Как да се дезактивира или деинсталира пилотната версия на Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications за Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази статия се отнася за версията на Microsoft Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications за Windows XP, разпространена по време на пилотната програма. Тази версия например е включена в предварителната версия, придружаваща лицензионните условия за софтуер от Microsoft. За да деинсталирате безопасно и лесно пилотната версия, трябва да инсталирате версията от основното издание на WGA Notifications. Ако не инсталирате тази версия, може да изпълните стъпките в тази статия, за да дезактивирате или деинсталирате пилотната версия.

Важно Тези инструкции не са тествани във версията от основното издание на WGA Notifications. Затова тези инструкции не се поддържат. След известно време Microsoft ще предложи версията от основното издание на WGA Notifications на потребителите, които деинсталират пилотната версия. Тези потребители ще получат версията от основното издание чрез услугата за автоматични актуализации на Microsoft. WGA Notifications е част от програмата Windows Genuine Advantage.

За допълнителна информация как да получите най-новата версия на WGA Notifications щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
905474 Описание на приложението Windows Genuine Advantage Notifications


Когато използвате версия на Windows, която не е оригинална, получавате съобщение при влизане, че най-вероятно копието на Windows не е оригинално. След това ви насочват към уеб сайта на WGA за повече информация. Ако не искате да получите оригинално копие на Windows, периодично се показват съобщения, които ви уведомяват, че най-вероятно копието на Windows не е оригинално

Забележка Ако имате оригинално копие на Windows и искате да използвате WGA Notifications, може да получите съобщение да актуализирате Windows XP.

Независимо от дали копието е оригинално, или не, достъпът на потребителите до важни актуализации не е забранен. Обаче потребителите, които не са проверили успешно своите копия на Windows XP, не могат да инсталират други актуализации, като например за Windows Internet Explorer и Windows Defender, и няма да имат достъп до файлове за изтегляне, запазени само за потребители с оригинален Windows.
Допълнителна информация
Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

Забраняване на WGA Notifications

За да забраним WGA Notifications вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да забраните WGA Notifications сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Нека реша проблема сам

 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Уверете се, че версията на WGA Notifications, която е на компютъра, е пилотна. Форматът на версия за пилотната версия е 1.5.0532.x. В този случай може да деинсталирате само версии 527-532. Може например да деинсталирате версиите в диапазона от 1.5.0527.0 до 1.5.0532.2. За да намерите версията на WGA Notifications, следвайте тези стъпки.
  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
  2. Щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми, щракнете върху Windows XP – софтуер, Windows Genuine Advantage Notifications и след това върху Щракнете тук за информация за поддръжка.
  3. В диалоговия прозорец Информация за поддръжка проверете номера на версията и след това щракнете върху Затвори.
 3. Преименувайте следните файлове, като промените разширението им на .old:
  • Преименувайте %Windir%\system32\WgaLogon.dll на %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Преименувайте %Windir%\system32\WgaTray.exe на %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Рестартирайте компютъра.

Ръчно деинсталиране на WGA Notifications

 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Уверете се, че версията на WGA Notifications, която е на компютъра, е пилотна. Форматът на версия за пилотната версия е 1.5.0532.x. В този случай може да деинсталирате само версии 527-532. Може например да деинсталирате версиите в диапазона от 1.5.0527.0 до 1.5.0532.2. За да намерите версията на WGA Notifications, следвайте тези стъпки:
  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
  2. Щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми, щракнете върху Windows XP – софтуер, Windows Genuine Advantage Notifications и след това върху Щракнете тук за информация за поддръжка.

   Забележка Ако Windows Genuine Advantage Notifications не се покаже, значи е инсталирана издадената версия. Не може да деинсталирате издадената версия на WGA Notifications.
  3. В диалоговия прозорец Информация за поддръжка проверете номера на версията и след това щракнете върху Затвори.
 3. Преименувайте следните файлове, като промените разширението им на .old:
  • Преименувайте %Windir%\system32\WgaLogon.dll на %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Преименувайте %Windir%\system32\WgaTray.exe на %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Рестартирайте компютъра.
 5. Отмени регистрацията на LegitCheckControl.dll с помощта наRegsvr32. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
  2. В командна среда въведете следното, след което натиснете клавиша ENTER:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. Рестартирайте компютъра.
 7. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 8. В командна среда изтрийте следните файлове, като напишете командата Del. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. В командна среда въведете regedit.
 10. Намерете и след това щракнете с десния бутон върху следните подключове в системния регистър. Щракнете върху Изтрий, след като намерите всеки подключ.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
За повече информация относно WGA Notifications посетете следния уеб сайт на Microsoft:
fixit fix it
Свойства

ИД на статията: 921914 – Последен преглед: 07/15/2014 12:52:00 – Редакция: 5.0

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbresolve kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme KB921914
Обратна връзка