Как да инсталирате и конфигурирате Bluetooth устройства в Windows XP Service Pack 2

Обобщение
За да инсталирате Bluetooth устройство, вие само трябва да го свържете. В Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) се включват драйвери за много Bluetooth устройства. Ако Windows не разпознава Bluetooth устройството, можете да използвате генерирания софтуер за поддръжка вграден в Windows, или да използвате драйверите, предоставени от производителя на съответното устройство. За да добавите Bluetooth адаптер към вашия компютър, можете да използвате Съветника за добавяне на Bluetooth устройство. За да конфигурирате Bluetooth връзка, използвайте иконата „Bluetooth устройства” в Контролния панел.

Можете да се включите в т.нар. Ad-hoc мрежа между Bluetooth устройства, като използвате Personal Area Networking (PAN). При използване на PAN вашият компютър и другите Bluetooth устройства използват TCP/IP мрежи, за да комуникират. Ако имате Bluetooth устройство, което поддържа Dial-Up мрежа, можете да го използвате като модем. Също така можете да използвате Съветника за добавяне на принтери, за да използвате безжичен Bluetooth принтер. Можете да прехвърляте файлове между Bluetooth-ready компютри или устройства чрез Bluetooth. Тази статия включва стъпка по стъпка процедурата за изпълнение на тези задачи.
Въведение
Тази статия описва как да инсталирате и конфигурирате Bluetooth устройство в Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Забележка Ако инсталирате Bluetooth адаптер, който не се поддържа в Windows XP SP2 следвайте препоръките, които производителят на устройството предлага.

Инсталиране на Bluetooth адаптер, който е включен в списъка на поддържаните адаптери за Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), е само въпрос на свързване на устройството. Не е необходима конфигурация, преди да направите връзка.

Когато инсталирате Bluetooth адаптер, поддържан от Windows XP SP2, той става активен заедно със следните компоненти на Microsoft:
 • Microsoft Bluetooth Enumerator
  Този компонент изброява Bluetooth устройства и техните възможности.
 • Bluetooth устройство (Personal Area Network)
  Този драйвер поддържа Personal Area Network (PAN) свързване между устройствата.
 • Bluetooth устройство (RFCOMM Protocol Transport Driver Interface [TDI])
  Този компонент поддържа Dial-Up Networking (DUN), както и други видове връзки между устройствата.
 • Bluetooth Support Service (BthServ)
  Тази услуга поддържа и актуализира споделянето на информацията в устройството. Също така изпълнява и други функции, които са свързани с възможностите на Bluetooth адаптера.
Тези компоненти са налични в диспечера на устройствата след инсталиране на Bluetooth адаптера.
Повече информация

Bluetooth радио поддръжка

Ако свържете Bluetooth адаптер на компютъра ви и Windows не го разпознава, то Windows XP SP2 може да предостави обща софтуерна поддръжка за адаптера. Ако имате проблеми с общата софтуерна поддръжка, можете да инсталирате драйвери, предоставени от други производители при условие, че драйверът е включен в Bluetooth адаптер.

За допълнителна информация за Bluetooth радио драйвери, които са включени в Windows XP SP2, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
841803 Списък на радио Bluetooth драйвери, които са включени в Windows XP Service Pack 2 (Англ.)


Конфигурация и устройства

Можете да използвате иконата за Bluetooth устройства в контролния панел, за да конфигурирате настройките на Bluetooth-а. При използването на Bluetooth устройства, можете да направите едно или повече от следните неща:
 • Добавяне или премахване на устройството.
 • Преглед на свойствата на устройството.
 • Промяна на възможностите на Bluetooth.
 • Добавяне на COM порт.

В Bluetooth устройствата разделът Устройства показва всички устройства, които в момента са конфигурирани на вашия компютър. С помощта на този раздел можете да добавяте, премахвате или да видите свойствата на устройствата.

Свойства на устройствата

При разглеждане на свойствата на Bluetooth устройство ще видите следната информация:
 • тип на устройството.
 • мястото на Bluetooth адаптера.
 • датата и часа на последната връзка.
 • информация за това дали един секретен ключ се използва за свързване с устройството.
Можете също да промените името, което Windows задава на устройството. Тази промяна също оказва влияние върху името, което се използва от Bluetooth File Transfer Wizard и Add Modem Wizard.

Разделът Services показва информация за услугите, които устройството поддържа. Например, когато телефон с Bluetooth или личен цифров помощник (PDA) е свързан с вашия компютър този раздел може да показва COM портовете, които са на разположение за синхронизация. В този раздел може да се покажат също Dial-Up Networking връзките за интернет. Можете също да изберете услугите, които искате да използвате.

Опции

В раздела Options в Bluetooth устройствата има опции, които контролират как устройствата се откриват и се свързват с вашия компютър. Опцията Turn discovery on позволява на устройствата да открият вашия компютър, така че да можете да осъществите връзка.

Други възможности на този раздел включват следното:
 • Allow Bluetooth devices to connect to this computer
  Избирането на тази опция позволява на всички устройства да могат да се свързват към вашия компютър. Ако опцията не е избрана, никакви устройства няма да могат да се свържат с вашия компютър.
 • Alert me when a new Bluetooth device wants to connect
  Тази опция контролира дали да получавате известие, когато устройството се опитва да се свърже с вашия компютър. Ако опцията не е зададена, не получава уведомление.

Други опции от раздела Options ви позволяват да включите или изключите Bluetooth иконата в областта за уведомяване и да се възстановят настройките по подразбиране.

Discovery

Обикновено Bluetooth дава възможност на вашия компютър да открива други устройства. Следователно трябва само да включите Turn discovery on опцията, когато компютърът ви действа като устройство. Например, може да включите тази опция, когато компютърът ви е свързан към друг компютър посредством Personal Area Network (PAN). Когато компютрите са свързани с PAN, един от компютрите трябва да има включен Turn discovery on.

По подразбиране опцията Discovery не е включена в Windows XP SP2, защото сигурността на Discoverable Bluetooth включено устройство може да бъде по-малка от устройство с не включена такава. Ние препоръчваме да поддържате Turn discovery on изключенa, ако не искате друго Bluetooth устройство да се включи към вашия компютър. Когато връзката приключи, Add Device Wizard се изключва автоматично.

Добавяне на COM порт

Можете да добавите входящ порт, който да приема връзки от Bluetooth устройства, или да добавите изходящ порт, което да прави изходящи връзки с Bluetooth устройство. За да се свържете с Bluetooth устройство посредством COM порт, следвайте тези стъпки:
 1. Използвайте опциите за конфигуриране на порт в Device Manager (Диспечер на устройствата), за да настроите COM порт конфигурация.
  За задаване на размера на данните и за други настройки вижте документацията на програмата, която искате да използвате по време на връзката.
 2. Задайте номер на COM порт в програмата като номера на порта, който е посочен на последната страница на Add Bluetooth Device Wizard.
Този номер на порта също така е показан в раздела COM Ports на Bluetooth Devices.

Bluetooth устройства, които използват COM порт, се нуждаят от специални програми на вашия компютър. Тези програми обикновено са включени към устройството. Можете също така да получите тези програми от производителя на устройството. За да настроите програмата да използва COM порт, следвайте инструкциите в документацията на програмата.

Hardware

Разделът Hardware в Bluetooth Devices е списък на Bluetooth устройствата, които са инсталирани на вашия компютър. Това е същият списък, който е показан в Bluetooth Radios категорията в диспечера на устройствата. Когато изберете устройство от списъка и след това изберете Свойства, виждате същите свойства, които ще видите в диспечера на устройствата.

Adding a device

При добавянето на Bluetooth устройство към вашия компютър, информационният адрес се променя. Понякога клавишите за достъп се променят. Този процес е известен като свързване на двете устройства. При добавяне на устройство едно от устройствата трябва да е „Discoverable”. Някои устройства позволяват включване и изключване на „Discoverable”, а други са с винаги включено „Discoverable”. Например, някои компютърни мишки са винаги „Discoverable”.

Когато използвате Bluetooth, за да свържете два компютъра, на компютърът, който се добавя като устройство трябва да има включен „Discovery turned on”. Можете да включите „Discovery” посредством раздела Options на Bluetooth Devices.

Стъпки за изпълнение на компютъра

За да добавите устройство, изпълнете следните стъпки на вашия компютър:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете bthprops.cpl и след това щракнете върху OK.
 2. В Bluetooth Settings щракнете върху Добави.
 3. В Add Bluetooth Device Wizard щракнете върху My device is set up and ready to be found и добавете отметка, а след това щракнете върху Напред.
  Забележка Не можете да щракнете върху Напред, докато не изберете My device is set up and ready to be found. Устройство, на което discovery е изключена, не може да бъде открито по време на търсенето.
  Когато щракнете върху Напред, компютърът проверява за всички откриваеми устройства, които са в диапазон. Когато търсенето е завършено, устройствoтo се появява в Съветника.
 4. Изберете устройство за добавяне и след това изберете Напред.

След като изберете устройство за добавяне, можете да въведете секретен ключ за устройството. Секретният ключ е код, който се използва за контрол на достъпа до устройството. Използването на ключ може да подобри сигурността на връзката ви. Въпреки това устройството, което сте добавили, може да не изисква секретен ключ.Когато въведете секретен ключ, компютърът се опитва да се свърже с устройството за проверка на секретен ключ. Когато се свързвате към друг компютър, ще получите съобщение, че между компютрите се опитва да се установи връзка.

Стъпки за управление на устройството


Когато сте приключили със стъпките на вашия компютър, въведете секретения ключ на Bluetooth устройството. Ако устройството е друг компютър, този компютър показва съобщение, че се създава връзка с него. Следвайте тези стъпки за компютър, от който се добавя Bluetooth устройство:

Щракнете в съобщението, което показва, че се създава връзка.

Съветникът за Bluetooth устройството стартира и предоставя поле за въвеждане на секретен ключ. Въведете ключа. Можете също така да изберете да имате секретен ключ създаден за вас. Когато секретеният ключ е проверен връзката е приключила. Устройството вече е видимо на вашия компютър. Ако устройството е друг компютър, името на компютъра се вижда на първия компютър.

На последната страница за добавяне от Съветника за Bluetooth устройство можете да изключите откриването на компютъра, който е добавен като устройство. По подразбиране опцията за включване за откриване на компютъра е избрана така, че компютърът да не е откриваем по всяко време. След като устройството се добави, то се появява в Bluetooth устройствата. Можете да видите свойствата на устройството и да разгледате предлаганите услуги, да промените името на устройството или да съберете друга информация. Можете също така да установявате връзки.

Присъединяване към Лична зона в мрежата (Personal Area Network)

Лична зона в мрежата (PAN) прави специални мрежи между Bluetooth устройства. Всички устройства, които искате да се свържат към мрежата, трябва да поддържат PAN, за да се създаде мрежа. За да се присъедините към мрежата PAN, можете да използвате някой от следните методи:
 • Щракнете върху Join Personal Area Network в Bluetooth менюто.
 • Щракнете два пъти върху Bluetooth мрежови връзки в контролния панел.
 • Щракнете върху Преглед на Bluetooth мрежови устройства в прозореца на задачи в мрежови връзки.
Windows използва автоматични частни IP aдреси (APIPA), за да се зададат адреси на компютрите в ad-hoc мрежата. Когато APIPA се използва, Dynamic Host Configuration протокол (DHCP) не е необходим. За да видите APIPA адреса, напишете ipconfig в командния ред и след това натиснете ENTER. Вие получавате сходна информация:

1.png

В раздела Общи на диалоговия прозорец Статус показва скоростта на връзката и информация за предадените пакети. Разделът Поддръжка е същият, както и за други мрежови връзки. С помощта на раздела за поддръжка можете да видите информация за IP адресиране, да получите информация за връзката, или да поправите самата връзка.

Добавянето на модем

В Windows XP SP2 можете да добавите Bluetooth устройство, което поддръжа Dial-Up Networking като модем. За да направите това, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете telephon.cpl и след това щракнете върху OK.
 2. В раздела модеми, щракнете върху Добави.
 3. В полето Изберете Bluetooth устройства се отваря диалогов прозорец.
Натиснете, за да изберете Bluetooth устройство, което да се използва като модем. Ако конфигурирате Windows сам да открива модеми, докато Bluetooth адаптерът е свързан, Windows автоматично отваря Изберете Bluetooth устройство, когато открие Bluetooth устройство, което има поддръжка за Dial-Up Networking.

След като изберете устройство, можете да конфигурирате устройството, като използвате опции за Телефон и Модем. За да се свържете към Интернет, можете да създадете нова връзка в папката "Мрежови връзки”.

Добавяне на принтер

Windows XP SP2 подържа Bluetooth принтери. Можете да използвате Съветника за добавяне на принтер за достъп до функциите за принтера. За да стартирате Съветника за добавяне на принтер, щракнете върху Старт, щракнете върху Принтери и факсове и след това щракнете върху Добавяне на принтер.

Когато изберете Bluetooth принтер в Съветника за добавяне на принтер, компютърът търси за Bluetooth принтери. Когато компютърът ви локализира принтер, можете да го изберете и да го инсталирате. За инсталиране на принтера ще трябва да инсталирате драйвери за принтера, точно както правите за всеки друг вид на принтер.

Когато принтерът е инсталиран, се появява принтер порт като Bluetooth виртуален порт на принтера в раздела Портове на диалоговия прозорец Свойства на принтера.

Прехвърляне на файл

Можете да прехвърлите един файл наведнъж между вашия компютър и друго Bluetooth устройство с помощта на Bluetooth File Transfer Wizard. Например, можете да прехвърляте файлове между вашия компютър и мобилен телефон или PDA. Можете също така да прехвърляте файлове между два компютъра, които използват Bluetooth.

Изпращане на файл

За да изпратите файла на друг компютър, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете %Windir%\system32\fsquirt.exe и след това щракнете върху OK.
 2. На страницата Искате ли да изпращате или получавате файл? от Bluetooth File Transfer Wizard, натиснете Изпрати файл и след това щракнете върху Напред.
 3. На страницата Изберете къде искате да изпратите файла щракнете върху Преглед, натиснете върху компютъра или устройството, към което искате да изпратите файла и след това щракнете върху Напред.
Забележка Опцията Използвайте секретен ключ не е налична, когато вашата връзка към друго устройство вече използва секретен ключ.
В прозореца Изберете файла, който искате да изпратите, щракнете върху Преглед и изберете файла, който искате да изпратите.

Забележка Не можете да изпращате повече от един файл наведнъж. Не натискайте върху Напред, докато не сте задали приемащото устройство за получаване на файла. Ако приемащото устройство не е готово да приеме файла, трансферът няма да успее.Когато получаващият компютър или устройство е готово да приеме файла, щракнете върху Напред.

Получаване на файл

За да получите файл от друг компютър, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете %Windir%\system32\fsquirt.exe и след това щракнете върху OK.
 2. В Bluetooth File Transfer Wizard, натиснете Получаване на файл и след това щракнете върху Напред.
 3. Появява се съобщение Windows чака да получи файл.
 4. На компютъра, от който се изпраща файла, щракнете върху Напред, за да започнете трансфер.
Забележка По време на прехвърлянето се появява статус бар на компютъра, от който се изпраща файлът. При прехвърляне на файл в Windows XP на компютъра също се появява статус бар от Bluetooth File Transfer Wizard.

На страницата Запиши получения файл въведете името на файла в полето Име на файла, щракнете върху Преглед, за да изберете мястото, където искате да запишете файла и след това щракнете върху Напред.
stack windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 883259 – Последен преглед: 06/10/2013 09:23:00 – Редакция: 2.0

 • kbstepbystep kbhowto kbprb kberrmsg kbconsumer kbdriver kbconnectivity kbmaintenance kbperformance kbconfig kbinfo KB883259
Обратна връзка