Поправяне на повредени документи в Word 2007 или в Word 2010

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва процедура за откриване на повреден документ на Microsoft Office Word 2007 и на Microsoft Office Word 2010. Освен това тя съдържа стъпки за възстановяване на съдържащите се в документа текст и данни, след като определите, че документът е повреден.

Тази статия е предназначена за начинаещи потребители и за потребители на средно ниво.
Вероятно ще ви бъде по лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.
Откриване на повреден документ

Метод 1: Проверете за странно поведение

Голяма част от повредените документи имат странно поведение. Това поведение може да е свързано с повреда на документа или на шаблона, на който е базиран документът. Това поведение може да включва следното:
 • Многократно преномериране на съществуващите страници в документа
 • Многократно преправяне на знаците за нови страници в документа
 • Неправилно оформление и форматиране на документа
 • Наличие на екрана на символи, които не се четат
 • Съобщения за грешки по време на обработка
 • Компютър, който спира да реагира след отваряне на файла
 • Други видове неочаквано поведение, които не могат да бъдат отнесени към типичното функциониране на програмата
Ако документът проявява някой от тези симптоми или ако не можете да го отворите, преминете към метод 2.

Метод 2: Проверете другите документи и програми

Понякога това поведение може да е предизвикано от други фактори, а не от повреда на документа. За да изключите тези други фактори, изпълнете следните стъпки:
 1. Проверете дали подобно поведение се наблюдава в други документи.
 2. Проверете дали подобно поведение се наблюдава в други програми от 2007 Microsoft Office или 2010 Microsoft Office.
Ако някоя от тези стъпки покаже, че проблемът не е в документа, ще се наложи да отстранявате неизправности в Word 2007 или Word 2010, пакета на 2007 Office, пакета на 2010 Office или в операционната система, която се изпълнява на вашия компютър.
Стъпки за отстраняване на неизправности, които да изпробвате, ако повреденият документ се отваря

Метод 1: Променете шаблона, използван от документа

Стъпка 1: Определете кой е шаблонът, използван от документа

 1. Отворете проблемния документ в Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Опции.
 3. Щракнете върху Добавки.
 4. В полето Управление щракнете върху Шаблони под Показване и управление на добавки в Office.
 5. Щракнете върху Почни.
В полето Шаблон на документ ще се покаже списък на шаблоните, използвани от документа. Ако шаблонът в списъка е Normal, отидете на стъпка 2. В противен случай отидете на стъпка 3.

Стъпка 2: Преименувайте глобалния шаблон (Normal.dotm)

Следвайте стъпките за операционната система, която използвате:

Windows Vista и Windows 7
 1. Излезте от Word.
 2. Щракнете върху Стартбутон .
 3. В полето Начало на търсене въведете следния текст и след това натиснете ENTER:
  %профил_на_потребител%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху Normal.dotm и след това щракнете върху Преименувай.
 5. Въведете Oldword.old и след това натиснете ENTER.
 6. Затворете Windows Explorer.
 7. Стартирайте Word и след това отворете документа.
Microsoft Windows XP
 1. Излезте от Word.
 2. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълни.
 3. В полето Отвори въведете следния текст и след това натиснете ENTER:
  %профил_на_потребител%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху Normal.dotm и след това щракнете върху Преименувай.
 5. Въведете Oldword.old и след това натиснете ENTER.
 6. Затворете Windows Explorer.

Стъпка 3: Променете шаблона на документа

 1. Отворете проблемния документ в Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции за Word.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Опции.
 3. Щракнете върху Добавки.
 4. В полето Управление щракнете върху Шаблони и след това върху Почни.
 5. Щракнете върху Прикачи.
 6. В папката Шаблони щракнете върху Normal.dotm, след което натиснете Отвори.
 7. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Шаблони и добавки.
 8. Излезте от Word.

Стъпка 4: Проверете дали променените шаблони работят.

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции за Word.

  В Office 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Опции.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
Ако странното поведение продължава, преминете към метод 2.

Метод 2: Стартирайте Word с настройки по подразбиране

Можете да използвате ключ /a, за да стартирате Word само с настройките по подразбиране в Word. При използване на параметъра /a Word не зарежда никакви добавки. Освен това Word не използва наличния шаблон Normal.dotm. Рестартирайте Word с помощта на параметъра /a.

Стъпка 1: Стартирайте Word 2007 чрез ключа /a

Windows Vista и Windows 7
 1. Излезте от Word.
 2. Щракнете върху Стартбутон .

 3. В полето Начало на търсене въведете следния текст и след това натиснете ENTER.

  За Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  За Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Излезте от Word.
 2. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълни.
 3. В полето Отвори въведете следния текст и след това натиснете ENTER.

  в Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  В Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Стъпка 2: Отворете документа

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 2. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
Ако странното поведение продължава, преминете към метод 3.

Метод 3: Променете драйверите за принтер

Стъпка 1: Опитайте с различен драйвер за принтер

Windows Vista и Windows 7
Стъпка а: Отворете "Добавяне на принтер"
 1. В Windows Vista щракнете върху Старт бутон и след това върху Принтери.

  В Windows 7 щракнете върху Старт бутон и след това върху Устройства и принтери.
 2. Щракнете върху Добави принтер.
Стъпка б: Добавете нов принтер
 1. В диалоговия прозорец Добавяне на принтер щракнете върху Добавяне на локален принтер.
 2. Щракнете върху Използване на съществуващ порт и след това върху Напред.
 3. В списъка Производител щракнете върху Microsoft.
 4. Щракнете върху Microsoft XPS Document Writer, след това върху Напред.
 5. Щракнете върху Използване на текущо инсталиран драйвер (препоръчва се) и след това щракнете върху Напред.
 6. Щракнете, за да отметнете квадратчето Задай като принтер по подразбиране, и след това щракнете върху Напред.
 7. Щракнете върху Готово.
Windows XP
Стъпка a: Отворете "Добавяне на принтер"
 1. Щракнете върху Старт и след това върху Принтери и факсове.
 2. Под Задачи за принтери щракнете върху Добави принтер.
Стъпка б: Добавете нов принтер


След като инсталирате следващите корекции, иконата на Microsoft XPS Document Writer се показва автоматично в папката Принтери и факсове.
 1. Инсталирайте Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Инсталирайте Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Инсталирайте пакета Microsoft XPS Essentials.
За информация как да инсталирате горепосочените, свързани с XPS корекции посетете следния сайт на Microsoft:

Стъпка 2: Проверете дали смяната на драйверите за принтер води до решение на проблема

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
Ако странното поведение продължава, преминете към стъпка 3.

Стъпка 3: Преинсталирайте оригиналния драйвер за принтер.

Windows Vista и Windows 7
 1. Щракнете върху Старт бутон и след това върху Принтери или върху Устройства и принтери.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху оригиналния принтер по подразбиране, след което щракнете върху Изтрий.
  Разрешение за управление на потребителския акаунт Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
 3. Ако получите съобщение с подкана да премахнете всички файлове, свързани с принтера, натиснете Да.
 4. Щракнете върху Добави принтер и следвайте инструкциите в Съветник за добавяне на принтер, за да преинсталирате драйвера за принтер.
Windows XP
 1. Щракнете върху Старт и след това върху Принтери и факсове.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху оригиналния принтер по подразбиране, след което щракнете върху Изтрий.
 3. Ако получите съобщение с подкана да премахнете всички файлове, свързани с принтера, натиснете Да.
 4. Под Задачи на принтер щракнете върху Добави принтер и след това следвайте инструкциите в Съветник за добавяне на принтер, за да преинсталирате драйвера за принтер.

Стъпка 4: Проверете дали смяната на драйверите за принтер води до решение на проблема

 1. Отворете Word 2007.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
Ако странното поведение продължава, преминете към метод 4.

Метод 4: Използвайте безопасен режим

Стъпка 1: Стартирайте Windows в безопасен режим

Windows Vista и Windows 7
 1. Извадете всички дискети, компактдискове и DVD дискове от вашия компютър и след това рестартирайте компютъра.
 2. Щракнете върху Старт бутон Старт, щракнете върху стрелката до Заключване или Изключване и след това върху Рестартирай.
 3. Използвайте една от следните процедури:
  • Ако на компютъра ви има инсталирана една операционна система, натиснете и задръжте клавиша F8, когато компютърът ви се рестартира. Трябва да натиснете F8, преди да се появи емблемата на Windows. Ако емблемата на Windows се покаже, трябва да опитате отново, като изчакате да се покаже подканата за влизане в Windows, изключите компютъра и го рестартирате отново.
  • Ако на компютъра ви има повече от една операционна система, използвайте клавишите със стрелки, за да маркирате операционната система, която искате да стартирате в безопасен режим, след което натиснете F8.
 4. В екрана Разширени опции за стартиране използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Безопасен режим, след което натиснете ENTER.
 5. Влезте в компютъра, като използвате потребителски акаунт с права на администратор.
Windows XP
 1. Извадете всички дискети, компактдискове и DVD дискове от вашия компютър и след това рестартирайте компютъра.
 2. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване.
 3. В списъка какво искате да направи компютърът щракнете върху Рестартиране и след това върху OK.
 4. Задръжте натиснат клавиша CTRL, докато рестартирате компютъра.
 5. Когато се появи съобщението Стартиране на Windows, натиснете клавиша F8, използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Безопасен режим в менюто Стартиране, след което натиснете ENTER.

Стъпка 2: Проверете дали стартирането в безопасен режим води до решаване на проблема.

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.
  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
Ако странното поведение продължава, рестартирайте Windows и след това преминете към метод 5.

Метод 5: Накарайте Word да се опита да възстанови файл

Стъпка 1: Поправете документа

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 2. В диалоговия прозорец Отваряне щракнете, за да маркирате вашия документ на Word.
 3. Щракнете върху стрелката на бутона Отвори, след което натиснете Отвори и поправи.

Стъпка 2: Проверете дали поправянето на документа решава проблема

Уверете се, че странното поведение вече не възниква. Ако странното поведение продължава, рестартирайте Windows и след това преминете към метод 6.

Метод 6: Променете формата на документа и след това конвертирайте обратно във формата на Word

Стъпка 1: Отворете документа

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.

Стъпка 2: Запишете документа в различен файлов формат

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Запиши като.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Запиши като.
 2. В Word 2007 щракнете върху Други формати.
 3. В списъка Запиши файла с тип щракнете върху RTF формат (*.rtf).
 4. Щракнете върху Запиши.
 5. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Затвори.

  В Office 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Затвори.

Стъпка 3: Отворете документа и след това го конвертирайте обратно във файловия формат на Word

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 2. Щракнете върху конвертирания документ и след това щракнете върху Отвори.
 3. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Запиши като.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Запиши като.
 4. Изберете Документ на Word за типа в Запиши като.
 5. Преименувайте документа и след това щракнете върху Запиши.

Стъпка 4: Проверете дали конвертирането на файловия формат на документа решава проблема

Уверете се, че странното поведение вече не възниква. Ако поведението продължава да възниква, опитайте да запишете файла в друг файлов формат. Повторете стъпки от 1 до 4 и след това опитайте да запишете файла в следните файлови формат, като спазвате следния ред:
 • Уеб страница (.htm; .html)
 • Някой друг формат за текстообработка
 • Обикновен текст (.txt)
Забележка При записа на файлове във формата Обикновен текст (.txt) е възможно да се разреши проблемът с повредата на документа. Но при това се губи цялото форматиране на документа, кодовете на макроси и графичните изображения. При записа на файлове във формата Обикновен текст (.txt) е необходимо да преформатирате документа. Затова използвайте формата Обикновен текст (.txt) само ако другите формати на файлове не разрешават проблема.

Ако странното поведение продължава, преминете към метод 7.

Метод 7: Копирайте всичко с изключение на последния знак за край на абзац в нов документ

Стъпка 1: Създайте нов документ

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Създай.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Създай.
 2. Щракнете върху Празен документ, след което върху Създай.

Стъпка 2: Отворете повредения документ

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.

Стъпка 3: Копирайте съдържанието на документа и след това го поставете в нов документ

Забележка Ако вашият документ съдържа знаци за нови раздели, копирайте само текста между тях. Не копирайте самите знаци за нови раздели, защото това може да причини повреда на новия документ. За да избегнете прехвърлянето на знаци за нови раздели, променете изгледа на документа на изглед на чернова при копирането и прехвърлянето на съдържание между документите. За да смените изгледа с изглед на чернова, в раздела Изглед щракнете върху Чернова в групата Изгледи на документи.
 1. В повредения документ натиснете CTRL+END и след това CTRL+SHIFT+HOME.
 2. В раздела Начало щракнете върху Копирай от групата Клипборд.
 3. В раздела Изглед щракнете върху Превключване на прозорци в групата Прозорец.
 4. Щракнете върху новия документ, който сте създали в стъпка 1.
 5. В раздела Начало щракнете върху Постави от групата Клипборд.
Ако странното поведение продължава, преминете към метод 8.

Метод 8: Копирайте частите, които не са повредени, на повредения документ в нов документ

Стъпка 1: Създайте нов документ

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Създай.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Създай.
 2. Щракнете върху Празен документ, след което върху Създай.

Стъпка 2: Отворете повредения документ

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.

Стъпка 3: Копирайте частите на документа, които не са повредени, и след това ги поставете в нов документ

Забележка Ако вашият документ съдържа знаци за нови раздели, копирайте само текста между тях. Не копирайте самите знаци за нови раздели, защото това може да причини повреда на новия документ. За да избегнете прехвърлянето на знаци за нови раздели, променете изгледа на документа на изглед на чернова при копирането и прехвърлянето на съдържание между документите. За да смените изгледа с изглед на чернова, в раздела Изглед щракнете върху Чернова в групата Изгледи на документи.
 1. В повредения документ намерете и след това изберете неповредена част от съдържанието на документа.
 2. В раздела Начало щракнете върху Копирай от групата Клипборд.
 3. В раздела Изглед щракнете върху Превключване на прозорци в групата Прозорец.
 4. Щракнете върху новия документ, който сте създали в стъпка 1.
 5. В раздела Начало щракнете върху Постави от групата Клипборд.
 6. Повторете стъпките от 3а до 3e за всяка неповредена част на документа. След това създайте отново повредените части на вашия документ.

Метод 9: Превключете изгледа на документа за премахване на повреденото съдържание

Ако документът изглежда орязан (не се показват всички страници в документа), може да е възможно да превключите изгледа на документа и да премахнете повреденото съдържание от него.
 1. Определете номера на страницата, на която повреденото съдържание е причина документът да изглежда орязан.
  1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

   В Word 2010 щракнете върху Файл на лентата и след това щракнете върху Отвори.
  2. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
  3. Превъртете, за да видите последната страница, която се показва преди мястото, на което документът изглежда орязан. Запомнете съдържанието, което се показва на страницата.
 2. Превключете изгледите и след това премахнете повреденото съдържание.
  1. В раздела Изглед в групата Изгледи на документи щракнете върху Оформление за уеб или Изглед "Чернова".
  2. Превъртете, за да видите съдържанието, което се показва преди мястото, на което документът изглежда орязан.
  3. Изберете и изтрийте следващия абзац, таблица или обект във файла.
  4. В раздела Изглед в групата Изгледи на документи щракнете върху Оформление за печат. Ако документът продължава да изглежда орязан, продължете да превключвате изгледите и да изтривате съдържание, докато документът спре да се показва орязан в изглед Оформление за печат.
  5. Запишете документа.
Стъпки за отстраняване на неизправности, които да изпробвате, ако повреденият документ не се отваря

Метод 1: Отворете повредения документ в режим на чернова без актуализиране на връзки

Стъпка 1: Конфигурирайте Word

 1. Стартирайте Word.
 2. В раздела Изглед щракнете върху Чернова в групата Превключване на прозорци.
 3. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции.

  В Word 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Опции.
 4. В раздела Показване на съдържанието на документи поставете отметки в квадратчетата Чернови шрифт и Контейнери за рисунки под Разширени опции за работа с Word.
 5. В раздела Общи премахнете отметката в квадратчето Актуализирай автоматичните връзки при отваряне под Разширени опции за работа с Word. След това щракнете върху OK.

Стъпка 2: Отворете повредения документ

 1. Стартирайте Word.
 2. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Отвори.
 3. Щракнете върху повредения документ и след това щракнете върху Отвори.
Ако можете да отворите документа, затворете го и след това го отворете отново, като използвате метод 6, а след това поправете документа. в противен случай преминете към метод 2.

Метод 2: Вмъкнете документа като файл в нов документ

Стъпка 1: Създайте нов празен документ

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Създай.

  В Office 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Създай.
 2. Щракнете върху Празен документ, след което върху Създай.
Забележка Възможно е да се наложи прилагането на форматиране за последния раздел на документа.

Стъпка 2: Вмъкнете повредения документ в новия документ

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху Вмъкване на обект, след което върху Текст от файл.
 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на файл намерете повредения документ и щракнете върху него. След това натиснете Вмъкни.
Забележка Възможно е да се наложи прилагането на форматиране за последния раздел на документа.

Метод 3: Създайте връзка към повредения документ

Стъпка 1: Създайте празен документ

 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Създай.

  В Word 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Създай.
 2. Щракнете върху Празен документ, след което върху Създай.
 3. В новия документ въведете Това е тест.
 4. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Запиши.

  В Word 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Запиши.
 5. Въведете Спасителна връзка и след това щракнете върху Запиши.

Стъпка 2: Създайте връзка

 1. Изберете текста, който въведохте в стъпка 1c.
 2. В раздела Начало щракнете върху Копирай от групата Клипборд.
 3. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Създай.

  В Word 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Създай.
 4. Щракнете върху Празен документ, след което върху Създай.
 5. В раздела Начало щракнете върху стрелката върху бутона Постави в групата Клипборд, след което щракнете върху Специално поставяне.
 6. Щракнете върху Поставяне на връзка и върху Форматиран текст (RTF).
 7. Щракнете върху OK.

Стъпка 3: Променете връзката към повредения документ

 1. Щракнете с десния бутон върху свързания текст в документа, посочете Свързан обект в документ, след което щракнете върху Връзки.
 2. В диалоговия прозорец Връзки щракнете върху името на файла на свързания документ, след което натиснете Смяна на източника.
 3. В диалоговия прозорец Смяна на източника щракнете върху документа, който не можете да отворите, след което натиснете Отвори.
 4. Натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец Връзки.

  Забележка При наличие на някакви възстановими данни или текст ще се появи информация от повредения документ.
 5. Щракнете с десния бутон върху Свързан обект в документ, след което натиснете Връзки.
 6. В диалоговия прозорец Връзки натиснете Прекъсни връзката.
 7. Когато се появи следното съобщение, натиснете Да:
  Наистина ли желаете да прекъснете избраните връзки?

Метод 4: Използвайте конвертора "Възстановяване на текст от произволен файл"

Забележка Има ограничения за конвертора "Възстановяване на текст от произволен файл". Например форматирането на документа се губи. Освен това се губят графични изображения, полета, графични обекти и друго различно от текст съдържание. Въпреки това текст от полета, колонтитулите, бележките под линия и бележките в края се съхраняват като обикновен текст.
 1. В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Отвори.

  В Word 2010 щракнете върху Меню "Файл" и след това щракнете върху Отвори.
 2. В полето Файлове от тип щракнете върху Възстановяване на текст от произволен файл (*.*).
 3. Щракнете върху документа, от който трябва да възстановите текста.
 4. Щракнете върху Отвори.
След възстановяване на документа чрез конвертора "Възстановяване на текст от произволен файл" част от двоичните данни не се конвертират. Този текст е най-вече в началото и края на документа. Трябва да изтриете тези двоични данни, преди да запишете файла като документ на Word.
word2007 word12 wd2007 wd2k7 wd12 word12 wd2007 wd2k7 wd12 word2010 wd2010 word14
Свойства

ИД на статията: 918429 – Последен преглед: 04/26/2012 09:01:00 – Редакция: 6.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429
Обратна връзка