В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Неочаквано подканване за рестартиране на компютъра след инсталиране на сервизен пакет за Office или актуализация на Office

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Тази статия е архивирана. Тя се предлага "както е" и вече няма да се актуализира.
СИМПТОМИ
След като инсталирате сервизен пакет за Microsoft Office или актуализация на Office, вие неочаквано получавате подкана да рестартирате компютъра.
ПРИЧИНА
Този проблем може да се получи, ако сервизният пакет или актуализацията трябва да променят файл, който в момента се използва. Файлът може да се използва от програма, която работи, когато инсталирате сервизния пакет или актуализацията. Понякога програмата, която използва файла, не е програма от Office.

Този проблем може да възникне, ако са налице едно или повече от изброените по-долу условия:
 • Устройство, което се синхронизира с Microsoft Outlook е закачено към компютър клиент. В допълнение работи ActiveSync.
 • Програма от Office работи.
 • Microsoft Office Communicator 2005 или Microsoft Office Communicator 2007 работи.
Бележка Този списък не е изчерпателен. Може да има други програми, които са инсталирани и могат да доведат до появата на този проблем.
РАЗРЕШЕНИЕ
Преди да инсталирате сервизния пакет или актуализацията, излезте от всяка една работеща програма или услуга, която може да пречи при инсталацията на сервизния пакет или актуализацията.

Методите по-долу предоставят информация относно това как да се излезе от някои често използвани програми и услуги, които могат да доведат до появата на този проблем. Използвайте методите по-долу в зависимост от ситуацията.

Излизане от ActiveSync

За да излезете от ActiveSync, приключете процеса Wcescomm.exe. За да приключите процеса Wcescomm.exe, вж. раздела "Приключване на процес за програма, която работи във фонов режим".

Бележка Връзката за потребител или устройство, които са свързани към услугата, ще бъде прекъсната, когато приключите процеса.

Излизане от програма от Office

За да излезете от програма на Office, щракнете върху Изход в менюто Файл. Ако програмата от Office не е видима на екрана, натиснете ALT + TAB, за да превключите на програмата от Office. Освен това можете да щракнете върху бутона на лентата на задачите на програмата от Office.

Бележка Процес на програма от Office може да продължи да работи във фонов режим, ако даден проблем накара програмата да се затвори по необичаен начин. Ако подозирате, че даден процес на програма от Office работи във фонов режим, прекъснете процеса. За да направите това, вж. раздела "Приключване на процес за програма, която работи във фонов режим".

Излизане от Communicator 2005 или Communicator 2007

За да излезете от Communicator 2005 или Communicator 2007, излезте от Communicator, затворете програмата, след което излезте от програмата. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. В менюто Свързване щракнете върху Излизане.
 2. В менюто Свързване щракнете върху Затвори.

  Бележка Когато затворите Communicator 2005 или Communicator 2007, програмата се намалява до областта за уведомяване.
 3. Щракнете с десния бутон върху иконата на Communicator 2005 или Communicator 2007 в областта за уведомяване, след което щракнете върху Изход.

Приключване на процес за програма, която работи във фонов режим

Важно Приключването на даден процес може да доведе до нежелани резултати. Това включва нестабилност на системата и загуба на данни. Когато приключите даден процес, не се дава възможност да съхраните състоянието му или други данни, преди процесът да се приключи.

За да приключите процес на програма, която работи във фонов режим, използвайте един от следните методи.

Метод 1: Използване на диспечер на задачите

За да използвате диспечер на задачите за приключване на даден процес, следвайте тези стъпки:
 1. Натиснете CTRL + ALT + DEL.
 2. В раздела Процеси щракнете върху process_filename, след което щракнете върху Край на процеса.

  Бележка При този метод process_filename представлява файловото име на процеса, който искате да прекратите.

Метод 2: Използване на командата Taskkill

За да използвате командата Taskkill за прекратяване на даден процес, следвайте следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете cmd, след което щракнете върху OK.
 2. В командния прозорец въведете taskkill /im process_filename, след което натиснете ENTER.

  Бележки
  • При този метод process_filename представлява името на файла на процеса, който искате да прекратите.
  • За повече информация относно командата Taskkill въведете taskkill /? в командния прозорец, след което натиснете ENTER.
 3. В командния прозорец въведете exit, за да затворите командния прозорец.

Предотвратяване на неочаквано рестартиране на компютъра при разполагане на сервизен пакет на Office или Office актуализация

Ако сте администратор, който разполага сервизен пакет на Office или актуализация на Office, можете да използвате скрипт за излизане от програми или услуги, които може да пречат на инсталацията на сервизния пакет или актуализацията.

Microsoft предоставя примери на софтуерен код само за илюстративни цели без изрично споменати или подразбиращи се гаранции. Това включва, но без ограничения, подразбиращите се гаранции за продаваемост или пригодност за друга конкретна цел. Подразбира се, че сте запознати с демонстрирания програмен език и с инструментите, използвани за създаване на процедури и отстраняване на програмни грешки в тях. Инженерите по поддръжка на Microsoft могат да ви съдействат с обяснение на функциите на конкретна процедура. Обаче те няма да променят тези примери с цел предоставяне на допълнителна функционалност или създаване на процедури, които да отговорят на конкретните ви изисквания.

За да използвате скрипт за излизане от програми или услуги, създайте скрипт, който е подобен на този по-долу.
; TechNet Sample 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; За повече информация относно използването на скриптове за управление на процеси посетете следния уеб сайт на Microsoft:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Задайте objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Задайте colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")За всеки objProcess в colProcessList  objProcess.Terminate()Напред
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Често пъти инсталацията на сервизен пакет на Office или актуализация на Office не налага да рестартирате компютъра. Обаче има сценарии, при които трябва да рестартирате компютъра.

Ако трябва да рестартирате компютъра, след като сте инсталирали сервизен пакет на Office или актуализация на Office, информацията за рестартирането ще бъде включена в документацията, която съпътства сервизния пакет на Office или актуализацията на Office.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Свойства

ИД на статията: 905726 – Последен преглед: 12/09/2015 03:00:37 – Редакция: 4.8

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Обратна връзка