Получавате съобщение за грешка "Generic Host Process" след стартиране на компютъра, или имената на прикачен DBCS файл не са показани в Rich Text формат на електронни съобщения

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ

Забелешка
Проблемът описан в тази статия е коригиран в актуализация на защитата 902400. Тази актуализация е налична от Windows Update. Ако все още имате проблеми, подобни на тези описани в тази статия, може да е различен проблем от проблема, който тази статия описва. Раздела "Подобни проблеми и решения" съдържа допълнителни статии които описват подобни проблеми.

Ако сте инсталирали актуализация за защита 873333 (MS05-012), е възможно да се появи един или няколко от следните проблеми:
 • Можете да получите следното съобщение за грешка след стартиране на компютъра:

  1.png

  Забележка Този проблем се появява само в Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
 • Имената на файлове не се показват в електронните съобщения, които съдържат прикачени файлове, когато са налице следните условия:
  • Името на файла съдържа двубайтов набор от знаци (DBCS символи).
  • Името на файла е по-дълго от 42 символа.

  Забележка Този проблем възниква, само когато формата на електронното съобщение е в Rich Text.
 • Приложението, което внедрява IMallocSpy интерфейса за проверка на грешки може да доведе до повреда в свободната памет след като инсталирате актуализацията за защита 873333.За повече информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

894194 Приложението, което внедрява IMallocSpy интерфейса за проверка на грешки може да доведе до повреда в свободната памет след като инсталирате актуализацията за защита 873333 (Aнгл.)

За повече информация за актуализацията MS05-012, щракнете върху следния номер на статията, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
873333 (MS05-012: Уязвимост в OLE и COM може да допусне дистанционно изпълнение на случаен код. (Англ.)
РЕШЕНИЕ

Информация за спешна корекция

Вече е налична спешна корекция (hotfix) от Microsoft. За Windows XP SP2 грешката “Generic Host Process” потенциално може да възникне при всяка система и по всяко време. Въпреки че се появява съобщение за грешка малко след стартирането на системата, действителната грешка се появява по време на прeдходното изключване на компютъра. Поради широкия характер на този въпрос, тази корекция бе предоставена чрез Windows Update и се предлага на потребителите чрез автоматичните актуализации за системите Windows XP SP2. При Windows XP SP2 е възможно да получите за последен път грешка "Generic Host Process" при рестартиране след инсталирането на тази спешна корекция. Това се дължи на предходното изключване на системата, преди инсталацията на корекцията да е завършена успешно.


За Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows 2000 тази корекция е предназначена само за коригиране на проблеми, които са описани в тази статия. Приложете тази спешна корекция към системи, изпитващи само този конкретен проблем. Тази корекция може да получи допълнителни тестове. Ето защо, ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме ви да изчакате следващия Windows сервизен пакет, който съдържа тази корекция. За да разрешите този проблем незабавно, изтеглете корекцията от следните места.

Windows Server 2003, 32-битови версии
 Следният файл е наличен за изтегляне от Microsoft Download Center:
Изтеглете WindowsServer2003-KB894391-x86-ENU.exe cега. (Англ.)

Windows Server 2003, Itanium-базирани Издания
Следният файл е наличен за изтегляне от Microsoft Download Center:
Изтеглете WindowsServer2003-KB894391-ia64-ENU.exe сега. (Англ.)

Windows XP 32-битови версии
Следният файл е наличен за изтегляне от Microsoft Download Center:
Изтеглете WindowsXP-KB894391-x86-ENU.exe сега. (Англ.)

Забележка Тази спешна корекция бе предоставена чрез Windows Update и се предоставя на потребители, които имат възможност за автоматични актуализации. 

Windows XP, 64-битовата версия (Itanium)
 Следният файл е наличен за изтегляне от Microsoft Download Center:
Изтеглете WindowsXP-KB894391-ia64-ENU.exe cега. (Англ.)

Windows 2000
Следният файл е наличен за изтегляне от Microsoft Download Center:
Изтегляне на Windows2000-KB894391-x86-ENU.exe сега. (Англ.)

За повече информация как да изтеглите файлове за поддръжка от Microsoft, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги. (Англ.)
Този файл е сканиран за вируси от страна на Майкрософт. Майкрософт използва софтуер с най-актуални дефиниции, който е на разположение на датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Предпоставки

Няма предварителни условия.

Изискване за рестартиране

Трябва да рестартирате компютъра, след като приложите тази спешна корекция.

Информация за самата корекция

Тази спешна корекция не замества други спешни корекции.

Информация за файла

Английската версия на тази спешна корекция има файлови атрибути, които са изброени в таблицата по-долу. Датите и часовете на тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информацията за файловете, тя се преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова Зона в "Дата и час" на контролния панел.

Microsoft Windows Server 2003, 32-битови версии
2.png

Windows Server 2003, Itanium-базирани Издания
3.png

Забележка При инсталирането на тази спешна корекция на компютър, работещ под Windows Server 2003, инсталаторът проверява дали един или повече файлове, които се актуализират на компютъра, преди това са били актуализирани от самата корекция на Microsoft. Ако преди това сте инсталирали корекция към актуализиране на засегнатите файлове, инсталаторът копира файла RTMQFE на компютъра.В противен случай инсталатора копира RTMGDR файлове на компютъра.

Windows XP, 32-битови версии
4.png

Windows XP, 64-битовата версия (Itanium)
5.png

Бележки Версиите на тази корекция за Windows XP и Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003 са направени като отделни пакети. Тези пакети съдържат файлове за оригиналната версия на Windows XP Service Pack 1 (SP1) и файлове за Windows XP SP2.

За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
328848 Описание на двойните пакети за актуализация за Windows XP. (Англ.)


При инсталирането на тази спешна корекция на компютър, работещ под Windows XP SP2 или Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, инсталаторът проверява дали един или повече файлове, които се актуализират на компютъра, вече са налични в резултат от корекцията на Microsoft.

Ако преди това сте инсталирали корекцията за актуализиране на засегнат файл, едно от следните състояния ще се появи в зависимост от операционната система:
 • Windows XP SP2
  Инсталаторът копира файла SP2QFE на компютъра.
 • Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
  Инсталаторът копира файла RTMGDR на компютъра. 

Ако до сега не сте инсталирали корекция за обновяване на засегнат файл, ще се появи едно от следните състояния в зависимост от операционната система: 
 • Windows XP SP2
  Инсталаторът копира файла SP2QFE на компютъра.
 • Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
  Инсталаторът копира файла RTMGDR на компютъра.

За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824994 Описание на съдържанието на Windows XP Service Pack 2 и Windows Server 2003 софтуеарна пакетна актуализация. (Англ.)


Windows 2000
6.png

СТАТУТ
Този проблем е коригиран в актуализацията за защита 902400 (Англ.)
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Ако имате ограничени потребителски акаунти, които не са администратори на компютъра, индивидуалните съобщения за грешка се записват и не се изпращат, докато някой с администраторски акаунт не влезе в системата. Поради този факт е възможно да получите няколко прозореца с отчети за грешки, след като сте инсталирали корекцията Generic Host Process. Ако това се случи, щракнете върху Send Error Report за всеки отчет. За повече информация относно стандартната терминология, използвана за описанието на софтуерните актуализации на Microsoft, щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Подобни проблеми и решения
Списък на статии, които обсъждат подобни проблеми. Можете да прегледате тези статии и да се опитатате да решите проблема:
821690 Съобщение за грешка Generic Host Process и икона с изображение на фенерче (Англ.)
931852 Съобщения за грешки при стартиране на Windows XP, след като сте изтеглили актуализации (Англ.)
939273 Не може да инсталирате актуализации на софтуера на компютър, работещ под Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003 (Англ.)
910666 Процесът Svchost.exe може да спре неочаквано в Windows Server 2003 (Англ.)
932762 Процесът Service Host може да спре неочаквано във Windows Server 2003 (Англ.)

894538 Когато сървиза Internet Authentication получи неизвестен атрибут в пакета данни, Internet Authentication сървизи базирани на Windows Server 2003 сървър, спират да реагират (Англ.)

927385 Получавате съобщение за грешка, след автоматично актуализиране на компютър с Windows XP, и няма да може да стартирате която и да е програма след като затворите "svchost.exe - Application Error" диалоговия прозорец със съобщение за грешка (Англ.)
COM OLE
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 894391 – Последен преглед: 12/23/2010 14:47:00 – Редакция: 9.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbstepbystep kbresolve atdownload kbcomservices kbattachments kbqfe kbfix kbprb KB894391
Обратна връзка