В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Съобщение, когато опитате да използвате по-стара версия на програма от Office, за да отворите файл, записан в програма от 2007 Office: "Този файл е създаден в предишна бета-версия"

СИМПТОМИ
Инсталирали сте Compatibility Pack за 2007 Office system. Когато опитате да използвате една от следващите програми от Microsoft Office, за да отворите файл, който е записан в програма от 2007 Microsoft Office:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Ако файлът е записан в предпускова версия на програмите, дадени в списъка "Отнася се за", може да получите едно от следващите съобщения.

Съобщение 1
Този файл е създаден в предишна бета-версия на програма 2007 и не може да се отвори в тази версия.
Съобщение 2
Този файл е създаден в предишна бета-версия на програма 2007. Програма ще го преобразува в най-новата версия на файлов формат на програма 2007, когато запишете файла. Преди да отворите този файл, се уверете, че е от надежден източник.
Съобщение 3
Тази работна книга е създадена в предишна бета-версия на Excel 2007 и не може да се отвори в текущата версия на Excel. За да отворите работната книга, трябва първо да я отворите и да я запишете в Excel 2007 Beta 2, а после да я отворите в текущата версия на Excel.
Съобщение 4
Тази работна книга е създадена в предишна бета-версия на Excel 2007. Excel ще преобразува работната книга във формат на файл за най-новата версия на Excel 2007, когато я запишете. Преди да отворите тази работна книга , проверете дали е от надежден източник.
Съобщение 5
Това е предпускова версия на Compatibility Pack и може да отваря само файлове на предпусков Office 2007. Искате ли да проверите за по-нова версия на Compatibility Pack?
ПРИЧИНА
По подразбиране някои Open XML файлове, които са записани в предпусковата версия на 2007 Office, не могат да се отворят от Compatibility Pack за 2007 Office system.
ЗАОБИКАЛЯНЕ
За да заобиколи този проблем, администраторът може да забрани дадени правила, като използва един от следващите методи, в зависимост от ситуацията.

Забележки
 • Тези методи ще ви позволят да отваряте Open XML файлове, които са записани във версията Beta 2 на PowerPoint 2007. В тези ситуации ще получите съобщение 2 в раздела "Симптоми". Освен това файлът ще се отвори.
 • Тези методи ще ви позволят да отваряте Open XML файлове, които са записани във версията Beta 2 на Excel 2007 или във версията Beta 2 Technical Refresh на Excel 2007. В тези ситуации ще получите съобщение 4 в раздела "Симптоми". Освен това файлът ще се отвори.
 • Тези методи няма да ви позволят да отворите Open XML файл, който е записан във версията Beta 2 на Word 2007. Единственото заобиколно решение е да отворите файла в оригиналната версия на изданието на Word 2007 и да запишете отново файла. Когато направите това, файлът ще бъде записан в най-новият файлов формат. След това получателят на документа може да използва предишна версия на Word с Compatibility Pack, за да отвори файла.
Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да изпълните тези стъпки.За да заобиколим проблема вместо вас с използване на метод 2, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

Метод 1: Използвайте административните шаблони за Compatibility Pack


Забележка Този метод се използва конкретно за Excel, PowerPoint и Word.

За да използвате шаблон, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете програмите на Office.
 2. Щракнете върху Старт, след това върху Изпълнение, въведете gpedit.msc в полето Отвори и след това натиснете OK.
 3. В прозореца Правила на локалния компютър в левия екран щракнете с десния бутон върху Административни шаблони, под възела Конфигурация на потребител и след това щракнете върху Добавяне/премахване на шаблони.
 4. Щракнете върху Добави.
 5. Изберете файла Office2007Converters.adm и после щракнете върху Отвори.
 6. Щракнете върху Затвори.
 7. Разгънете Административни шаблони под Конфигурация на потребител в прозореца Правила на локалния компютър в левия екран.
 8. Щракнете върху Конвертори на Office 2007.
 9. Щракнете двукратно върху правилата Отваряне на блокове или предпускови версии на файлови формати, нови за Excel 2007.
 10. Щракнете върху Забранено и след това върху OK.
 11. Повторете стъпки от 7 до 10 за правилата на PowerPoint 2007.
 12. Рестартирайте програмите на Office.

Метод 2: Ръчно редактиране на системния регистър

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


Забележка Този метод се използва конкретно за Excel, PowerPoint и Word.

За ръчно редактиране на системния регистър изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете програмите на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 3. Изберете съответния ключ на системния регистър:
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • Word 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
 4. След като изберете съответния ключ, споменат в стъпка 3, посочете New (Създай) в менюто Edit (Редактиране), след което щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 5. Напишете една от следващите DWORD стойности за съответната програма и натиснете клавиша ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Щракнете с десния бутон върху DWORD стойността, въведена в стъпка 5, след което щракнете върху Modify (Модифициране).
 7. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 0 и след това щракнете върху OK.
 8. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.
 9. Стартирайте програмата от Office, а след това отворете файла.
 10. Запишете файла отново в програмата от Office. След като файлът е записан, файлът трябва да се отвори в по-стари програми от Office, които са в списъка в раздела "Симптоми".

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
По подразбиране версиите на Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и Microsoft Word, които са в списъка в раздела "Симптоми", не отварят файлове на Open XML, които са записани в предпусковите версии на програмите от 2007 Office.

В следващите таблици са обобщени симптомите, с които можете да се сблъскате, когато отворите файл, който е записан в една от програмите от 2007 Office.

Word
Версия на 2007 OfficeПравилата са разрешени (по подразбиране)Правилата са забранени
Пускова версия Pre-Beta 2Съобщение 5Съобщение 5
Пускова версия Beta 2Съобщение 5Съобщение 5
Версия за техническо обновяване Beta 2Без съобщение. Файлът се отваря.Без съобщение. Файлът се отваря.
Пускова (RTM) версияБез съобщение. Файлът се отваря.Без съобщение. Файлът се отваря.


PowerPoint
Версия на 2007 OfficeПравилата са разрешени (по подразбиране)Правилата са забранени
Пускова версия Pre-Beta 2Съобщение 1Съобщение 1
Пускова версия Beta 2Съобщение 1Съобщение 2
Версия за техническо обновяване Beta 2Без съобщение. Файлът се отваря.Без съобщение. Файлът се отваря.
Пускова (RTM) версияБез съобщение. Файлът се отваря.Без съобщение. Файлът се отваря.


Excel
Версия на 2007 OfficeПравилата са разрешени (по подразбиране)Правилата са забранени
Пускова версия Pre-Beta 2Съобщение 3Съобщение 3
Пускова версия Beta 2Съобщение 3Съобщение 4
Версия за техническо обновяване Beta 2Съобщение 3Съобщение 4
Пускова (RTM) версияБез съобщение. Файлът се отваря.Без съобщение. Файлът се отваря.
За повече информация защо може да не можете да отворите или запишете работна книга на Excel, презентация на PowerPoint или документ на Word в програми от 2007 Office, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в Базата знания на Microsoft.
922850 При опит да отворите или запишете в една от програмите на 2007 Office или на Office 2003 файл получавате съобщение за грешка
БИБЛИОГРАФИЯ
За повече информация относно файловия формат Open XML и за съобщение, което получавате, за да изтеглите пакет за съвместимост, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
919026 Съобщение за грешка при опит да отворите или да запишете документ на 2007 Office: "Искате ли да изтеглите пакет за съвместимост, за да можете да работите с този файл" (Това може да е на английски)
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12 fixit fix it fixme
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Свойства

ИД на статията: 926054 – Последен преглед: 12/20/2011 14:39:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926054
Обратна връзка