно")
ПРИЧИНА
Тези проблеми могат да възникнат, когато един или повече ключа на системния регистър са ограничени по начин, който не позволява актуализирането им. Неуспехът за актуализиране на ключ на системния регистър може да доведе до неуспешно завършване на инсталиращата програма.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
Предупреждение Възможно е възникване на сериозни проблеми, ако модифицирате неправилно системния регистър, като използвате Registry Editor или друг метод. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да предостави гаранции, че проблемите могат да бъдат разрешени. Модифицирайте системния регистър на свой собствен риск.

Забележка За да извършите тези стъпки, трябва да бъдете член на групата за защита "Администратори".

Изпълнете следните стъпки, за да заобиколите проблема:

Стъпка 1: Уверете се, че системният регистър не е успешно актуализиран

 1. Отворете файла Svcpack.log. По подразбиране файлът се намира в папката C:\Windows. За да отворите файла Svcpack.log, щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Run ("Стартирай"), въведете %windir%\svcpack.log и натиснете OK ("ОК").
 2. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Find ("Търси").
 3. В полето Find what ("Търсене") въведете DoRegistryUpdates failed ("DoRegistryUpdates завърши неуспешно") и натиснете Find Next ("Намери следващ").
 4. Ако бъде намерено съобщение за грешка DoRegistryUpdates failed ("DoRegistryUpdates завърши неуспешно"), съществува проблем, който не позволява актуализиране на системния регистър. Съобщението за грешка е подобно на следния пример:
  xxxx.xxx: DoRegistryUpdates failed. ("DoRegistryUpdates завърши неуспешно".)
  xxxx.xxx: Access is denied. ("Достъпът е отказан".)
  xxxx.xxx: Съобщение, което се показва на потребителя: Access is denied. ("Достъпът е отказан")
  Забележкаxxxx.xxx представлява времевата щампа за всеки запис.

Стъпка 2: Намерете специфичния ключ в системния регистър

Веднага след като установите възникване на отказ за разрешение в системния регистър, можете да намерите съответния ключ, за да промените разрешенията и да позволите успешното инсталиране на Windows XP SP2 или Windows Server 2003 SP1. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Включете информацията на системния регистър във файла Setupapi.log, като разрешите многословно регистриране.За допълнителна информация относно начините за разрешаване на многословно регистриране щракнете върху следния номер, за да видите съответната статия в базата знания на Microsoft:
  906485 Начини на разрешаване на многословно регистриране на изпълняващ Windows XP компютър (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  Забележка По подразбиране ключовете на системния регистър не се записват във файла Setupapi.log.

  След като разрешите многословно регистриране, инсталирайте Windows XP SP2 или Windows Server 2003 SP1 отново, за да вземете ключа на системния регистър.
 2. Отворете файла Setupapi.log. По подразбиране файлът се намира в папката C:\Windows. За да отворите файла Setupapi.log, щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Run ("Стартирай"), въведете %windir%\setupapi.log и натиснете OK ("ОК").
 3. Натиснете CTRL+END, за да се придвижите до края на файла Setupapi.log.
 4. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Find ("Търси").
 5. В полето Find what ("Търси") въведете Error 5: ("Грешка 5:") Access is denied ("Достъпът е отказан") под Direction ("Направление"), щракнете върху Up ("Нагоре") и натиснете Find Next ("Намери следващ").

  Намереният във файла Setupapi.log запис би трябвало да е подобен на следния пример:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio ("#-007 Изтриване на ключа от системния регистър HKCR\vnd.ms.radio")
  #E033 Error 5: (#E033 Грешка 5:) Access is denied. (Достъпът е отказан)
  Забележка Редът преди записа "Access is denied" ("Достъпът е отказан") показва въпросния ключ на системния регистър. В този случай HKCR обозначава кошерен файл в системния регистър с етикет "HKEY_CLASSES_ROOT." "vnd.ms.radio" представлява подключ, който се намира под този кошерен файл на системния регистър.

Стъпка 3: Възстановете първоначалното състояние на разрешенията на системния регистър

Веднага след като намерите имащия неправилни разрешения подключ на системния регистър, трябва да актуализирате разрешенията за него.

За да актуализирате разрешенията на подключа на системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Run ("Стартирай"), въведете regedit и натиснете OK ("ОК"), за да стартирате Registry Editor.
 2. Намерете и щракнете с десен бутон върху подключа на системния регистър, който отбелязахте в Стъпка 2г, и щракнете върху Permissions ("Разрешения").
 3. Под Group or user names ("Имена на потребители или групи") щракнете върху Administrators ("Администратори").
 4. Под Permissions for Administrators ("Разрешения за администраторите") проверете дали е отметнато квадратчето Allow ("Разреши") за следните записи:
  • Full Control (Пълен контрол)
  • Read (Четене)
 5. Щракнете върху Apply ("Приложи") и натиснете OK ("ОК").
 6. В менюто File ("Файл") щракнете върху Exit ("Изход"), за да затворите Registry Editor.
Проблемът с разрешенията за подключа на системния регистър би трябвало да е вече разрешен и Windows XP SP2 или Windows Server 2003 SP1 да се инсталират успешно. Ако имате допълнителни проблеми при опит да инсталирате Windows XP SP2 или Windows Server 2003 SP1, повторете стъпките, ако е необходимо.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 873148 – Последен преглед: 11/30/2006 11:07:00 – Редакция: 5.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148
Обратна връзка