В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Windows престава да се зарежда след инсталиране на по-ранна версия на операционната система Windows в конфигурация с две операционни системи на един компютър

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
След инсталиране на по-ранна версия на операционната система Windows на компютър с Microsoft Windows Vista или Windows 7 в конфигурация с две операционни системи е възможно да възникне един от следните проблеми:
 • Ако инсталирате по-ранна версия на операционната система Windows на компютър с Windows Vista или Windows 7, Windows Vista престава да се зарежда. В този случай се стартира само по-ранната версия на Windows.
 • Ако инсталирате допълнителен екземпляр на операционната система Microsoft Windows XP на компютър с вече инсталирани Windows XP и Windows Vista (конфигурация с две операционни системи), може да се появи следното съобщение за грешка:
  Disk read error has occurred. ("Възникна грешка при четене на диска.")
ПРИЧИНА
Тези проблеми възникват, защото по-ранните версии на операционната система Windows са несъвместими с новия метод на стартиране на Windows Vista. Windows Vista използва ново хранилище на базата данни за конфигурацията на зареждането (BCD). Хранилището съдържа меню за стартиране на инсталираните на компютъра операционни системи и цялата информация за тях. Затова файл Boot.ini от по-ранни версии на операционната система Windows не може да се използва за зареждане на Windows Vista.

В по-ранните версии на операционната система Windows, зареждащи се на компютър с базова входно-изходна система (BIOS), като например Windows XP, процесът на стартиране започва със системния BIOS. BIOS определя устройството за зареждане, след което зарежда първия физически сектор. Физическият сектор се нарича първи зареждащ сектор (MBR). MBR съдържа таблицата на дяловете и необходимия за зареждането код. Този код търси активния дял в таблицата с дялове и предава управлението на зареждащия сектор на активния дял. След това секторът за първоначално самозареждане на активния дял стартира програмата Ntldr. Програмата Ntldr анализира файла Boot.ini. Този файл се използва за преброяване на инсталираните операционни системи.

Когато Windows Vista или Windows 7 се зарежда на компютър с BIOS, последната първо зарежда MBR, след което и зареждащия сектор. Кодът за първоначално самозареждане обаче зарежда новата програма "Диспечер за зареждане на Windows" (Bootmgr). Програмата "Диспечер за зареждане на Windows" анализира файла с конфигурационни данни за зареждането, преброява инсталираните операционни системи и показва менюто за стартиране. Ако конфигурацията с две операционни системи, едната от които е Windows Vista или Windows 7, включва по-стара версия на операционната система Windows, програмата "Диспечер за зареждане на Windows" прехвърля управлението към програмата Ntldr за по-старата версия на Windows. Програмата "Диспечер за зареждане на Windows" прави това, когато изберете Windows Vista в менюто за стартиране.

При инсталиране на по-ранна версия на операционната система Windows на компютър с Windows Vista или Windows 7 инсталационната програма заменя всички данни в MBR, сектора за първоначално самозареждане и стартовите файлове. Затова по-ранната версия на операционната система Windows губи съвместимостта с Windows Vista.
РАЗРЕШЕНИЕ
За отстраняване на тези проблеми направете следното:

Забележка Командите в описаната по-долу процедура се изпълняват чрез командния ред. Ако подавате тези команди в Windows Vista, използвайте за целта команден ред с повишени потребителски права. За целта натиснете Start ("Старт"), Accessories ("Принадлежности"), след което с десния бутон щракнете върху прекия път на командния ред и изберете опцията Run as Administrator ("Изпълнявай в режим на администратор").
 1. Използвайте Bootsect.exe за възстановяване на MBR на Windows Vista и кода за първоначално самозареждане, който предава управлението на програмата "Диспечер за зареждане на Windows". За тази цел въведете следната команда в командния ред: Устройство:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  В тази команда "устройство" е делът, на който се намира инсталационният носител на Windows Vista.

  Забележка Папката за първоначално самозареждане за тази стъпка е на DVD устройството.
 2. Използвайте Bcdedit.exe за ръчно създаване на запис в BCD Boot.ini файла за по-ранната версия на операционната система Windows. За тази цел въведете описаните по-долу команди в командния ред.

  Забележка В тези команди "устройство" е устройството, на което е инсталирана Windows Vista.
  • Устройство:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "описание на по-ранната версия на Windows"

   Забележка В тази команда "описание на по-ранната версия на Windows" може да представлява произволен текст. Например "описание на по-ранната версия на Windows" може да е "Windows XP” или “Windows Server 2003".
  • Устройство:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Забележка В тази команда x: е буквата на устройството, отговарящо на активния дял.
  • Устройство:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Устройство:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Рестартирайте компютъра.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За стартиране на базирани на Microsoft Windows NT версии на операционната система Windows се необходими следните файлове:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Забележка Трябва да използвате този файл, когато инсталирате версиите на Windows за източноазиатските езици.
 • NTDetect.com
В Windows XP тези файлове се намират на системния дял, маркиран като "active" ("активен"). По подразбиране в Windows XP тези файлове са скрити системни файлове. Потребителите могат да заменят тези файлове с помощта на Recovery Console (конзолата за възстановяване) или да стартират операционната система чрез диска за зареждане на Windows NT. Windows Vista не използва тези три файла. Тя се стартира с помощта на скрития системен файл Bootmgr и други задължителни файлове, намиращи се в директорията \Boot.

Създаване на конфигурация с няколко операционни системи, една от които е Windows Vista

За да създадете работеща конфигурация от няколко операционни системи на един компютър, инсталирайте първо най-старата версия на Windows. След това инсталирайте по-новите версии по реда на издаването им. Всяка нова версия на Windows запазва обратната съвместимост за стартиране на предишните версии на Windows.

За създаване на конфигурация от операционни системи, включваща Windows Vista, е необходимо да имате минимум един дял за всяка от по-ранните версии на Windows, които инсталирате. Следвайте тези общи принципи:
 • Създайте минимум два дяла. Отделете един дял за инсталацията на Windows Vista.

  Забележка Ако делът за Windows Vista е вече форматиран, уверете се, че форматирането е извършено с помощта на файловата система NTFS. Препоръчва се да използвате един от следните методи:
  • Създаване на втори неформатиран дял.
  • Не създавайте втори дял и оставете пространството на диска като празно пространство. Вместо това създайте втория дял по време на инсталирането на Windows Vista.
 • Ако на компютъра няма инсталирани операционни системи, първо инсталирайте най-старата от желаните версии на Windows.

  Забележка Инсталирайте Windows XP преди Windows Server 2003.
 • Стартирайте инсталационната програма на Windows Vista. Инсталирайте Windows Vista в свободното пространство или на съществуващия дял. Можете да стартирате тази инсталационна програма в по-ранната версия на Windows или да включите компютъра, когато дискът на Windows Vista е в CD или DVD устройството.
Когато инсталационната програма на Windows Vista приключи работата си, ще имате правилно конфигурирана среда с няколко операционни системи, включваща Windows Vista и по-ранни версии на Windows. Появяващото се меню за стартиране на Bootmgr прилича на следното меню:
Microsoft Windows – по-ранни версии на операционната система Windows

Премахване на Windows Vista от конфигурация с две операционни системи

Ако искате да премахнете Windows Vista от конфигурация с две операционни системи, едната от които е по-ранна версия на Windows, изпълнете тези стъпки.

Забележка Можете да изпълните тези стъпки в по-ранната версия на Windows или в Windows Vista. Ако ги изпълнявате в Windows Vista, стартирайте командите от команден ред с повишени потребителски права. За целта натиснете Start ("Старт"), Accessories ("Принадлежности"), след което с десния бутон щракнете върху прекия път на командния ред и изберете опцията Run as Administrator ("Изпълнявай в режим на администратор").
 1. Използвайте Bootsect.exe за възстановяване на програмата Ntldr. За целта въведете следната команда: Устройство:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Забележка В тази команда "устройство" е устройството, на което се намира Windows Vista.

  След рестартиране на компютъра не се зарежда програмата Windows Boot Manager. Вместо това се стартират Netldr.exe и Boot.ini.
 2. Изтрийте или отстранете дела, на който е инсталирана Windows Vista.

  Важно Изтриването на дела, на който е инсталирана Windows Vista, може да се извърши само ако той е неактивен дял на системата. Нека разгледаме следния примерен сценарий:
  • Windows Vista е инсталирана на устройство C. Устройството C представлява активният дял и е дял 1.
  • Windows XP е инсталирана на устройство D. Устройството D представлява неактивният дял и е дял 2.
  При този сценарий можете да използвате командата bootsect, но е невъзможно да изтриете дела, на който е инсталирана Windows Vista. Ако изтриете този дял, компютърът ще попадне в състояние, при което е невъзможно зареждането на операционна система, тъй като файловете за стартиране на Windows XP ще бъдат изтрити.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
314079 Използване на системните файлове за създаване на диск за зареждане за защита срещу невъзможност за стартиране на Windows XP
911080 При използване на програмата Winnt32.exe за преинсталиране на Windows XP на компютър, на който са инсталирани както Windows XP, така и Windows Vista, се появява съобщение за грешка "Възникна грешка при четене на диска". (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация относно конфигурационните данни за зареждането (BCD) посетете следния уеб сайт на Microsoft:За повече информация относно разширяемия интерфейс за фърмуер (EFI) в Windows Vista посетете следния уеб сайт на Microsoft Developer Network (MSDN):
dual boot multiple boot OS
Свойства

ИД на статията: 919529 – Последен преглед: 07/18/2011 22:08:00 – Редакция: 9.2

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Обратна връзка