В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При търсене на актуализации на сайта Windows Update или на Microsoft Update се появява съобщение за грешка

СИМПТОМИ
При опит за свързване със сайта Microsoft Windows Update или Microsoft Update можете да получите един от следните кодове за грешки:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
ПРИЧИНА
 • Кодът за грешка 0x800A0046 може да се появи, ако е налице едно от следните изброени по-долу условия:
  • Потребителският акаунт за достъп принадлежи към групата акаунти Guests (Гости) или Limited (Ограничен).
  • Дескрипторът на защитата не позволява на удостоверени потребители да стартират Windows Update или Microsoft Update.
  • В правилата Impersonate a client after authentication (Олицетворяване на клиент след удостоверяване) липсва акаунт Administrator (Aдминистратор) и Service (Услуга) в списъка Users (Потребители) и Groups (Групи).
 • Кодът за грешка 0x80248011 може да се появи при проблем с базата данни, съдържаща информация за Windows Update или Microsoft Update на вашия компютър.
 • Кодът за грешка 0x80072EE7 може да се появи, ако при опит за разрешаване на URL за сайта Windows Update или Microsoft Update компютърът клиент не може да намери правилният IP адрес. Тази грешка може да възникне, ако файлът Hosts съдържа статичен IP адрес.
 • Кодът за грешка 0x8024402C или 0x8024502D обикновено се появява поради наличието на неправилен символ в настройките за заобикаляне на прокси сървъра.
 • Кодът за грешка 0x800A01AD може да се появи, ако файлът Wuaueng.dll липсва или е регистриран неправилно.
РАЗРЕШЕНИЕ

Код за грешка 0x800A0046

За коригиране на тази грешка използвайте един от следните методи:

Метод 1: Премахнете проблемния потребителски акаунт от групата акаунти Guests (Гости) или Limited (Ограничен)

 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете control admintools и след това натиснете OK.
 2. Щракнете върху Computer Management (Управление на компютъра).
 3. Разгънете Local Users and Groups (Локални потребители и групи).
 4. Изберете Users (Потребители).
 5. Отворете акаунта, който се използва за достъп към Windows Update или Microsoft Update.
 6. Натиснете върху раздела Member of (Член на).
 7. Изберете потребителския акаунт, която искате да премахнете, след което щракнете върху Remove (Премахни).

Метод 2: Задайте дескриптора на защитата

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 2. Въведете sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) и натиснете ENTER.

  Ще се появи съобщение за успешно извършване на командата.

  Забележка Инструментът Sc.exe липсва в обикновената инсталация на Windows 2000. Той може да бъде открит в Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Въведете Exit, за да затворите командния ред.
 4. Опитайте пак да заредите Windows Update или Microsoft Update.

Метод 3: Добавете локалните акаунти Administrator (Администратор) и Service (Услуги) към правилата Impersonate a client after authentication (Олицетворяване на клиент след удостоверяване)

 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете secpol.msc и натиснете ENTER.
 2. Разгънете Local Policies (Локални правила).
 3. Щракнете върху User Rights Assignment (Задаване на потребителски права).
 4. Щракнете двукратно, за да отворите правилото Impersonate a client after authentication (Олицетворяване на клиент след удостоверяване)
 5. В раздела Local Security Settings (Локални настройки за защита) щракнете върху Add User or Group (Добавяне на потребител или група), след което добавете Administrator and Service (Администратор и услуга) към списъка Users and Groups (Потребители и групи).
 6. Натиснете OK и рестартирайте компютъра.

Метод 4: Конфигурирайте услугата "Отдалечено извикване на процедури" (RPC), за да влизате с локален акаунт

 1. Щракнете върху Старт, върху Изпълнение, въведете services.msc и щракнете върху OK.
 2. Намерете услугата Remote Procedure Call (RPC; Отдалечено извикване на процедури) и щракнете с десния бутон на мишката върху нея, след което щракнете върху Properties (Свойства).
 3. В раздела Log On (Влизане) щракнете върху Local System account (Акаунт в локалната система), натиснете Apply (Приложи), след което натиснете OK.

Код на грешка 0x80248011

За да отстраним грешката вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Нека реша проблема сам

Преди да пристъпите към разрешаването на този проблем, изтрийте кеша на Microsoft Internet Explorer. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто Инструменти) на Internet Explorer щракнете върху Опции за интернет.
 2. В раздел General (Общи) щракнете върху Delete Files (Изтриване на файлове) под раздела Temporary Internet Files (Временни интернет файлове).
 3. Натиснете OK и после отново OK.
За да коригирате тази грешка, есъздайте отново базата данни, съдържаща информацията на Windows Update или Microsoft Update на вашия компютър. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете cmd в полето Отвори и след това натиснете OK.
 2. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER: net stop wuauserv
 3. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Където c:\Windows е папката, в която е инсталиран Windows.
 4. В командния прозорец въведете следната команда, включително кавичките, след което натиснете клавиша ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER: net start wuauserv.
 6. Затворете командния прозорец.

Код на грешка 0x80072EE7

За да отстраним грешката вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Нека реша проблема сам

За да коригирате тази грешка, разгледайте файла Hosts. (Този файл може да се нарича и Hosts.sam.) Уверете се, че в него не присъстват записи със статични IP адреси за сайта Windows Update или Microsoft Update.

Hosts файлът се намира в папката C:\Windows\system32\drivers\etc. За да го разгледате, може да се наложи да го асоциирате с Notepad. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон върху файла Hosts.
 2. Изберете Отвори с и маркирайте Notepad в списъка с програми.
Ако файлът Hosts съдържа статичен IP адрес, отнасящ се към Windows Update или Microsoft Update, превърнете записа в коментар чрез добавяне на знака # в началото на записа. Можете също и да изтриете целия ред и да запазите промените на файла Hosts.

Забележка Програми, като уеб ускорители, DNS ускорители, помощни програми за кеширане на DNS адреси и инструменти за блокиране на шпиониращи програми, могат да добавят записи с IP адреси за сайта Windows Update или Microsoft Update Web към вашия Hosts файл. При този сценарий е възможно Windows Update или Microsoft Update да не се зареждат.

Кодове на грешка 0x8024402C or 0x8024502d

За да отстраним тези грешки вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".


Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Нека реша проблема сам

За да коригирате тези грешки, е необходимо да премахнете всички знаци от списъка с изключения за прокси сървъра, след което да изтриете кеша му. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете Internet Explorer.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет.
 3. Щракнете върху раздела Връзки натиснете LAN настройки, след което натиснете Разширени.
 4. Изтрийте всички записи в раздела Exceptions (Изключения).
 5. Затворете Internet Explorer.
 6. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 7. Въведете следните команди. Натиснете ENTER след всяка команда.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Код на грешка 0x800A01AD

За да отстраним код на грешка 0x800A01AD вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Нека реша проблема сам

За да отстраните тази грешка, използвайте следните два метода.

Метод 1: Регистрирайте програмните MSXML файлове

За да регистрирате MSXML файловете, изпълнете стъпките по-долу.

Забележка Възможно е да не сте инсталирали на компютъра файловете, посочени в стъпките 3 и 5. Ако нямате един от тези файлове, когато се опитате да регистрирате файла, ще се появи съобщение за грешка, подобно на следното:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - The specified file name could not be found. (LoadLibrary("име_файл.dll") е неуспешно - Файл с посоченото име не е открит.)
Можете да игнорирате това съобщение за грешка и да преминете към следващата стъпка.
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regsvr32 Msxml.dll в полето Отвори и след това натиснете OK.
 2. Когато се появи следното съобщение, натиснете ОК:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded. (DllRegisterServer в Msxml.dll е преминало успешно.)
 3. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regsvr32 Msxml2.dll в полето Отвори и след това натиснете OK.
 4. Когато се появи следното съобщение, натиснете ОК:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded. (DllRegisterServer в Msxml2.dll успя.)
 5. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regsvr32 Msxml3.dll в полето Отвори и след това натиснете OK.
 6. Когато се появи следното съобщение, натиснете ОК:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded. (DllRegisterServer в Msxml3.dll успя.)

Метод 2: Регистрирайте файла Wuaueng.dll

За да регистрирате файла Wuaueng.dll, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regsvr32 Wuaueng.dll и след това натиснете OK.
 2. Когато се появи следното съобщение, натиснете ОК:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded. (DllRegisterServer в Wuaueng.dll успя.)
WU winxp fixit fix it fixme
Свойства

ИД на статията: 883821 – Последен преглед: 05/17/2011 08:24:00 – Редакция: 16.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Обратна връзка
/html> /html>>tps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">crosoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">