Възможно възникване на понижена производителност при многопроцесорни компютри, работещи под Windows XP Service Pack 2 и поддържащи функции за управление на захранването на процесорите

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Симптоми
Многопроцесорни компютри, поддържащи функции за управление на захранването на процесорите, като състояния на процесорната производителност Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), изискват Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Предлагат се допълнителни актуализации за оптимизиране на производителността и поведението на компютри, работещи под Windows XP SP2. Без тези актуализации компютрите, снабдени с мобилни, двуядрени и поддържащи управление на захранването процесори, могат да изпитват понижена производителност и демонстрират неочаквано поведение.

Забележка Този проблем може да възникне и с x64 версии на Microsoft Windows Server 2003. Тази статията и свързаната с нея спешна корекция не са предназначени за разрешаване на проблеми със синхронизирането в игри и други приложни програми, работещи на компютри с двуядрени процесори AMD. За допълнителна информация относно проблеми с производителността на компютри с двуядрени процесори щракнете върху следната статия от базата знания на Microsoft:
909944 При работа с компютър с двуядрен процесор и операционна система Windows XP функционалните характеристики на игри могат да са много слаби
Разрешение

Информация за актуализацията

Следният файл е достъпен за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:

ИзтеглянеИзтеглете пакета WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe сега.

Дата на издаване: 19 декември 2006 г.

За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.

Предварителни условия

Няма предварителни условия.

Изискване за рестартиране

За да приложите тази актуализация, е необходимо да рестартирате компютъра.

Информация за смяна на актуализации

Тази актуализация не заменя други актуализации.

Файлова информация

Англоезичната версия на тази актуализация притежава файлови атрибути, изброени в следващата таблица (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано световно време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова зона на елемента "Дата и час", намиращ се в контролния панел.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2
Статус
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Допълнителна информация
Необходимо е наличието на инсталиран Windows XP SP2 за многопроцесорни компютри, поддържащи състояния на процесорната производителност ACPI. Изискването включва компютри, поддържащи следното:
 • Няколко физически сокета
 • Многоядрени модели
 • Множество логически нишки, като многонишковата технология на Intel
Поради факта, че Windows XP по начало не е бил създаден да поддръжка състояния на производителността в многопроцесорни конфигурации, са необходими промени за правилното реализиране на тази поддръжка в тях. Windows XP Service Pack 2 включва необходимите промени в управлението на захранването на ядрото. Тези промени осигуряват правилното функциониране на Windows XP в многопроцесорни системи със състояния на производителността на процесора.

Тази актуална корекция също отстранява следните проблеми в многопроцесорни компютри, поддържащи състояния на производителността на процесора:
 • Възможни спадове в производителността на еднонишкови натоварвания, когато състоянията на производителността на процесора използват превключване според необходимостта.
 • Синхронизация на регистрационните файлове на брояча на времевите маркери на процесора (TSC) за всички процесори, когато използвате таймера за управление на захранването на ACPI в многопроцесорни системи.
 • Проблеми, свързани с повишение или понижение на C-състоянието на интерфейса ACPI при управлението на захранването на ядрото.

Подробна информация за актуализацията

Възможно е понижение на производителността по време на превключване при необходимост

Превключването при необходимост (Demand-Based Switching, DBS) използва състояния на производителността на процесора ACPI(мащабиране на динамичното напрежение и честотата) в отговор на натоварвания на системата. Управлението на захранването на процесора в Windows XP реализира DBS чрез използване на адаптивни правила за натоварване на процесорите. Тези правила настройват динамично и автоматично (без интервенция от страна на потребителя) състоянието на текущата производителност на процесора в отговор на използването на процесора от системата.

При еднонишкови натоварвания в многопроцесорни системи с двуядрени конфигурации натоварванията могат да се пренасят по наличните ядра на процесори. Това поведение се явява естествен артефакт на начина, по който Windows разпределя натоварването според наличните процесорни ресурси. Обаче в системи, притежаващи състояния на процесорната производителност, които използват правилата за адаптивно разпределение на натоварването на процесорите, този пренос на нишките може да накара управлението на захранването на ядрото на Windows да изчисли неправилно оптималното целево състояние на производителност за процесора. Описаното поведение е следствие на това, че отделно логическо или физическо ядро на процесор може да изглежда по-ненатоварено от реалното натоварване на целия процесор. При тестове на производителност с използване на еднонишкови натоварвания може да наблюдавате този артефакт в понижената производителност или в голямата амплитуда между резултатите на последователни успешни тестове на производителността.

Тази спешна корекция включва промени на управлението на захранването на ядрото с цел проследяване на използването на процесорите в целия процесорен пакет. Тези промени осигуряват видимост на реалното ниво на активност на комплекса от процесори и така помагат за коректното изчисляване на целевото повишено състояние на производителност.

Забележка Това решение способства за повишена производителност за сметка на пестене на енергия. Въпреки че резултатите на тестовете за производителност могат да се повишат, е възможен негативен ефект по отношение на живота на батерията. Съответно с цел осигуряване на максимална гъвкавост тази промяна на правилата за ядрото може да бъде изключена чрез ключ на системния регистър.

Изключване на поведението на новите правила за състоянията на производителността

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


След инсталирането на описаната в тази статия спешна корекция можете да използвате настройките на регистъра за деактивиране на новите правила за състоянията на производителността.

За да изключим ние поведението на новите правила за състоянията на производителността вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.Забележки
 • Инсталирайте актуалната корекция, описана в тази статия, преди да изпълните този пакет.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да използвате настройките на системния регистър, за да изключите поведението на новите правила за състоянията на производителността, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, насочете мишката към New (Нов) и щракнете върху Key (Ключ).
 3. Въведете Throttle в полето за име на новия ключ.
 4. с десния бутон на мишката щракнете върху Throttle, насочете мишката към New (Нова) и щракнете върху DWORD Value (DWORD стойност).
 5. Въведете PerfEnablePackageIdle в полето за име на стойността.
 6. Щракнете с десния бутон на мишката върху PerfEnablePackageIdle и изберете Modify (Модифицирай).
 7. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 0. Уверете се, че е избрана стойност Hexadecimal (Шестнадесетична) в диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на DWORD стойността), след което натиснете OK.

  Забележка Можете да въведете 1 в полето Value data (Данни за стойността), за да включите новите правила за състоянието на производителността.
 8. Затворете редактора на системния регистър.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако проблемът е отстранен, значи сте приключили с този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

Коригиране на TSC синхронизацията

На някои операционни системи TSC на процесора може да промени скоростта на отчитането си. Освен това, процесорният TSC може да спре отчитането при използване на определени функции за управление на захранването на процесора. При многопроцесорните компютри TSC обикновено представлява хардуерен таймер на операционната система, поддържащ извиквания на функцията на ядрото KeQueryPerformanceCounter. При немонотонно отчитане от страна на TSC е възможно системните компоненти, използващи функцията на ядрото KeQueryPerformanceCounter, да функционират неправилно. С цел решаване на този проблем Microsoft дава възможност на таймера за управление на захранването на ACPI да се използва като таймер на операционната система, поддържащ функцията на ядрото KeQueryPerformanceCounter. Въпреки това, някои програми могат да осъществяват достъп до TSC директно, заобикаляйки API на таймера на Windows. Многопроцесорният Слой за абстракция на хардуера (HAL) осигурява тясната синхронизация между журналите на TSC на всички процесори на многопроцесорен компютър. По тази причина достъпът от системен софтуер, който може да бъде насочен към различни процесори, връща еднакви резултати. Тази промяна осигурява продължаването на правилната синхронизация на TSC на всички процесори на компютъра от многопроцесорния HAL, даже ако таймера за управление на захранването на ACPI се използва като хардуерен таймер на операционната система.

Правилно повишение и понижение на C-състоянието

Тази промяна коригира проблеми в управлението на захранването на ядрото с цел правилната обработка на операциите по повишение и понижение на С-състоянието на ACPI на процесора при многопроцесорни машини.
Допълнителна информация
За допълнителна информация относно подобна тема щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
835730 Възможно е бавно възпроизвеждане на звука или прекъсване във възпроизвеждането на музика при компютри, работещи под Windows XP или Windows 2000
За допълнителна информация относно използваната в тази статия стандартна терминология с цел описание на софтуерни актуализации на Microsoft щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за техническите показатели или надеждността на тези продукти.
dbs pm timer mp hal fixit fixme fix it
Свойства

ИД на статията: 896256 – Последен преглед: 06/10/2013 02:06:00 – Редакция: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfixme kbmsifixme KB896256
Обратна връзка