В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При опит да отворите в Excel 2010, Excel 2007 или Excel 2003 файл от тип, блокиран от настройките в правилата на системния регистър, получавате съобщение за грешка

СИМПТОМИ
Опитът за отваряне на файл, който е записан във формат на Microsoft Excel, завършва неуспешно. Освен това получавате следното съобщение за грешка:
Вие опитвате да отворите файлов тип, който е блокиран от вашата настройка на правилата на системния регистър.

Вие опитвате да отворите файлов тип <<файлов тип>>, който е блокиран от настройките за блокиране на файлове в центъра за сигурност.
Ако получите подобно съобщение за грешка и при опит за записване на файл, вижте следната статия от Базата знания на Microsoft:
945797 При опит да запишете в Excel 2007 или Excel 2003 файл от тип, блокиран от настройките в правилата на системния регистър, получавате съобщение за грешка
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне, ако администратор е ограничил типовете документи, които можете да отворите в Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 или Microsoft Office Excel 2003. За да направи това, администраторът може да зададе ключ в системния регистър, за да ограничи тази функционалност.

В Excel 2010 по подразбиране са блокирани следните типове файлове:
 • Работни книги на Excel 4
 • Работни листове на Excel 4
 • Работни листове на Excel 3
 • Работни листове на Excel 2
 • Листове с макроси и файлове на добавки в Excel 4
 • Листове с макроси и файлове на добавки в Excel 3
 • Листове с макроси и файлове на добавки в Excel 2
За Excel 2010 ключът от системния регистър може да бъде зададен в "Административни шаблони за 2010 Office System". За повече информация вж. подраздела "Excel 2010" в раздела "Допълнителна информация".

За Excel 2007 ключът от системния регистър може да бъде зададен в "Административни шаблони за 2007 Office System". За повече информация вж. подраздела "Excel 2007" в раздела "Допълнителна информация".

За Excel 2003 актуализация 933666 позволява на администратора да блокира възможността за записване или отваряне на файлове в Excel 2003. За повече информация вж. подраздела "Excel 2003" в раздела "Допълнителна информация".

В Microsoft Office 2003 Service Pack 3 по подразбиране се блокират следните файлове:
 • Диаграми на Microsoft Excel 4.0 (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
938810 Информация за определени файлови формати, блокирани след инсталирането на Office 2003 Service Pack 3
РАЗРЕШЕНИЕ
За да отстраните този проблем, изпълнете някое от следните действия:
 • В Excel 2010 ограничението за отваряне на файла може да се премахне, като се изпълнят стъпките по-долу.
  1. Щракнете върху раздела Файл.
  2. Под Помощ щракнете върху Опции.
  3. Щракнете върху Център за сигурност и след това върху Настройки на центъра за сигурност.
  4. В центъра за сигурност щракнете върху Настройки за блокиране на файлове.
  5. За да позволите отварянето на блокиран файл, изчистете отметката от квадратчето за този тип файл.
  6. Щракнете двукратно върху OK.
  В допълнение към тези стъпки можете да игнорирате настройките за правила в системния регистър, като преместите файла в надеждно местоположение.
 • В Excel 2007, ако се доверявате на файла, който искате да отворите, можете да игнорирате настройките за правила в системния регистър, като преместите файла в надеждно местоположение.

  За повече информация относно създаването, премахването или промяната на надеждно местоположение за файлове посетете следния сайт на Microsoft:
 • В Excel 2003 не съществуват надеждни местоположения. Можете да създадете местоположение, освободено от ограничения, за да игнорирате настройките за правила в системния регистър. За да създадете местоположение, освободено от ограничения, изпълнете следните стъпки:
  1. Излезте от Excel 2003.
  2. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
  3. Намерете един от следните подключове в системния регистър и щракнете върху него, за да го изберете:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Посочете New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху Key (Ключ)
  5. Въведете OICEExemptions за името на ключа.
  6. Посочете New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху String Value (Стойност на низа).
  7. Въведете име на низа и след това натиснете ENTER. Въведете например ExemptDirectory.
  8. Щракнете върху въведеното в стъпка 7 от вас име на низ и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
  9. В полето Value data (Данни за стойността) въведете пътя на директорията, която съдържа файла, и след това щракнете върху OK.

   Забележка Трябва да създадете папката. Подпапките не се освобождават автоматично. За други папки, които желаете да освободите от ограничения, повторете стъпки 6-9.
  10. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.
 • Обърнете се към системния администратор, за да промени настройката за групови правила.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Excel 2010

За да ограничи типовете файлове, които можете да отваряте или записвате в Excel 2010, администраторът може да използва административните шаблони за 2010 Office System, за да конфигурира системния регистър на компютъра клиент. Забележки

Excel 2007

За да ограничи типовете файлове, които можете да отваряте в Excel 2007, администраторът може да използва административните шаблони за 2007 Office System, за да конфигурира системния регистър на компютъра клиент.

В следващата таблица се съдържат DWORD имената, които администраторът може да добави към системния регистър, за да ограничи определени типове файлове, като използва подключа FileOpenBlock. Освен това в таблицата са изредени съответните типове файлове, които се ограничават.
DWORD имеТипове файлове, които се ограничават
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Забележки

Excel 2003

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


Администратор може да ограничи типовете файлове, които можете да отворите в Excel 2003. При първоначалното издаване на Microsoft Office 2003 тази възможност не съществуваше. За ограничаване на типовете файлове, които могат да бъдат отваряни в Excel 2003, инсталирайте актуализация на защитата 933666.

За допълнителна информация относно актуализация на защитата 933666 щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
933666 Описание на актуализацията за Excel 2003: 8 май 2007 г.

За да ограничи типовете файлове, които можете да отваряте в Excel 2003, администраторът може да използва един от следните методи:
 • Използване на административните шаблони за Office 2003 за конфигуриране на системния регистър на компютъра клиент.
 • Промяна на системния регистър чрез добавяне на настройка на ключ от системния регистър на компютъра клиент. За изтегляне на административните шаблони за Office 2003 Service Pack 3 (ADM), OPA и актуализация на обясненията посетете следния уеб сайт на Microsoft:
В следващата таблица се съдържат DWORD имената, които администраторът може да добави към системния регистър, за да ограничи определени типове файлове, като използва подключа FileOpenBlock. Освен това в таблицата са изредени съответните типове файлове, които се ограничават.
DWORD имеТипове файлове, които се ограничават
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
КонверториВсички файлови формати, налични с помощта на текстов конвертор (включително пакета за съвместимост на Office)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesФайлове на диаграми на Microsoft Excel 4.0 (.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesФайлове на DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (Office 2003 SP3)
За да разрешите настройките на подключа FileOpenBlock, изпълнете следните стъпки:
 1. Излезте от Excel.
 2. Ако изпълнявате Excel 2003, инсталирайте актуализация на защитата 933666, ако не е инсталирана, а след това преминете към стъпка 3. Ако изпълнявате Excel 2007, преминете към стъпка 3.
 3. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 4. Намерете един от следните подключове в системния регистър и щракнете върху него, за да го изберете:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Ако подключът не съществува, създайте го с помощта на следните стъпки:
  1. Щракнете, за да изберете подключа Security.
  2. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  3. Въведете FileOpenBlock и след това натиснете ENTER.
 5. Посочете New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 6. Въведете DWORD името, което искате да ограничите, след което натиснете ENTER. Въведете например BinaryFiles.
 7. Щракнете с десния бутон върху DWORD името, въведено в стъпка 6, след което щракнете върху Modify (Модифициране).
 8. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 9. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
945797 При опит да запишете в Excel 2007 или Excel 2003 файл от тип, блокиран от настройките в правилата на системния регистър, получавате съобщение за грешка
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11
Свойства

ИД на статията: 922848 – Последен преглед: 09/18/2011 23:38:00 – Редакция: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848
Обратна връзка