В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

При опит за инсталиране на Windows Vista не можете да изберете опцията за надграждане и се появява следното съобщение: "Upgrade has been disabled" ("Надграждането е деактивирано")

СИМПТОМИ
При опит за инсталиране на Windows Vista опцията за надграждане не може да бъде избрана. Появява се следното съобщение в диалоговия прозорец Install Windows ("Инсталиране на Windows"):
Upgrade has been disabled ("Надграждането е деактивирано")
Съобщението е последвано от допълнителна информация, описваща причините за деактивиране на опцията за надграждане.
ПРИЧИНА
Този проблем може да възникне при надграждане на версия на Windows, инсталирана на FAT32 том. За допълнителна информация вижте раздела "Преобразуване на дял на твърд диск от FAT32 в NTFS" в раздела с решения на проблема.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, изпълнете стъпките в съответния раздел.

Преобразуване на дял на твърд диск от FAT32 в NTFS

Windows Vista изисква делът на твърдия диск (дисковия том), на който инсталирате Vista, да бъде форматиран с файловата система NTFS. За да преобразувате дела на твърдия диск в NTFS, изпълнете следните стъпки:

Забележка Вероятността за повреждане или загуба на данни при конвертиране на дела от FAT в NTFS е малка. Все пак е препоръчително да направите резервно копие на всички данни, преди да предприемете това действие. Освен това е препоръчително да проверите целостта на резервното копие на данните.

За да преобразувате дела в NTFS, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете върху Start ("Старт"), Run ("Изпълни"), въведете CMD и след това щракнете върху OK.
 2. В командния ред въведете convert букванаустройството:/FS:NTFS.Например ако искате да преобразувате устройството С, въведете следната команда в командния ред и след това натиснете клавиша ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Когато преобразуването завърши, рестартирайте инсталационната програма на Windows Vista.
Забележка Когато подадете командата convert букванаустройството:/FS:NTFS , е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
Convert cannot gain exclusive access to the буква на устройство, so it cannot convert it now. ("Convert не може да получи ексклузивен достъп до (буква на устройство), поради което в момента преобразуването не може да бъде извършено.") Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts (Y/N)? ("Желаете ли да насрочите преобразуване на устройството да бъде извършено при следващото рестартиране на системата (Y-Да/N-Не)?")
Това съобщение за грешка може да се появи при някое от следните условия:

Условие 1

Командата convert се изпълнява, когато текущата папка се намира на дела, който трябва да бъде преобразуван. Например въвели сте в командния ред convert C:/FS:NTFS.

За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи:
 • Натиснете Yes ("Да") в отговор на съобщението за грешка и рестартирайте компютъра. След рестартирането на компютъра делът ще е преобразуван.
 • Преминете към папка на друг дял и въведете пак командата. Например въведете следните команди, за да използвате устройство D. Натиснете ENTER след всяка команда.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

Условие 2

На дела, който трябва да бъде преобразуван, има отворен файл.

За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи:
 • Натиснете Yes ("Да") в отговор на съобщението за грешка и рестартирайте компютъра. След рестартирането на компютъра делът ще е преобразуван.
 • Затворете всички програми, които могат да използват файлове на този дял.

  Забележка Тези програми могат да включват програми на други компютри, които отварят файлове на този дял с помощта на мрежова връзка.

  Понякога отворените файлове могат да включват файл за виртуална памет. В този случай натиснете Yes ("Да") в отговор на съобщението за грешка и рестартирайте компютъра.

Условие 3

Опитвате се да преобразувате дела, на който се намира използваната в момента операционна система. Например папките WINDOWS и WINDOWS\System32 се намират на устройство C и вие сте въвели convert C:/FS:NTFS.

Този дял се нарича също и зареждащ дял или дял с ОС. Преобразуването на зареждащ дял е невъзможно, докато операционната система работи.

За преобразуване на този дял използвайте един от следните методи:
 • Натиснете Yes ("Да") в отговор на съобщението за грешка и рестартирайте компютъра. След рестартирането на компютъра делът ще е преобразуван.
 • Ако Windows е инсталиран и на друг дял, рестартирайте компютъра, като използвате инсталацията на Windows, намираща се на този дял. След това преобразувайте дела, който вече не се използва от Windows.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За да получите допълнителна информация относно разликите между файловите системи FAT в NTFS, както и за предимствата и недостатъците на всяка от тях, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
100108 Общ преглед на файловите системи FAT, HPFS и NTFS (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 926069 – Последен преглед: 03/19/2007 15:50:47 – Редакция: 5.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit EN

 • kbprb kbexpertisebeginner kbsetup KB926069
Обратна връзка
/html>>