Не можете да деинсталирате Windows Vista чрез използване на опцията "Uninstall a program" ("Деинсталиране на програма") на инструмента Programs and Features Control Panel ("Контролен панел за програми и функции")

СИМПТОМИ
Надграждате Microsoft Windows XP до Windows Vista. След надграждане деинсталирането на Windows Vista чрез опцията Uninstall a program ("Деинсталиране на програма") на инструмента Programs and Features Control Panel ("Контролен панел за програми и функции") става невъзможно.
ПРИЧИНА
Това се дължи на липсата в Windows Vista на опцията Uninstall Windows Vista ("Деинсталиране на Windows Vista") в опцията Uninstall a program ("Деинсталиране на програма") на инструмента Programs and Features Control Panel ("Контролен панел за програми и функции").
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, първо направете резервно копие на вашите файлове, след което - инсталация на Windows XP на чисто. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете бутона Start ("Старт"), изберете All Programs ("Всички програми"), Maintenance ("Поддръжка") и след това щракнете върху Backup and Restore Center ("Център за резервно копиране и възстановяване").
 2. Щракнете върху Set up backup ("Задай като архивно копие"), изберете мястото за резервните файлове, след което натиснете Next ("Следващ").
 3. Продължете със съветника и изберете следното:
  • Устройствата и видовете файлове за резервно копиране
  • Честотата на резервно копиране
  • Времето от денонощието, когато ще бъде извършено резервното копиране
 4. Приключете операциите със съветника и щракнете Save Settings and Start Backup ("Запамети настройките и започни резервното копиране").
 5. Когато резервното копиране завърши, направете инсталация на чисто на Windows XP. За допълнителна информация относно извършването на чиста инсталация на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  316941 Инсталиране и надграждане на Windows XP
Забележка Няма да можете да направите инсталация на Windows XP на чисто с помощта на версията за надграждане до Windows XP. Необходимо е да притежавате пълната версия на Windows XP.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно Центъра за резервно копиране и възстановяване посетете следния уебсайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 925809 – Последен преглед: 03/19/2007 15:50:47 – Редакция: 2.1

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbtshoot kbbug kbexpertisebeginner kbprb KB925809
Обратна връзка