В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При опит да отворите в PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 или PowerPoint 2003 файл от тип, блокиран от настройките в правилата на системния регистър, се появява съобщение за грешка

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

СИМПТОМИ
При опитът за отваряне на презентация, която е записана във формат на Microsoft PowerPoint, презентацията не се отваря. Освен това получавате следното съобщение за грешка:
Вие опитвате да отворите файлов тип, който е блокиран от вашата настройка на правилата на системния регистър.
Ако получите подобно съобщение за грешка и при опит за записване на файл, вижте следната статия от Базата знания на Microsoft:
945799 При опит за запис на файл в PowerPoint 2007 или PowerPoint 2003 се появява следното съобщение за грешка: "Вие опитвате да запишете файлов тип, който е блокиран от вашата настройка на правилата на системния регистър"
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако администратор е ограничил типовете презентации, които можете да отворите в Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 или Microsoft Office PowerPoint 2003. За да направи това, администраторът може да зададе ключ в системния регистър, за да ограничи тази функционалност.

За PowerPoint 2010 ключът от системния регистър може да бъде зададен в "Административни шаблони за 2010 Office System". За повече информация вж. подраздела "PowerPoint 2010" в раздела "Допълнителна информация".

За PowerPoint 2007 ключът от системния регистър може да бъде зададен в "Административни шаблони за 2007 Office System". За повече информация вж. подраздела "PowerPoint 2007" в раздела "Допълнителна информация".

За PowerPoint 2003 актуализация 933669 позволява на администратора да блокира възможността за записване или отваряне на файлове в PowerPoint 2003. За повече информация вж. подраздела "PowerPoint 2003" в раздела "Допълнителна информация".
РАЗРЕШЕНИЕ
Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да отворите файлове, блокирани от системния регистър, можете да деактивирате ограничението за отваряне на файлове, блокирани от настройките в системния регистър за PowerPoint. За да направите това, разгънете секцията, съответна на версията на PowerPoint, която използвате.

Powerpoint 2010

Щракнете тук, за да видите или скриете подробната информация

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Щракнете тук, за да видите или скриете подробната информация Забележка Можете също да се свържете със системния администратор, за да промени настройките на системния регистър, като промени правилата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ограничаване на файлове в Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Щракнете тук, за да видите или скриете подробната информация
> ef="" ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-es-mx">México - Español
Tunisie - Français
中国 - 简体中文
Dominican Republic - Español
Nederland - Nederlands
Türkiye - Türkçe
台灣 - 繁體中文
Ecuador - Español
New Zealand - English
United Kingdom - English
日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States - English
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español