Програми, за които е известно, че губят функционалността си, когато се изпълняват на компютър, базиран на Windows XP Service Pack 2

ВЪВЕДЕНИЕ
Съдържа списък на програми, за които е известно, че губят функционалността си, когато се изпълняват на компютър, базиран на Windows XP Service Pack 2 (SP2). Ако използвате програма, която се съдържа в този списък, обърнете се към доставчика на софтуера за повече информация. Microsoft актуализира този списък с нова информация, когато тя се получи. Затова преглеждайте често тази статия.

За програми, базирани при клиент или сървър, които поддържат връзка по интернет или по мрежа, новата функция на Windows "Защитна стена", която е включена в Windows XP SP2, може да блокира незаявени връзки към вашия компютър. Примери за програми от такъв тип са:
  • Игри с много участници и програми за незабавни съобщения, които се използват в интернет.
  • Клиентски програми, базирани на Windows XP SP2, които получават данни от сървър.
  • Сървърни програми, базирани на Windows XP SP2, които отговарят на клиентски заявки.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация за как да използвате функцията на Windows "Защитна стена", за да позволите на програмите да приемат връзки, щракнете върху следните номера на статии, за да видите статиите в базата знания на Microsoft:
842242 След като инсталирате Windows XP Service Pack 2, изглежда, че някои програми престават да работят
875357 Отстраняване на неизправности в настройките на защитната стена на Windows в Windows XP Service Pack 2
За програми, които имат проблеми при работа на 64-битови компютри, поддържащи технологията No Execute (NX), новата функция "Предотвратяване на изпълнението на данните", включена в Windows XP SP2, може да попречи на правилното изпълнение на програмите.

За повече информация за как да използвате функцията "Предотвратяване на изпълнението на данните", щракнете върху следния номер на статия, за да покажете статията в базата знания на Microsoft:
875351 Получавате съобщение за грешка "Предотвратяване на изпълнението на данните", в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


Следващата таблица съдържа програми, за които е известно, че губят функционалността си, когато се изпълняват на компютър, базиран на Windows XP Service Pack 2

Име на програма Версия на програмата Доставчик на програмата Тип процесоруеб сайтПроблем или симптом
Лента с инструменти AOL 1.13.2 AOL 32-битов и 64-битов (NX) http://www.aol.com Лентата с информация блокира достъпа до полетата за редактиране на инструмента.
PhotoShop CS8.0Adobe 64-битов (NX) http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Програмата се инсталира, но не стартира.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64-битов (NX)http://www.iss.net Когато използвате тази програма, може да получите грешка от тип "Стоп", която причинява прекратяване на програмата.
BootSkin Всички Stardock 32-битов и 64-битов (NX) http://www.stardock.com Когато рестартирате вашия компютър по време на инсталационната програма на Windows XP SP2, възниква грешка от тип "Стоп". За повече информация вж. следната статия в базата знания на Microsof: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Command Antivirus 4.9 Authentium 32-битов и 64-битов (NX) http://www.authentium.com Тази програма не стартира.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32-битов и 64-битов (NX) http://www.britannica.com Обработката на Java не функционира след инсталирането на тази програма.
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates 64-битов (NX)http://www.ca.com/ro Частта EZ от защитната стена на тази програма причинява грешка от тип "Стоп" по време на инсталиране.
Freedom Force 1 Electronic Arts 32-битов и 64-битов (NX) http://www.ea.com Когато стартирате програмата, се появява съобщение, което ви насочва към следния уеб сайт на EA: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus  (German) 4.5 и 5.0 Kaspersky Labs 64-битов (NX)http://www.kaspersky.com Сканирането в реално време не работи във версия 4.5 или 5.0. На уеб сайта на доставчика има налични актуализации на продукта, които са предназначени за решаването на този проблем.
Live Motion 1 Adobe 32-битов и 64-битов (NX) http://www.adobe.com Тази програма проявява различни грешки, които пречат на нормалната й работа.
MapSend DirectRoute 1.0 Magellan 32-битов и 64-битов (NX) http://www.magellangps.com Когато стартирате програмата, се появява съобщение, което ви насочва към следния уеб сайт: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Всички Canopus 32-битов и 64-битов (NX) Когато се опитате да запишете MPEG файл, получавате грешка "Failed to Edit" и файлът не може да бъде записан.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts 32-битов и 64-битов (NX) http://www.ea.com В някои системи тази програма не стартира.
NOD32 за Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64-битов (NX)http://www.eset.com Когато тази програма стартира на компютър, базиран на AMD64, всички връзки с мрежата се губят. За да решите този проблем, надстройте до NOD32, версия 2.12.2 или следваща.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 32-битов и 64-битов (NX) http://www.norman.com Norman Personal Firewall Assistant не стартира.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 64-битов (NX) След като тази програмата се инсталира и рестартира, работният плот не се зарежда правилно
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32-битов и 64-битов (NX) http://www.symantec.comПри стартирането на системата Scheduled Tasks в Norton AntiVirus 2003 не извършва автоматично сканиране.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition 2003 Symantec 64-битов (NX)http://www.symantec.com Ако инсталирате тази програма, всеки път, когато вашият компютър стартира, се получава грешката "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL".
Norton SystemWorks 2004 - GoBack32 2004 Symantec 64-битов (NX)http://www.symantec.com Ако инсталирате тази програма, всеки път, когато вашият компютър стартира, се получава грешката "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL".
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32-битов и 64-битов (NX) http://www.nuance.com Когато премахвате тази програма, програмата за деинсталиране не завършва.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32-битов и 64-битов (NX) http://www.agnitum.com Когато използвате тази програма, може да получите грешка от тип "Стоп" и да се наложи да рестартирате компютъра.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32-битов и 64-битов (NX) http://www.nuance.com Програмите за инсталиране или деинсталиране не завършват.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64-битов (NX)http://www.pinnaclesys.com Ако инсталирате тази програма, при всяко обръщение към MPEG файл възниква грешката "Предотвратяване на изпълнението на данните".
Rational ClearCase 2003 IBM 32-битов и 64-битов (NX) http://www.ibm.com Когато рестартирате вашия компютър по време на инсталационната програма на Windows XP SP2, възниква грешка от тип "Стоп".
Roboword Pro (Japanese) 6 TechnoCraft 32-битов и 64-битов (NX) http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Когато използвате инструмента Search Station tool, тази програма се затваря преждевременно.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32-битов и 64-битов (NX) http://www.livejournal.com Тази програма прекратява работата си, след като въведете информация за регистриране.
Style XP 2 TGTSoft 32-битов и 64-битов (NX) http://www.tgtsoft.com Актуализирана версия на тази програма може да бъде намерена в уеб сайта на TGTSoft.
Virtual PC 2004 Microsoft 32-битовhttp://www.microsoft.com/bulgariaКогато изпълнявате виртуална машина, базирана на Windows XP SP2, тя ще работи по-бавно в сравнение с виртуална машина, базирана на Windows XP SP1.
VirusSecurity 2004 (Japanese) 2004 Sourcenext 32-битов и 64-битов (NX) http://www.sourcenext.com Real Time Monitor не стартира.
Window-Eyes Professional 4.2 GW Micro 32-битов и 64-битов (NX) http://www.gwmicro.com По време на инсталирането на програмата се появяват множество съобщения за грешки. В уеб сайта на GW Micro ще намерите информация за надстроена версия на програмата.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32-битов и 64-битов (NX) http://www.kerio.com Когато стартирате тази програма, се появява съобщение, което ви насочва към следния уеб сайт: http://www.kerio.com
WordPerfect Office 11 Corel 32-битов и 64-битов (NX) http://www.corel.com WordPerfect Office Update не може да актуализира програмата. Потребителите могат да изтеглят WordPerfect Office 11 Service Pack 2, за да коригират този проблем. За повече информация посетете следния уеб сайт на Corel: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64-битов (NX)http://www.zonelabs.com Ако инсталирате тази програма, всеки път, когато вашият компютър стартира, се получава грешката "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA".
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64-битов (NX)http://www.zonelabs.com Ако инсталирате тази програма, всеки път, когато вашият компютър стартира, се получава грешка от тип "Стоп".
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64-битов (NX)http://www.zonelabs.com Тази програма не може да се инсталира. Ако се опитате да я инсталирате, всеки път, когато вашият компютър стартира, се получава грешката "8e" от тип "Стоп".
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32-битов и 64-битов (NX) http://www.zonelabs.com Когато се опитате да премахнете ZoneAlarm, получавате съобщение за грешка от тип "Стоп" или вашият компютър стартира отново, преди програмата за деинсталиране да е завършила.

winxpsp2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 884130 – Последен преглед: 12/16/2005 09:09:10 – Редакция: 20.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbtshoot kbprb kbinfo KB884130
Обратна връзка