В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Отстраняване на проблеми, които възникват при стартиране или използване на Word 2010, 2007 или 2003

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.


Тази статия е обединение на следните публикувани в миналото статии: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 и 319157
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия се описва отстраняването на проблеми, които възникват, когато стартирате или използвате Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 или Microsoft Word 2002. Описаните методи могат да ви помогнат да определите причината за проблема с Word, когато не успеете да направите това с друг метод.

Преди да изпробвате тези стъпки, ние препоръчваме да посетите центъра за продуктови решения на Microsoft Word, за да определите дали има информация, която се отнася по-конкретно за вашия проблем:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Забележка За да намерите статии за конкретни проблеми, с които се сблъсквате, извършете търсене в базата знания на Microsoft. За целта посетете следния сайт на Microsoft:
ACW

Активна помощ за отстраняване на проблеми, които възникват при стартирането или използването на Word

Предлага се "Активна помощ", която да ви помогне в отстраняване на проблеми, които възникват при стартирането или използването на Word. "Активната помощ" може автоматично да изпълнява следните стъпки.

Действията, изпълнявани от "Активната помощ", не могат да бъдат отменени след завършване на действието й. За да отмените действия, извършени от тази "Активна помощ", стартирайте "Активна помощ" отново. На страницата с приветствие щракнете върху Undo this Guided Help ("Отмяна на тази "Активна помощ"") и следвайте инструкциите.
За допълнителна информация относно активната помощ щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
915092 Описание на активната помощ за статиите от базата знания на Microsoft

Изисквания за инсталиране и използване на "Активна помощ"

 • Необходимо е да сте влезли в Windows на компютъра с акаунт на администратор, за да инсталирате и използвате активната помощ.
 • Компютърът трябва да работи с англоезична версия на Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition или Windows XP Tablet PC Edition, за да инсталирате и използвате активната помощ.
 • Трябва да имате инсталиран Word 2002 или по-нова версия на Word, за да използвате тази активна помощ.
 • Трябва да излезете от Word и Microsoft Outlook, за да използвате тази активна помощ.
Първо е необходимо да изтеглите "Активната помощ". За да я стартирате, щракнете върху следната връзка. Изтегляне на активната помощРешете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника на Fix it.


Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Стъпки за ръчно отстраняване на проблеми, които възникват при стартирането или използването на Word

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

Изтриване на ключа Word Data от системния регистър

Голяма част от често използваните опции в Word се съхраняват в ключа Word Data от системния регистър. Често използвана стъпка за отстраняване на неизправности е изтриването на ключа Word Data от системния регистър. При следващото стартиране на Word, Word създава отново ключа Word Data от системния регистър, като използва настройките по подразбиране.

За да прегледате тези опции в Word 2002 или Word 2003, щракнете върху Опции в менюто Инструменти.

За да прегледате тези опции в Word 2007, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции за Word.

Забележка Когато изтриете ключа Word Data от системния регистър, Word нулира няколко опции до техните стойности по подразбиране. Една такава опция е списъкът "Последно използвани файлове" в менюто Файл. Освен това Word нулира много настройки, които персонализирате в диалоговия прозорец Опции.

За да изтриете ключа Word Data от системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ на системния регистър според използваната от вас версия на Word:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Щракнете върху Данни и след това върху Експортиране в менюто Файл.
 5. Дайте име на файла Wddata.reg и след това го запишете на работния плот.
 6. Щракнете върху Delete (Изтрий) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху Yes (Да).
 7. Затворете редактора на системния регистър.
 8. Стартирайте Word.
Ако Word се стартира и работи, както трябва, значи сте решили проблема. Проблемът е бил в повреден ключ Word Data от системния регистър. Може да се наложи да промените някои настройки, за да възстановите предпочитаните от вас опции в Word.

Ако проблемът не е решен, възстановете първоначалния ключ Word Data от системния регистър. След това вижте в темата "Изтриване на ключа Word Options от системния регистър".

За да възстановите първоначалния ключ Word Data от системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете двукратно върху иконата на Wddata.reg, която се намира на работния плот.
 3. Щракнете върху Да и след това върху OK.

Изтриване на ключа Word Options от системния регистър

Ключът Word Options от системния регистър съхранява тези опции, които можете да зададете в Word, като променяте опциите на менютата. Настройките са разделени в настройки по подразбиране и настройки по избор.

Настройките по подразбиране са създадени по време на инсталирането. Можете да промените настройките по подразбиране, като промените опциите в Word. Настройките по избор не са създадени по време на инсталирането.


За да изтриете ключа Word Options от системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ на системния регистър според използваната от вас версия на Word:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Щракнете върху Опции и след това върху Експортиране в менюто Файл.
 5. Дайте име на файла Wdoptn.reg и след това го запишете на работния плот.
 6. Щракнете върху Delete (Изтрий) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху Yes (Да).
 7. Затворете редактора на системния регистър.
 8. Стартирайте Word.
Ако Word се стартира и работи, както трябва, значи сте решили проблема. Проблемът е бил в повреден ключ Word Options от системния регистър. Може да се наложи да промените някои настройки, за да възстановите предпочитаните от вас опции в Word.

Ако проблемът не е решен, възстановете първоначалния ключ Word Options от системния регистър. След това вж. темата "Преименуване на файла на глобалния шаблон Normal.dot или Normal.dotm".

За да възстановите първоначалния ключ Word Options от системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете двукратно върху иконата на Wdoptn.reg, която се намира на работния плот.
 3. Щракнете върху Да и след това върху OK.

Преименуване на файла на глобалния шаблон Normal.dot или Normal.dotm

Можете да попречите на форматирането, автотекста и макросите, съхранени във файла на глобалния шаблон, да оказват влияние върху поведението на Word и на отваряните от вас документи. За целта преименувайте файла на глобалния шаблон. Когато стартирате отново Word по обичайния начин, Word създава нов файл на глобалния шаблон.

Важно След преименуване на файла на глобалния шаблон някои опции се нулират до техните настройки по подразбиране. Към нулираните опции спадат стиловете по избор, лентите с инструменти по избор, макросите и записите, направени с "Автотекст". Затова настоятелно се препоръчва да не изтривате файла на глобалния шаблон.

Възможно е при някои ситуации да бъде създаден повече от един файл на глобалния шаблон. Следват примери за такива ситуации:
 • На един и същ компютър се изпълняват няколко версии на Word.
 • На един и същ компютър съществуват няколко инсталации на работни станции.
В тези ситуации трябва да се уверите, че сте преименували правилното копие на файла на глобалния шаблон.

За да преименувате файла на глобалния шаблон, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 3. Въведете следната команда според изпълняваната версия на Word, след което натиснете ENTER:
  • Word 2002 и Word 2003:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista или Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 и Word 2010:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista или Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Въведете exit и натиснете ENTER.
 5. Стартирайте Word.
Ако Word се стартира, както трябва, значи сте решили проблема. В този случай проблемът е в повреден файл на глобалния шаблон. Може да се наложи да промените някои настройки, за да възстановите предпочитаните от вас опции.

Възможно е преименуваният от вас файл на глобалния шаблон да съдържа персонализации, които да не могат да бъдат възстановени лесно. Към тези персонализации могат да включват стилове, макроси и записи, направени с "Автотекст". В този случай е възможно да успеете да копирате персонализациите от стария файл на глобалния шаблон в новия файл на глобалния шаблон, като използвате "Организатор".

За повече информация как да използвате "Организатор" за преименуване на макроси, щракнете върху Помощ за Microsoft Word в менюто Помощ, въведете преименуване на макроси в полето Търсене на и след това щракнете върху Търсене, за да прегледате темата.

Ако проблемът не е решен, възстановете файла на първоначалния глобален шаблон и след това вж. темата "Забраняване на добавките в папката Startup (Стартиране)".

За да възстановете файла на първоначалния глобален шаблон, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 3. Въведете следната команда според изпълняваната версия на Word, след което натиснете ENTER:
  • Word 2002 и Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Въведете exit и натиснете ENTER.
 5. Стартирайте Word.


Забраняване на добавките в папката Startup (Стартиране)

Когато стартирате Word, Word автоматично зарежда шаблоните и добавките, които се намират в папката Startup (Стартиране). Възможно е проблемите в Word да са в резултат от конфликти или проблеми с добавка. За да определите дали даден елемент в папка Startup (Стартиране) предизвиква проблем, временно забранете настройката, която сочи към тези добавки.

За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Използвайте една от следните процедури според използваната от вас версия на Word:
  • Word 2002:
   Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\ и след това щракнете върху OK.
  • Word 2003:
   Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\ и след това щракнете върху OK.
  • Word 2007:
   Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\ и след това щракнете върху OK.
  • Word 2010:
   Щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\ и след това щракнете върху OK.
 3. Щракнете с десния бутон върху един от файловете в папката и след това щракнете върху Преименувай.
 4. След името на файла въведете .old и след това натиснете клавиша ENTER.

  Важно Запомнете първоначалното име на файла. По-късно може да се наложи да преименувате файла, като използвате първоначалното му име.
 5. Стартирайте Word.
 6. Ако повече не можете да възпроизведете проблема, значи сте намерили конкретната добавка, която предизвиква проблема. Ако трябва да имате функциите, предоставяни от добавката, обърнете се към доставчика на добавката за актуализация.

  Ако проблемът не е решен, възстановете първоначалното име на добавката и след това повторете всички стъпки от 3 до 5 за всеки файл в папката Startup (Стартиране).
 7. Ако все още можете да възпроизведете проблема, щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете %профил_на_потребителя%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (в Windows XP) или въведете %профил_на_потребителя%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (в Windows Vista или Windows 7), а след това щракнете върху OK.
 8. Повторете стъпките от 3 до 5 за всеки файл в папката Startup (Стартиране).
Ако проблемът не е решен след забраняването на добавките от папката Startup (Стартиране), вж. темата "Изтриване на ключа от системния регистър за COM добавките".

Изтриване на ключовете от системния регистър за COM добавките

COM добавките може да са инсталирани в произволно местоположение. Програмите, които взаимодействат с Word, инсталират COM добавки. Изтрийте ключовете от системния регистър за COM добавките и след това рестартирайте Word.

За да изтриете ключовете от системния регистър за COM добавките, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ на системния регистър според използваната от вас версия на Word:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Щракнете върху Addins (Добавки) и след това върху Export (Експортиране) в менюто File (Файл).
 5. Дайте име на файла WdaddinHKCU.reg и след това го запишете на работния плот.
 6. Щракнете върху Изтрий в менюто Редактиране и след това щракнете върху Да
 7. Намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Щракнете върху Addins (Добавки) и след това върху Export (Експортиране) в менюто File (Файл).
 9. Дайте име на файла WdaddinHKLM.reg и след това го запишете на работния плот.
 10. В менюто Редактиране щракнете върху Изтрий и след това върху Да.
 11. Затворете редактора на системния регистър.
 12. Стартирайте Word.
Ако проблемът е решен, значи сте открили, че причината за проблема е COM добавка. Като следваща стъпка трябва да определите коя COM добавка е причина за проблема.

Определяне коя коя COM добавка е причина за проблема

За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете двукратно върху иконата на Wdaddin.reg, която се намира на работния плот.
 3. Щракнете върху Да и след това върху OK.
 4. Ако използвате Word 2007, преминете към стъпка 5.

  Ако използвате Word 2002 или Word 2003, изпълнете следните стъпки:
  1. Стартирайте Word и след това щракнете върху Персонализиране в менюто Инструменти.
  2. В диалоговия прозорец Персонализиране щракнете върху Команди.
  3. В списъка Категории щракнете върху Инструменти.
  4. В списъка Команди щракнете върху COM добавки и след това плъзнете командата към една от лентите с инструменти. Затворете диалоговия прозорец Персонализиране.
 5. Използвайте една от следните процедури според използваната от вас версия на Word:

  Word 2002 и Word 2003:
  1. Щракнете върху COM добавки на лентата с инструменти. Добавихте я към лентата с инструменти в стъпка 4.
  2. Ако добавката се вижда в списъка в диалоговия прозорец COM добавки, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка за добавката. Ако в списъка има повече от една добавка, изчиствайте отметките за добавките една по една. Тази процедура помага да се определи коя добавка е причина за проблема.
  3. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец COM добавки.
  4. В менюто Файл щракнете върху Изход.
  Word 2007:
  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции за Word.
  2. Щракнете върху Добавки.
  3. Под списъка Управление щракнете върху COM добавки и след това върху Почни.
  4. Ако добавката се вижда в списъка в диалоговия прозорец COM добавки, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка за добавката. Ако в списъка има повече от една добавка, изчиствайте отметките за добавките една по една. Тази процедура помага да се определи коя добавка е причина за проблема.
  5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец COM добавки.
  6. Щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Излизане от Word.
  Word 2010:
  1. Щракнете върху Файл и след това върху Опции.
  2. Щракнете върху Добавки.
  3. Под списъка Управление щракнете върху COM добавки и след това върху Почни.
  4. Ако добавката се вижда в списъка в диалоговия прозорец COM добавки, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка за добавката. Ако в списъка има повече от една добавка, изчиствайте отметките за добавките една по една. Тази процедура помага да се определи коя добавка е причина за проблема.
  5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец COM добавки.
  6. Щракнете върху Файл и след това върху Изход.
 6. Стартирайте Word.
 7. Ако проблемът е решен при стартирането на Word, значи сте открили, че коя COM добавка е причината за проблема. Ако трябва да имате функциите, предоставяни от добавката, трябва да разберете коя добавка включва тези функции, така че да можете да се свържете с доставчика за актуализация.

  Ако проблемът не е решен при стартирането на Word, повторете стъпки 5 и 6 за всяка COM добавка в списъка. Повторете тази процедура за всяка добавка, докато не определите коя добавка е причина за проблема.
 8. За да възстановите COM добавките, повторете стъпка 5, но щракнете, за да отметнете квадратчето за всяка COM добавка, която искате да възстановите.

Опции за поддръжка на Microsoft

Ако не можете да решите този проблем, се предлагат няколко опции за поддръжка, които могат да ви бъдат от помощ. Използвайте онлайн поддръжката на Microsoft, за да извършите търсене в базата знания на Microsoft и други технически ресурси за бързи и точни отговори. Можете също така да персонализирате сайта, за да управлявате търсенето си. За да започнете търсене, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
WD2007 Word2007 wd2003 wd2002 2007 2003 2002 WD2010 Word2010 2010 fixit fix it fixme
Свойства

ИД на статията: 921541 – Последен преглед: 12/28/2011 16:02:00 – Редакция: 6.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbacwsurvey kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541
Обратна връзка
l>>