В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Програми, осъществяващи връзка към IP адреси от диапазона на адресите за обратна връзка с машината, могат да функционират по непредвиден начин в Windows XP Service Pack 2

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
На компютър, работещ под Microsoft Windows XP със Service Pack 2 (SP2), е възможно програми, осъществяващи връзки към IP адреси в диапазона на адресите за обратно свързване (адрес за обръщане към себе си), да не функционират по очаквания от вас начин. Например може да се появи съобщение за грешка, уведомяващо за невъзможността да се установи връзка.
ПРИЧИНА
Този проблем възниква, ако програмата се свързва с адрес за обратно свързване, различен от 127.0.0.1. Windows XP Service Pack 2 (SP2) предотвратява възможността за свързване с IP адреси от диапазона на адресите за обратно свързване, с изключение на адреса 127.0.0.1.
РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за актуализацията

От Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове можете да изтеглите следния файл:
ИзтеглянеИзтеглете пакетния файл на Windows XP Service Pack 2 (KB884020) (KB885626) сега. Дата на издаване: септември 2004

За да получите допълнителна информация, как да изтеглите файлове от поддръжката на Microsoft, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове от поддръжката на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. За откриване на вирусите Microsoft е използвал софтуер с най-актуални дефиниции, налични към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с допълнителна защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Предварителни условия

Тази актуализация изисква наличието на Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Изискване за рестартиране

За да приложите тази актуализация, е необходимо да рестартирате компютъра.

Информация за замяна на актуализации

Тази актуализация не заменя други актуализации.

Файлова информация

Англоезичната версия на тази спешна корекция притежава файловите атрибути, посочени в следната таблица (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информацията за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента Date and Time (Дата и час) на контролния панел.
  Дата     Час  Версия    Размер Име на файл  -----------------------------------------------------  13-Aug-2004 22:50 5.1.2600.2505 359,040 Tcpip.sys
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Тази корекция е включена и в корекцията, описана в статията 893066 на базата знания на Microsoft. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
893066 MS05-019: Пропуски в TCP/IP могат да позволят дистанционно изпълнение на код и да доведат до отказ на услуга (Denial of Service) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


За допълнителна информация относно начините за отстраняване на проблем, при който Remote Desktop Connection (Връзка към отдалечен компютър) не позволява обратно свързване към портове, на които не извършва прослушване, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
817293 Remote Desktop Connection не позволява обратно свързване към портове, на които не извършва прослушване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно отстраняването на проблеми с TCP/IP връзки в Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
314067 Отстраняване на проблеми с TCP/IP връзки в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно използваната в тази статия стандартна терминология с цел описание на софтуерни актуализации на Microsoft щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 884020 – Последен преглед: 04/07/2006 13:47:00 – Редакция: 4.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbbug kbfix kbprint kbqfe kbnetwork kb3rdparty atdownload KB884020
Обратна връзка