В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Производителността на устройства с интерфейс 1394 може да спадне след инсталиране на Windows XP Service Pack 2

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяването на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
СИМПТОМИ
След актуализиране на вашия компютър до Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) производителността на устройствата с интерфейс FireWire 1394a или 1394b може да намалее значително. Цифров фотоапарат, използващ скорост S400, е пример за подобно устройство.
ПРИЧИНА
Проблемът възниква, ако се опитате да включите FireWire 1394a или 1394b устройство в порт 1394b. Причината за появяването на този проблем е в това, че при надграждане Windows XP SP2 сменя скоростта на портовете 1394b с S100.
РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за актуализацията

От Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове можете да изтеглите следния файл:

Файлове за изтеглянеИзтеглете пакета за актуализация на Windows XP (KB885222) сега.

Дата на издаване: 17 декември 2004 г.

За допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжката от Microsoft щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft онлайн (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Microsoft е сканирал този файл за вируси. За откриване на вирусите Microsoft е използвал софтуер с най-актуални дефиниции, налични към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които способстват за предотвратяване на неразрешени промени на файла.

Предварителни изисквания

За да инсталирате тази актуализация, трябва на компютъра ви да е инсталиран Windows XP SP2.

Изисквания по отношение на рестартирането

След прилагането на тази актуализация трябва да рестартирате компютъра.

Информация за замяна на актуализацията

Тази актуализация не се заменя от никакви по-късно издадени спешни корекции или актуализации.

Информация за системния регистър

Предупреждение Ако използвате Registry Editor (Редактора на системния регистър) неправилно, можете да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

След инсталиране на тази актуализация, ако добавите хост-контролер за ново 1394 устройство, ще трябва да добавите или модифицирате параметъра SidSpeed в системния регистър на Windows за новия хост-контролер 1394. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. Ако след щракване върху подключа Device Parameters ("Параметри на устройството") по време на стъпка 2 в десния панел липсва стойността SidSpeed, създайте я. За тази цел насочете мишката към New ("Нова") в менюто Edit ("Редактиране"), щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност"), въведете SidSpeed и натиснете ENTER.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху SidSpeed и след това върху Modify ("Модифициране").
 5. В полето Value data ("Данни за стойността") въведете една от стойностите в следната таблица и натиснете OK.
  СтойностСкорост
  0скорост S100
  1скорост S200
  2скорост S400 (стойност по подразбиране)
  3скорост S400/S800 (Windows XP Service Pack 1 [SP1] стойност)
  Забележка Ако се опитате да използвате стойност над 3, SidSpeed ще използва стойността 0 (скорост S100).
 6. Затворете редактора на системния регистър.
За да намерите информацията за FireWire контролера, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете Device Manager ("Диспечер на устройствата"). За целта щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer ("Моят компютър") в менюто Start ("Старт"), след което щракнете върху Manage ("Управление"), Device Manager ("Диспечер на устройствата") под System Tools ("Системни инструменти"). Другият вариант е да щракнете върху Properties ("Свойства") под My Computer ("Моят компютър"), след което да щракнете Device Manager ("Диспечер на устройствата") в раздела Hardware ("Хардуер").
 2. Намерете вашия FireWire контролер в частта IEEE 1934 Bus host controllers ("Хост-контролери на шината IEEE 1934").
 3. Щракнете с десния бутон върху записа за FireWire контролер, изберете Properties ("Свойства") и щракнете върху раздела Details ("Подробни данни").
 4. Щракнете върху Device Instance Id ("Идентификатор на екземпляра на устройството"). Ще видите поредица от букви и цифри, подобна на следната:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  Информацията между двете наклонени черти (\) е “1394_hc_hw_id". “VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00” е хардуерният идентификатор в този пример. Данните след втората наклонена черта (\) е “1394_instance_id”. “4&19FD8D60&0&60F0” е идентификаторът на екземпляра в този пример.

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази актуализация притежава файлови атрибути, изброени в таблицата по-долу (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информацията за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента "Дата и час" на контролния панел.
  Дата     Час  Версия    Размер Име на файл  -----------------------------------------------------------------  04-нов-2004 20:59 5.1.2600.2549  6,656 Cstupd1394sidspeed.dll   04-нов-2004 19:33 5.1.2600.2549 61,184 Ohci1394.sys
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 885222 – Последен преглед: 01/22/2007 15:14:00 – Редакция: 4.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbbug kbfix kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB885222
Обратна връзка
html>