При опит за запис на документ в Word 2007 се появява следното съобщение за грешка: "Word cannot save this file because it is already open elsewhere" ("Word не може да запише този файл, защото той вече е отворен на друго място")

СИМПТОМИ
Документът не се запаметява, когато се опитате да го запаметите в Microsoft Office Word 2007. Освен това се извежда следното съобщение за грешка:
Word cannot save this file because it is already open elsewhere. ("Word не може да запише този файл, защото той вече е отворен на друго място.")
(път\именафайла)
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако е налице едно от изброените по-долу условия:
 • Документ със същото име на файл като документът, който се опитвате да запаметите, е отворен от друг потребител.

  Забележка Това може да се случи, когато записвате документ в споделена или мрежова папка.
 • Временен потребителски файл със същото име като документът, който се опитвате да запаметите, се намира на същото място.

  Забележка Ако документът не е затворен по правилен начин, съответстващият на този документ потребителски файл (временен файл, чието име започва с "~$") не може да бъде премахнат. Поради това потребителският файл остава на същото място. Например това може да се случи, ако Word 2007 неочаквано се затвори. Когато се опитвате да запаметите документ със същото име на файл като потребителския файл на същото място, се появява съобщението за грешка, споменато в раздела "Симптоми".
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, използвайте според вашата ситуация най-подходящия от описаните по-долу методи.

Метод 1: Изчакайте другият документ да бъде затворен от другия потребител

Ако друг документ, притежаващ същото име на файл, като документът, който се опитвате да запаметите, е отворен, изчакайте този документ да бъде затворен. Когато този документ бъде затворен, запаметете своя документ.

Забележка Промените в другия документ, извършени от другия потребител, ще бъдат загубени.

Метод 2: Променете името на файла или мястото, където да бъде записан документът

Ако искате да запишете документа на същото място, по време на записа променете името му. В случай, че не искате да променяте името на файла, запишете документа на друго място.

Забележка След като запаметите документа под различно име или на различно място, ще можете да използвате функцията Combine ("Комбиниране"), за да обедините извършените от няколко потребители промени в един документ.

За да използвате функцията Combine ("Комбиниране"), изпълнете следните стъпки:
 1. В раздела Review ("Преглед") в групата Compare ("Сравнение") щракнете върху Compare ("Сравни").
 2. Натиснете Combine ("Комбинирай").
За допълнителна информация относно функцията за комбиниране натиснете клавиша F1. След това потърсете в помощната информация на Word функцията "Combine" ("Комбиниране").

Метод 3: Изтрийте временните потребителски файлове

Забележка Преди да използвате този метод, е необходимо да се уверите, че всички документи в определена папка не са отворени в момента от други потребители.

За да изтриете потребителски файлове, оставащи в конкретна папка, следвайте описаните по-долу стъпки.

Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да извършите тези стъпки.
 1. Натиснете Start ("Старт"), изберете Search ("Търсене") и щракнете върху All files and folders ("Всички файлове и папки").
 2. В полето All or part of the file name ("Цялото или част от името на файла") въведете ~*.*.
 3. В полето Look in ("Търси в") натиснете Browse ("Преглед") и изберете папката, в която искате да запаметите документа.
 4. Натиснете Search ("Търсене").
 5. В менюто Edit ("Редактиране") изберете Select All ("Избери всички").
 6. В менюто File ("Файл") щракнете върху Delete ("Изтрий").
word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12
Свойства

ИД на статията: 918593 – Последен преглед: 11/27/2007 18:56:00 – Редакция: 1.3

Microsoft Office Word 2007

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbsavefile kbexpertisebeginner kbproductlink KB918593
Обратна връзка