Някои правила са дезактивирани и получавате съобщение за грешка, когато опитате да създадете или активирате правила в Outlook

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Симптоми
След като обновите до Microsoft Office Outlook 2003 (или по-нова версия), може да забележите, че някои от правилата ви са дезактивирани и не могат да се активират. Същевременно други правила работят правилно. Ако опитате да активирате правилата, които са дезактивирани, получавате следното съобщение за грешка:
Едно или повече правила не могат да се качат към сървъра на Exchange и са дезактивирани. Причината за това може да е, че някои от параметрите не се поддържат или няма достатъчно място за съхраняване на всичките ви правила.
Причина
 • Пощенски кутии на Microsoft Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 или Exchange Server 2013

  Това поведение възниква, ако правилата в пощенската кутия надвишат квотата за правила, установена за пощенската кутия. Ограничението за размера на правила за пощенските кутии в Exchange Server 2007 (и по-нови версии) има размер по подразбиране от 64 КБ на пощенска кутия. Ограничението за общия размер на правилата подлежи на персонализиране до 256 КБ на пощенска кутия.

 • Пощенски кутии на Exchange Server 2003

  Това поведение възниква, ако правилата в пощенската кутия надвишават размер от 32 килобайта (КБ). Ограничението за общия размер на правилата за пощенските кутии на Exchange Server 2003 е 32 КБ. Ограничението за правилата не може да се променя в Exchange 2003.
В Outlook 2003 (и по-нови версии) размерът на правилата е увеличен главно за да се предостави поддръжка на Unicode формат.
Заобикаляне
Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 и Exchange Server 2013

Ако пощенската кутия е на Exchange Server 2007 или по-нова версия, можете да поискате от администратора на Exchange да увеличи квотата за правила за нея. 

Следната примерна команда задава квотата за правила на максималната стойност от 256 КБ.

Set-Mailbox john@contoso.com -RulesQuota:256kb
Следната примерна команда ви позволява да видите текущата квота за правила за дадена пощенска кутия.

Get-Mailbox john@contoso.com |FL displayname, rulesquota

Ако администраторът на Exchange не може да увеличи квотата за правила за пощенската кутия, опитайте някой от долуизброените заобиколни решения, които се прилагат към всички версии на Exchange.

Всички версии на Exchange

За да заобиколите това поведение, така че да възстановите правилата си, използвайте един или повече от следните методи, за да намалите размера на съществуващите си правила

Метод 1

Преименувайте правилата с по-късо име. За да преименувате правило в Outlook, изпълнете следните стъпки.

За Outlook 2013 и Outlook 2010: 
 1. В раздела Файл щракнете върху Информация.
 2. След това щракнете върху Управляване на правила и предупреждения.
 3. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да преименувате.
 4. Щракнете върху Промяна на правила, след което върху Преименуване на правило.
 5. Въведете ново, по-кратко име за правилото, след което щракнете върху OK.
 6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.
За Outlook 2007 и Outlook 2003: 
 1. В менюто Инструменти щракнете върху Правила и предупреждения.
 2. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да преименувате.
 3. В списъка Промени правилото щракнете върху Преименувай правилото.
 4. Въведете ново, по-кратко име за правилото, след което щракнете върху OK.
 5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.

Метод 2

Изтриване на стари правила. За да изтриете правило в Outlook, изпълнете следните стъпки:

За Outlook 2013 и Outlook 2010: 
 1. В раздела Файл щракнете върху Информация.
 2. След това щракнете върху Управляване на правила и предупреждения.
 3. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да преименувате.
 4. Щракнете върху бутона Изтрий, после щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.
 5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.
За Outlook 2007 и Outlook 2003: 
 1. В менюто Инструменти щракнете върху Правила и предупреждения.
 2. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да изтриете.
 3. Щракнете върху Изтрий, после щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.
 4. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.

Метод 3

Комбиниране на сходни правила, за да се намали общият размер на правилата. Ако е възможно, комбинирайте сходни правила, за да намелите общия размер на правилата си. След като сте комбинирали сходните правила, изтрийте тези, от които не се нуждаете повече. За да редактирате съществуващо правило в Outlook, изпълнете следните стъпки.

За Outlook 2013 и Outlook 2010: 
 1. В раздела Файл щракнете върху "Информация". 
 2. След това щракнете върху Управляване на правила и предупреждения.
 3. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да преименувате.
 4. Щракнете върху Промени правилото, след което върху Редактиране на настройките на правилото.
 5. Променете правилото по желания начин.
 6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.
За Outlook 2007 и Outlook 2003:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Правила и предупреждения.
 2. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да редактирате.
 3. В списъка Промени правилото щракнете върху Редактиране на настройките на правилото.

  Променете правилото по желания начин.
 4. След като сте готови, щракнете върху Готово, след което върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.

  Забележка Ако правилото засяга само клиенти, трябва да щракнете върху OK два пъти, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.

Метод 4

Преместете файла за лични папки (.pst) на местоположение с възможно най-късото име на път. Ако имате правила, които преместват имейл съобщенията към .pst файл, преместете .pst файла на местоположение, което има възможно най-късото име на път. Например преместете .pst файла на местоположение като C:\име_на_файла.pst. За да преместите .pst файла в Outlook, изпълнете следните стъпки:
 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на мишката върху Лични папки или името на папката, което се показва за .pst файла, след което щракнете върху Свойства на име_на_папка.

  Забележка Тази папка винаги ще е на най-високо ниво в навигационния екран в Поща.
 2. В раздела Общи щракнете върху Разширени.
 3. В текстовото поле Име на файла съставете бележка относно пълния път и файловото име на .pst файла.
 4. Щракнете два пъти върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на име_на_папка.
 5. Затворете Outlook.
 6. Използвайте Microsoft Windows Explorer, за да преместите .pst файла на ново местоположение.

  Забележка По подразбиране местоположението на .pst файла е устройство:\Документи и настройки\име_на_потребител\Локални настройки\Данни за приложение\Microsoft\Папка на Outlook. Папката на местоположението по подразбиране е скрита. За да използвате Windows Explorer, за да намерите тази папка, трябва първо да включите показването на скрити папки. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. В Windows Explorer щракнете върху Опции за папки в менюто Инструменти.
  2. Щракнете върху раздела Преглед.
  3. В секцията Разширени настройки щракнете върху Показвай скритите файлове и папки под Скрити файлове и папки.
  4. Ако искате да виждате всички разширения на имената на файловете, щракнете, за да махнете отметката от квадратчето Скрий разширенията за известните типове файлове под Файлове и папки.

   Имайте предвид, че скритите папки се показват като замъглени, за да се посочи, че не са обикновени папки.
  5. Щракнете върху OK.
 7. Използвайте някой от следните методи, за да отворите пощенския елемент в Контролен панел:
  • За да направите това компютър с Windows XP или Windows Server 2003, щракнете върху Старт, върху Контролен панел, след това върху Потребителски акаунти и накрая върху Поща.

   Забележка Ако използвате класическия изглед, щракнете върху Старт, върху Контролен панел, след което щракнете двукратно върху Поща.
  • За да направите това на компютър с Microsoft Windows 2000, щракнете върху Старт, посочете до Настройки, щракнете върху Контролен панел, след което щракнете двукратно върху Поща.
 8. Щракнете върху Показване на профили, след което щракнете върху профила, който съдържа вашия .pst файл.
 9. Изберете Свойства, след което щракнете върху Файлове с данни.
 10. Щракнете върху .pst файла с данни, които преместихте, и след това щракнете върху Настройки.
 11. Когато получите известие, че файлът с данни не може да се намери на старото му местоположение, щракнете върху OK.
 12. Намерете .pst файла в новата папка и щракнете върху него, след което щракнете върху Отваряне.
 13. Щракнете върху OK, а след това върху Затваряне два пъти.
 14. Щракнете върху OK.
 15. Затворете контролния панел.
 16. Рестартирайте Outlook.

Метод 5

Изчистване на отметната от квадратчето само на тази машина. Ако използвате правило за преместване на имейл съобщения към .pst файл, щракнете, за да махнете отметката от квадратчето само на тази машина, освен ако не осъществявате достъп до електронната си поща в Exchange Server от различни клиентски компютри. За да направите това в Outlook, изпълнете следните стъпки:

За Outlook 2013 и Outlook 2010: 
 1. В раздела Файл щракнете върху Информация.
 2. След това щракнете върху Управляване на правила и предупреждения.
 3. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да преименувате.
 4. Щракнете върху Промени правилото, след което върху Редактиране на настройките на правилото.
 5. Щракнете, за да махнете отметката от квадратчето Само на тази машина, ако в него има поставена отметка.
 6. Изпълнете стъпките от Съветника за правилата. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.
За Outlook 2007 и Outlook 2003: 
 1. В менюто Инструменти щракнете върху Правила и предупреждения.
 2. В раздела Правила за електронна поща щракнете върху правилото, което искате да редактирате.
 3. В списъка Промени правилото щракнете върху Редактиране на настройките на правилото.
 4. Ако в квадратчето само на тази машина има поставена отметка, щракнете, за да я махнете.
 5. Изпълнете стъпките от съветника за правилата.
 6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Правила и предупреждения.

  Забележка Ако използвате засягащи само клиенти правила, които се отнасят към локални файлове с ресурси, например преместване на елементи в папка в .pst файл, и използвате няколко компютъра за достъп до Microsoft Outlook, може да възникнат конфликти в правилата. Поради тази причина може някои засягащи само клиенти правила да бъдат дезактивирани.
Допълнителна информация
За да получите допълнителна информация относно ограничението за правила от 32 КБ, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
147298 Максимален брой правила на папка
241325 Съобщение за грешка поради липса на място, когато създавате или импортирате правила
outlook2003 ol2003 ol2k3 ol2007 ol2k7 OL2010 OL2k10 OL2013
Свойства

ИД на статията: 886616 – Последен преглед: 11/21/2015 15:27:00 – Редакция: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbtshoot kbprb KB886616
Обратна връзка