Не можете да промените hosts или Lmhosts файла в Windows Vista и Windows 7

Симптоми
При опит за промяна на hosts или Lmhosts файлa в Microsoft Windows Vista или Windows 7, може да получите някое от следните съобщения за грешка. 

Съобщение за грешка 1

Access to C:\Windows\System32\drivers\etc\ hosts was denied

Съобщение за грешка 2

Cannot create the C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts file.
Make sure that the path and file name are correct.

Този проблем възниква, въпреки че сте влезли чрез акаунт с администраторски права. 
Заобиколно решение
За да заобиколите този проблем, следвайте следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт Start button , в полето за търсене въведете Notepad, след което от списъка с Програми щракнете с десния бутон на мишката върху Notepad и изберете Изпълни като администратор.


     User Account Control permission  Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата си или натиснете Продължи или Да.
  2. Отворете hosts или Lmhosts файла, направете необходимите промени, и след това щракнете върху Запиши от менюто Редактиране. Ако използвате Windows 7, ще трябва да щракнете върху Запиши от менюто Файл.
Свойства

ИД на статията: 923947 – Последен преглед: 07/18/2011 22:09:00 – Редакция: 1.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

  • kbmsnclientportal kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbstepbystep KB923947
Обратна връзка