Как да премахнете Windows XP Service Pack 2 от вашия компютър

Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да намалите или да изключите защитните функции на компютъра. Можете да направите тези промени, за да работите по някой конкретен проблем. Преди да направите тези промени, ви препоръчваме да прецените рисковете, които са свързани с тях във вашата конкретна среда. Ако реализирате тези промени, предприемете подходящи допълнителни стъпки за защита на вашата система.
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия описва как да премахнете Windows XP Service Pack 2 (SP2) от вашия компютър
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Предупреждение Тези промени могат да направят вашия компютър или вашата мрежа по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или злонамерен софтуер, например вируси. Ние не препоръчваме тези промени, но предоставяме тази информация, за да можете да ги направите по ваша преценка. Извършвайте тези промени на свой собствен риск.Забележка Не можете да премахнете Windows XP SP2, ако сте инсталирали сервизния пакет на компютър, на който вече е бил инсталиран Windows XP SP2. Програмата за премахване ще отмени промените до версията на Windows, съществувала преди вашата инсталация. В този случай програмата ще отмени промените до първото инсталиране на Windows XP SP2.

Важно Ако инсталирате Windows XP SP2 на компютър, който вече изпълнява Windows XP SP2, ще създаде нова папка за деинсталиране на вашия твърд диск. Тази нова папка ще използва 50-100 мегабайта дисково пространство. Всеки път, когато инсталирате Windows XP SP2, се създава нова папка.

За да премахнете Microsoft Windows XP SP2 от компютъра, използвайте някой от следните методи:
 • С помощта на инструмента "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел
 • Използване на скритата папка $NtServicePackUninstall$
 • Използване на процеса "Възстановяване на системата"
 • С помощта на конзолата за възстановяване
Важно Препоръчваме да използвате следващите методи в реда, в който са изброени.

Използване на инструмента "Добавяне или премахване на програми" в контролния панел

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете appwiz.cpl в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете, за да изберете квадратчето Покажи актуализациите.
 3. Щракнете върху Windows XP Service Pack 2 и след това върху Премахни.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете Windows XP SP2.

Използване на скритата папка $NtServicePackUninstall$

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Когато съветникът за премахване на Windows XP Service Pack 2 стартира, щракнете върху Напред.
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете Windows XP SP2.

Използване на процеса "Възстановяване на системата"

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху Възстанови моя компютър в предишно състояние и щракнете върху Напред.
 3. Щракнете върху датата, на която сте инсталирали Windows XP SP2, и след това върху Инсталиран Window XP Service Pack 2 в полето Точка на възстановяване.
 4. Щракнете върху Напред и следвайте инструкциите на екрана, за да премахнете Windows XP SP2.

Използване на конзолата за възстановяване

Предупреждение Следващите стъпки съдържат информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, осигурете възстановяването му и се уверете, че разбирате как да го възстановите, ако възникне проблем.За информация как да направите резервно копие на системния регистър, да възстановите регистъра или да го модифицирате, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
Ако използвате редактора на системния регистър неправилно, може да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че можете да решите проблемите, възникнали от неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

Ако не можете да премахнете успешно Windows XP SP2 с помощта на един от предишните методи, изпълнете следните стъпки:
 1. Поставете стартиращата дискета на Windows XP във флопидисковото устройство или компактдиск с Windows XP в CD устройството или DVD устройството, и след това рестартирайте компютъра.

  Забележка Когато получите следното съобщение, натиснете някой клавиш, за да стартирате компютъра от компактдиска с Windows XP:
  Натиснете някой клавиш, за да стартирате от компактдиск

  Забележка Компютърът трябва да бъде конфигуриран за стартиране от CD или DVD устройство. За повече информация как да конфигурирате компютъра, за да стартирате от CD или DVD устройство, вж. документацията към компютъра или се обърнете към производителя на компютъра.
 2. Когато получите съобщение Добре дошли в програмата за инсталиране, натиснете R, за да стартирате конзолата за възстановяване.

  Забележка На екрана ще се появят няколко опции.
 3. Изберете подходящата инсталация на Windows XP.

  Забележка Преди да натиснете ENTER, трябва да изберете число, в противен случай компютърът ще рестартира. Обикновено е достъпна само опцията 1: C:\Windows.
 4. Ако бъдете подканени да въведете парола на администратор, въведете я. Ако не знаете паролата на администратора, натиснете клавиша ENTER. (Като правило паролата е празен низ.)

  Забележка Ако нямате парола на администратор, няма да можете да продължите.
 5. В командния ред въведете cd $ntservicepackuninstall$\spunins и след това натиснете клавиша ENTER:

  Забележка След като завършите тази стъпка, не можете да спрете процеса на премахване.
 6. В командния ред въведете batch spuninst.txt и след това натиснете клавиша ENTER:

  Забележка Появява се файлът Spuninstal.txt. Когато файлът се превърта надолу, ще виждате как се копират грешки и файлове. Това е нормално поведение.
 7. След отстраняването на Windows XP SP2 въведете exit и след това натиснете клавиша ENTER:
 8. Рестартирайте вашия компютър в безопасен режим. За да направите това, натиснете F8, когато компютърът рестартира.
  Забележка След като рестартира, системата може да блокира с черен екран. (Мишката ви ще работи.) В този случай рестартирайте отново, като изключите компютъра и след това го включите. Второто рестартиране ще ви позволи да влезете.
 9. Когато компютърът рестартира, Windows Explorer (Explorer.exe) не се изпълнява и иконите на Windows и бутонът “Старт” са недостъпни. За да решите този проблем, изпълнете следните стъпки:
  1. Натиснете CTRL+ALT+DEL, за да стартирате диспечера на задачите.
  2. Щракнете върху Файл и след това върху Ново задание (Изпълнение...).
  3. В полето Отвори въведете regedit и щракнете върху OK.
  4. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. В дясната страна на показания екран щракнете с десния бутон върху Име на обект, върху Модифицирай, въведете LocalSystem в полето Стойност и след това щракнете върху OK.
  6. Рестартирайте вашия компютър
 10. За да премахнете Microsoft Windows XP SP2 от компютъра, използвайте някой от предишните методи:
За допълнителна информация как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
windowsxpsp2 winxpsp2
Свойства

ИД на статията: 875350 – Последен преглед: 05/17/2006 17:24:00 – Редакция: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Обратна връзка