В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Проблеми, които могат да възникнат при използване на бета версия на Windows Internet Explorer 7

СИМПТОМИ
Възможно е да изпитате някой от следните симптоми:
 • При опит за инсталиране на Windows Internet Explorer 7 е възможно да получите съобщение за грешка, подобно на следното:
  Internet Explorer 7 could not be installed. ("Опитът за инсталиране на Internet Explorer 7 завърши неуспешно.") You must restart your system to confirm that any changes to your system are undone. ("Необходимо е да рестартирате системата, за да се уверите, че всички промени в нея са отменени.") After restarting, follow the "Internet Explorer Troubleshooting" shortcut on your desktop to get more information. ("След рестартирането използвайте прекия път към "Internet Explorer Troubleshooting" ("Отстраняване на неизправности с Internet Explorer") на работния плот, за да получите допълнителна информация.")
  При разглеждане на файла Setupapi.log можете да забележите запис, подобен на следния:
  #E008 Setting registry value Registry_Key #E033 Error 5: Access is denied. ("Достъпът е отказан.")
 • Появява се следното съобщение за грешка:
  iesetup.exe is not a valid win32 application. ("iesetup.exe не е валидно win32 приложение.")
 • След инсталиране на Internet Explorer 7 и рестартиране на компютъра може да се появи следното съобщение за грешка:
  motiveSB.EXE Entry point not found. getprocessimagefilenameW could not be located in the dynamic link library PSAPI.dll. ("Входната точка motiveSB.EXE Entry не беше намерена. Търсенето на getprocessimagefilenameW в библиотеката за динамично свързване PSAPI.dll завърши неуспешно.")
 • При разглеждането на лентата с инструменти не можете да откриете командата E-mail ("Изпращане по ел. поща"). Освен това не можете да добавите командата E-mail ("Изпращане по ел. поща") към лентата с инструменти.
 • Internet Explorer 7 се затваря моментално и не се появява съобщение за грешка.
 • При опит за отваряне на Internet Explorer 7 получавате следното съобщение за грешка:
  The Procedure Entry Point InternetGetSecurityInfoByURLw could not be located in the dynamic link library WININET.DLL. ("Процедурната входна точка InternetGetSecurityInfoByURLw не може да бъде открита в библиотеката за динамично свързване WININET.DLL.")
 • При опит за отваряне на Internet Explorer 7 получавате следното съобщение за грешка:
  Internet Explorer has encountered a problem with an add on and needs to close. ("Internet Explorer се натъкна на проблем със софтуерна добавка и трябва да се затвори.")
 • При опит за посещение на FTP сайт получавате следното съобщение за грешка:
  Internet Explorer cannot display the webpage. ("Internet Explorer не може да покаже уеб страницата.")
 • След щракване върху връзка или уеб адрес в Microsoft Outlook Express или в Microsoft Office Outlook Internet Explorer 7 не отваря съответната уеб страница.
ПРИЧИНА
Тези проблеми могат да възникнат при използване на бета версия на Windows Internet Explorer 7.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите тези проблеми, надградете браузъра до следващата версия на Windows Internet Explorer 7. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:
IE 7 IE7
Свойства

ИД на статията: 920082 – Последен преглед: 11/21/2007 01:49:00 – Редакция: 3.1

Windows Internet Explorer 7

 • kbtshoot kbprb KB920082
Обратна връзка
t=">